Performation voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Jij de cliënten, wij de rest

Neem contact op
Header ggz fz
Header ggz fz

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de oplopende en steeds complexere zorgvraag, de arbeidsmarktproblematiek en druk op budgetten vragen om fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg. De overheid maakt sectorbrede plannen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Deze uitdagingen en veranderingen in het zorglandschap stellen VVT-instellingen voor een aanzienlijke veranderopgave: de noodzaak om meer gepast en doelmatig gebruik te maken van de mensen- en middelencapaciteit. Hierin zien wij een belangrijke rol weggelegd voor zowel capaciteitsmanagement als goede zorgregistratie. Voldoende capaciteit (medewerkers, behandelaren, spreekuren, bedden, diagnostiek, etc.) op het juiste moment op de juiste plek én volledige en correctie registratie van geleverde zorg is voor elke zorgorganisatie een voorwaarde om dagelijks verantwoorde zorg te kunnen leveren en financieel gezond te blijven.

Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig, is niet te verantwoorden en schaadt de toekomstbestendigheid van de organisatie. Tegelijkertijd is te weinig capaciteit direct van invloed op toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg, de waardering van patiënten en het werkklimaat van de medewerkers. Het in balans houden van deze resultaatgebieden is dus cruciaal voor het gezond voortbestaan van de organisatie.

Capaciteitsmanagement voor de VVT

Zorgregistratie voor de VVT

Zij gingen jullie voor:

Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Zaans medisch centrum kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Zaans medisch centrum kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Toekomstbestendig organiseren met capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement voor de VVT

Oplopende en steeds complexere zorgvraag, arbeidsmarktproblematiek en druk op budgetten: het zijn maatschappelijke uitdagingen die vragen om fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg. Deze uitdagingen stellen VVT-instellingen voor de veranderopgave: doelmatiger gebruik maken van mensen en middelen (beschikbare capaciteit) zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit, toegankelijkheid en werkklimaat.

Voldoende capaciteit (medewerkers, behandelaren, bedden, (thuis)zorguren, etcetera) op het juiste moment op de juiste plek is voor elke zorgorganisatie een voorwaarde om dagelijks verantwoorde zorg te kunnen leveren en financieel gezond te blijven. Te weinig capaciteit heeft een negatief effect op het werkklimaat van medewerkers, de kwaliteit van zorg én cliëntervaring.

Aan de andere kant leidt te veel of niet de juiste capaciteit inzetten tot verspilling en gaat ten koste van de financiële gezondheid van de organisatie. De juiste balans tussen deze gebieden is cruciaal voor het gezond voortbestaan van de organisatie.

Steeds meer VVT-organisaties raken ervan overtuigd dat professioneel capaciteitsmanagement hieraan een cruciale bijdrage gaat leveren en daarom integraal onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. Wat is dat capaciteitsmanagement, hoe richt je dat in voor de intra- en extramurale zorg en wat levert het op?

Zorgregistratie voor de VVT

De vraag naar zorg stijgt en bijbehorende administratie en registratie stijgt mee. Naast de administratie en registratie is ook de financiering een proces wat elk jaar kostbare tijd kost. Verschillende budgetten met verschillende voorwaarden en procedures. Tijd die aan de cliënt besteed moet worden in plaats van administratie.

Kortom: de zorg voor hulpbehoevenden is belangrijker dan ooit, maar een belangrijk deel van de tijd wordt opgeslokt door administratieve taken. Performation ondersteunt jou hierbij, zodat jij tijd hebt voor het leveren van zorg van de hoogste kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat…

  • … jij precies weet wanneer je financieringsafspraken voor een cliënt gevuld/aflopen zijn.
  • … jouw blinde vlekken zichtbaar worden.
  • … (niet-)geregistreerde prestaties gesignaleerd worden.
  • … jij geen financieel risico loopt.

Onze software heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding in de markt en is ISAE 3402 Type II, NEN7501 en ISO27001 gecertificeerd; dat is voor jou een zorg minder. 

Aan de slag met zorgregistratie of capaciteitsmanagement binnen jouw VVT-instelling? Laat het ons weten! Auke Speet, Business Area Manager Capaciteitsmanagement & Ella Sijbesma, Business Area Manager Zorgregistratie gaan graag met je aan de slag.

Geef in het formulier aan voor welk deelgebied jij wilt dat we met je meedenken.

Neem contact op
Vvt cta
Vvt cta
Alexandra Peters, Informatiemanager bij Karakter
Karakter ging jullie voor:

“De kennis die Performation in huis heeft, helpt heel erg bij onze werkzaamheden. De lijnen zijn kort en de reactiesnelheid is hoog.”

Karakter quote
Karakter quote