In samenwerking met acht ziekenhuizen konden we een speciaal webinar over het Hospital control center organiseren.

Kennisdeling door bij elkaar te kijken en ideeën op te doen voor doorontwikkeling in jouw eigen ziekenhuis. Dat was het doel van dit HCC-webinar. Het team ‘Capaciteitsmanagement’ van Performation kijkt terug op een geslaagd webinar. We danken alle deelnemende ziekenhuizen voor hun bijdrage en hopen over een half jaar nogmaals een HCC-bijeenkomst te organiseren.  

Op deze pagina vind je alle break-out sessies en presentaties van de deelnemende ziekenhuizen terug. 

Bekijk hier het programma

Amphia

Betrokkenheid van de medische staf.

Bekijk de presentatie

Zuyderland

Sturen van COVID patiënten d.m.v. Kwaliteitsindicatoren en Data Science. 

Bekijk de presentatie

St. Antonius Ziekenhuis

Flow, locatie overstijgende beeldvorming en sturing.

Bekijk de presentatie

Spaarne Gasthuis

Personele sturing.

Bekijk de presentatie

NoordWest Ziekenhuisgroep

Inbedding capaciteitsmanagement in het Noordwest.

Bekijk de presentatie

LUMC

De regionale coördinatiecentrum patiënten spreiding (RCPS).

Bekijk de presentatie

Slingeland Ziekenhuis

Monitoring en opschaling polikliniek bij opschaling op integrale wijze.

Bekijk de presentatie

Stip op de horizon & afsluiting

Na de break-out sessies namen we jullie mee in de doorontwikkelingsplannen voor het Hospital control center. We lieten jullie daarnaast de Capaciteitsmonitor zien en gaven jullie een kijkje in het tactisch sturen

Bekijk de presentatie