Performation voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Jij de cliënten, wij de rest

Neem contact op
Header ggz fz
Header ggz fz

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de oplopende en steeds complexere zorgvraag, de arbeidsmarktproblematiek en druk op budgetten vragen om fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg. De overheid maakt sectorbrede plannen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Deze uitdagingen en veranderingen in het zorglandschap stellen VVT-instellingen voor een aanzienlijke veranderopgave: de noodzaak om meer gepast en doelmatig gebruik te maken van de mensen- en middelencapaciteit. Hierin zien wij een belangrijke rol weggelegd voor zowel capaciteitsmanagement als goede zorgregistratie. Voldoende capaciteit (medewerkers, behandelaren, spreekuren, bedden, diagnostiek, etc.) op het juiste moment op de juiste plek én volledige en correctie registratie van geleverde zorg is voor elke zorgorganisatie een voorwaarde om dagelijks verantwoorde zorg te kunnen leveren en financieel gezond te blijven.

Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig, is niet te verantwoorden en schaadt de toekomstbestendigheid van de organisatie. Tegelijkertijd is te weinig capaciteit direct van invloed op toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg, de waardering van patiënten en het werkklimaat van de medewerkers. Het in balans houden van deze resultaatgebieden is dus cruciaal voor het gezond voortbestaan van de organisatie.

Capaciteitsmanagement voor de VVT

Zorgregistratie voor de VVT

Zij gingen jullie voor:

Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Zaans medisch centrum kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur
Zaans medisch centrum kleur
Umc utrecht kleur
Catharina ziekenhuis kleur
Dijklander ziekenhuis kleur
Zorggroep twente kleur
Medisch spectrum twente kleur

Integraal capaciteitsmanagement voor de VVT

Door het inrichten van een goed werkende structuur voor capaciteitsmanagement zorg je voor grip en neem je bewuste, goed geïnformeerde besluiten. Hierdoor kan een gezonde bedrijfsvoering gevoerd worden. Integraal capaciteitsmanagement is meer dan alleen plannen en roosteren van personeel. Het is het voeren van regie over de productie, capaciteit en formatie.

In essentie gaat het om het matchen van de zorgvraag en het aanbod van capaciteit. Dit doe je door planmatig en in samenhang de benodigde capaciteit te bepalen, te plannen, bij te sturen en prestaties te beoordelen zodat continue verbeteringen kunnen worden geïnitieerd.

Capaciteitsmanagement vraagt op alle organisatorische sturingsniveaus inrichting:

  • Op strategisch niveau ligt de vraag hoeveel capaciteit nodig is, op basis van de beoogde productie. Ook de benodigde formatie om deze productie te halen wordt berekend op strategisch niveau. Een goed strategisch en haalbaar plan zorgt voor een stip op de horizon die voor iedereen duidelijk is.
  • Op tactisch niveau wordt op grond van actuele ontwikkelingen in de zorgvraag, prestaties en prognoses, de mensen- en middelencapaciteit bijgestuurd. Om ofwel weer op plan te komen ofwel het plan zelf bij te stellen. Door periodiek terug te blikken wordt grip gehouden op de prestaties en ontstaat inzicht in trends en afwijkingen van het gewenste prestatieniveau. Op grond van deze inzichten kun je de zorg en de bedrijfsvoering continu te verbeteren.
  • Op operationeel niveau wordt de daadwerkelijk te leveren zorg gepland, en medewerkers geroosterd. Bij onvoorziene omstandigheden is het soms nodig om operationeel te sturen: ‘brandjes blussen’.

Deze cyclus van bedrijfsvoering noemen we integraal capaciteitsmanagement.

We zien binnen VVT-instellingen vooral aandacht voor verbeterprojecten die horen bij de derde niveau in de cyclus, de ‘operationele capaciteitsplanning’. Het optimaliseren van het plan- en roosterproces is zeer belangrijk. Om structureel meer grip te krijgen op de inzet van capaciteiten en minder brandjes te hoeven blussen, is het van belang om ook aandacht te hebben voor de andere niveaus.

Als aan de voorkant de beschikbare capaciteit niet is afgestemd op de zorgvraag, kun je dat niet alleen oplossen door slim te plannen. Bovenstaande vereist ook strategische en tactische capaciteitsplanning. Ook wanneer je een optimale planning hebt gemaakt, doen zich altijd onvoorziene ontwikkelingen voor die je tijdig wilt signaleren zodat ze adequaat kunnen worden opgelost. Operationele bijsturing, het meten van prestaties en continue verbeteren blijft daarom noodzakelijk.

Zorgregistratie voor de VVT

De vraag naar zorg stijgt en bijbehorende administratie en registratie stijgt mee. Naast de administratie en registratie is ook de financiering een proces wat elk jaar kostbare tijd kost. Verschillende budgetten met verschillende voorwaarden en procedures. Tijd die aan de cliënt besteed moet worden in plaats van administratie.

Kortom: de zorg voor hulpbehoevenden is belangrijker dan ooit, maar een belangrijk deel van de tijd wordt opgeslokt door administratieve taken. Performation ondersteunt jou hierbij, zodat jij tijd hebt voor het leveren van zorg van de hoogste kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat…

  • … jij precies weet wanneer je financieringsafspraken voor een cliënt gevuld/aflopen zijn.
  • … jouw blinde vlekken zichtbaar worden.
  • … (niet-)geregistreerde prestaties gesignaleerd worden.
  • … jij geen financieel risico loopt.

Onze software heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding in de markt en is ISAE 3402 Type II, NEN7501 en ISO27001 gecertificeerd; dat is voor jou een zorg minder. 

Aan de slag met zorgregistratie of capaciteitsmanagement binnen jouw VVT-instelling? Laat het ons weten! Auke Speet, Business Area Manager Capaciteitsmanagement & Ella Sijbesma, Business Area Manager Zorgregistratie gaan graag met je aan de slag.

Geef in het formulier aan voor welk deelgebied jij wilt dat we met je meedenken.

Neem contact op
Vvt cta
Vvt cta
Alexandra Peters, Informatiemanager bij Karakter
Karakter ging jullie voor:

“De kennis die Performation in huis heeft, helpt heel erg bij onze werkzaamheden. De lijnen zijn kort en de reactiesnelheid is hoog.”

Karakter quote
Karakter quote