Waarborg correcte registratie en facturatie

Zorgadministratie software

Een volledige en correcte zorgadministratie is onmisbaar voor een financieel gezonde zorgorganisatie. Hiervoor zorgen en waarborgen kost echter veel tijd en inspanning en is niet eenvouding. De combinatie van slimme software en jarenlange ervaring met het adviseren van zorgorganisaties over hun zorgadministratie zorgt ervoor dat we ook jou kunnen ondersteunen. We zijn jouw sparringpartner, dragen bij aan optimalisaties en ontwikkelingen, zonder de basis uit het oog te verliezen.

Demo aanvragen
ZE&GG header

Kom én blijf in control met zorgadministratie software

Onze zorgadministratie software biedt houvast bij het op orde krijgen én te houden van de zorgadministratie in jouw zorgorganisatie. Zo zorgen we ervoor dat alle geleverde zorg daadwerkelijk (correct) geregistreerd en gefactureerd wordt.

 De software is niet alleen te gebruiken voor het dagelijks controleren van de rechtmatig- en doelmatigheid van de zorgadministratie, maar ook voor het beheersen van registratierisico’s voor Horizontaal Toezicht, het uitvoeren van een Zelfonderzoek voor jouw zorgadministratie, inzicht krijgen in de kwaliteit van de zorg die jouw zorginstelling levert ten opzichte van anderen en automatische en complete registratie van ICD-10 hoofd- en nevendiagnosen.

Met zorgadministratie software blijven investeren en ontwikkelen

We investeren continu in de ontwikkeling van onze kennis en nieuwe concepten. Naast ondersteuning door onze software kan onze expertise ook op andere manieren worden ingezet voor jouw zorgadministratie. Denk aan optimalisatietrajecten, migraties van EPD, interim opdrachten, tekstanalyse en robotisering.

Onze zorgadministratie software in actie zien? Vraag een demo aan!

Demo aanvragen
Cta plain vormetaal kom

Optimalisatie van de zorgadministratie

Met 150 controleregels achterhalen we mogelijke onderregistratie en eventuele inrichtingsfouten in het EPD. We kunnen binnen 5 tot 10 werkdagen een overzicht leveren van jouw zorgadministratie, waarin per onderwerp is toegelicht waar ruimte is voor verbetering, hoe groot deze ruimte is, welke financiële gevolgen dit heeft en hoe veel tijd het kost om deze signaleringen op te lossen. Naast het opsporen van onderregistratie, ondersteunen we ook bij het voorkomen ervan. Dit doen we door het nalopen van processen, de inzet van controles of het aanbieden van trainingen.

 

Migratie van het EPD

Een nieuwe versie van het elektronisch patiënten dossier (EPD) brengt tal van wijzigingen met zich mee. Deze migratietrajecten naar bijvoorbeeld ‘HiX 6.3 standaard content’ of een volledig nieuw EPD zorgen voor aanzienlijke wijzigingen in de infrastructuur. We snappen dat een goed testproces van groot belang is, ook in relatie tot Horizontaal Toezicht (HT) en verantwoording naar de zorgverzekeraar. Daarom faciliteren we een traject waarin wij samen met jou de risico’s in kaart brengen en waar alle stappen van het migratietraject zijn voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd.

Interim opdrachten

Is er tijdelijk extra ondersteuning binnen jouw zorgorganisatie of zorgadministratie nodig? Wij helpen dit opvangen. Samen zorgen we ervoor dat processen en projecten kunnen blijven doorgaan en voorkomen we een opeenstapeling van werkzaamheden. Onze consultants zijn op de hoogte van de DBC wet- en regelgeving door achtergronden zoals DBC-medewerkers en -adviseurs. Per project bekijken wij met jou welke achtergrond en vaardigheden het best bij jouw situatie past. We zijn bekend met verschillende EPD’s en hoe deze werken.

Zorgadministratie software
Zorgadministratie software

Tekstanalyse

Middels tekstanalyse zoeken we binnen de zorgadministratie naar specifieke woorden om mogelijk onjuiste, onterechte of twijfelachtige registraties op te sporen. Een goed voorbeeld is de analyse op e-health consulten die we in samenwerking met ziekenhuis Bernhoven hebben ontwikkeld. Door deze analyse is de impact van meer dan 1 miljoen euro teruggebracht tot 0.

 

Robotisering

Zorginstelling zijn veel tijd kwijt aan het controleren van de zorgadministratie. Een deel van deze werkzaamheden zijn repeterend en systematisch. Het automatiseren van deze werkzaamheden is hiervoor de oplossing en kan je veel tijd en geld besparen. Daarnaast hebben we ook verschillende zorginstellingen opgeleid om in de toekomst zelf robots te ontwikkelen, waarbij wij altijd paraat staan voor ondersteuning.

Meer weten over onze zorgadministratie software?

We beantwoorden graag jouw vragen en bespreken jouw wensen en behoeften in een demonstratie. Laat hier jouw gegevens achter en we plannen een afspraak met je in.

Demo aanvragen
Ella contact
Ella contact