Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation HOTflo mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Ziekenhuizen ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Ontdek de HOTflo Suite

De HOTflo Suite is een geïntegreerde oplossing bestaande uit 4 toolpacks en een geavanceerde kaartenbibliotheek om gepersonaliseerde dashboards te bouwen. De Suite omvat alle tools die benodigd zijn om capaciteitsmanagement in ziekenhuizen mogelijk te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Capaciteitsmanagement is de fundering voor elk ziekenhuis

Projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis Annemijn Houwers volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze kijkt terug op een leerzaam traject van elf maanden en weet de opgedane kennis dagelijks in de praktijk toe te passen. Annemijn deelt graag haar ervaring.

Lees verder

Stuur met data en verbeter de zorg van uw patiënt

Stelt u zich voor. U bekijkt de benchmarkcijfers en ziet dat in uw ziekenhuis het aantal herhaalconsulten voor patiënten met een polsfractuur vele malen hoger is dan bij andere ziekenhuizen. Hoe kan dat? Kunt u het aantal herhaalconsulten naar beneden brengen door controles anders in te richten en daarmee de last voor de patiënten verlagen? Dat inzicht krijgt u alleen dankzij data.

Lees verder

Het belang van goede verpleegkundige inzet

Rond het vierde kwartaal van het jaar zijn ziekenhuizen druk met het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Het is elk jaar weer een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen en de zorgmanagers te voorzien van een gevulde portemonnee waarmee zij doelen en ambities kunnen waarmaken. In deze blog geef ik tips over het begrotingsproces van verpleegkundige capaciteit, momenteel één van de meest schaarse resources.

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation HOTflo Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation HOTflo Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!