Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation HOTflo mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Ziekenhuizen ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Ontdek de HOTflo Suite

De HOTflo Suite is een geïntegreerde oplossing bestaande uit 4 toolpacks en een geavanceerde kaartenbibliotheek om gepersonaliseerde dashboards te bouwen. De Suite omvat alle tools die benodigd zijn om capaciteitsmanagement in ziekenhuizen mogelijk te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Performation HOTflo neemt de Praktijk Index over

Performation HOTflo neemt de Praktijk Index over. Performation HOTflo is een partner voor het ondersteunen van financiële en logistieke processen in ziekenhuizen. De overname van de Praktijk Index voegt hier expertise en tooling op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid aan toe. Voor het vastleggen van diagnoses past de Praktijk Index Artificial Intelligence en machine learning toe. Dat scheelt de zorgprofessional administratielast en kostbare tijd.

Lees verder

Een nieuwe visie op capaciteitsbepaling

Inherent aan de verbouwing of nieuwbouw van een ziekenhuis is de vraag hoeveel capaciteit - in termen van poliklinieken, operatiekamers, bedden en dergelijke - nodig is. Opvallend is dat de meeste ziekenhuizen worden ontworpen langs de meetlat van het gemiddelde. Gemiddeld aantal polibezoeken, gemiddeld aantal ingrepen, gemiddeld aantal opnames. We richten een ziekenhuis in om te voldoen aan het gemiddelde. Heeft u zich weleens afgevraagd hoe vaak zo’n gemiddelde situatie zich voordoet? Het antwoord is: nooit!

Lees verder

Naar welke kant duw jij de zorg in 2019?

Mijn dochter doet dit jaar eindexamen. Dat betekent dat ze dit jaar gaat kiezen welke studie ze straks gaat volgen. Dat is een keuze met veel impact. De sector waarin wij werken, biedt volop kansen om keuzes te maken met grote impact. Want zorg bepaalt het leven van velen en de kwaliteit van leven van nog veel meer mensen. Stel je deze dagen, waarbij we op de drempel van een nieuw jaar staan eens voor, dat je op een kruispunt staat. Zo'n kruispunt als een studiekeuze. Je gaat iets anders doen. Waar kies je voor?

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation HOTflo Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation HOTflo Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!