Slimme tools, data-analyses en advies

We hebben voor elke afdeling binnen het ziekenhuis een oplossing, gebaseerd op één databron als stabiele kracht. Continu werken we aan verbeteringen om de besturing nog efficiënter te maken. Daarbij zijn innovatie, optimalisatie en doelmatigheid onze drijfveren. Wij optimaliseren de bedrijfsvoering van jouw ziekenhuis, zodat jij je kunt richten op patiëntenzorg. 

De juiste vergoeding voor COVID-19-kosten

COVID-19 heeft een grote impact op de zorg én de financiën van zorginstellingen. Kosten liggen hoger door de arbeidsintensievere zorg voor COVID-patiënten, terwijl opbrengsten lager zijn doordat reguliere zorg grotendeels is weggevallen. Om zorginstellingen goed te compenseren maakt Performation  meerkosten inzichtelijk. Onze consultants vertellen hoe. 

Capaciteitcoördinatie-centrum UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft het afgelopen jaar veel bereikt op het gebied van integraal capaciteitsmanagement. Een centrale plek van waaruit capaciteiten gestuurd worden, speelt daarin een grote rol. Medewerkers van UMC Utrecht die dagelijks vanuit dit Capaciteit-coördinatiecentrum werken, delen hun ervaringen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Klanten

Meer dan tachtig ziekenhuizen werken met ons, waaronder