Productiecapaciteit

Ondersteunt in het verbinden tussen productie, capaciteit, personeel en financiën.

Demo aanvragen Ontdek de voordelen
Productiecapaciteit header

Verbinding tussen vier gebieden

De productiebegroting, capaciteitsbegroting, personele en de financiële begroting worden in ziekenhuizen grotendeels onafhankelijk van elkaar opgesteld, terwijl deze sterk aan elkaar verbonden zijn.

De Productiecapaciteit is ontwikkeld om de verbinding te leggen tussen productie, capaciteit, personeel en financiën. De software ondersteunt het ziekenhuis bij het opstellen van de productiebegroting. Vervolgens kan op basis van de productiebegroting integraal de benodigde poli, OK, beddencapaciteit en bijbehorende formatie bepaald worden.

In de Productiecapaciteit wordt rekening gehouden met de dynamiek in de zorg(vraag), de financiële begroting en verplaatsing van zorg. Hiermee komt een ziekenhuis tot een optimale toewijzing van capaciteit en formatie in de vorm van jaarplannen.

Zo werkt de Productiecapaciteit

De verwachte zorgproductie en daaraan gerelateerde omzet van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit. De softwaremodule Productiecapaciteit verbindt de productie, capaciteit,  financiën en personeel aan elkaar.

Vraag een demo aan

Voordelen van Productiecapaciteit

  • Inzicht in productiebegroting: inclusief add-ons en OZP’s
  • Benodigde capaciteit o.b.v. productiebegroting rekening houdend met variabiliteit van zorg
  • Aansluiten op capaciteiten die in de praktijk gepland worden
  • FTE-begroting op basis van benodigde capaciteit
  • Diverse scenario’s doorrekenen, ook voor specifieke patiëntgroepen
  • Opstellen van capaciteit- en formatiejaarplannen om op te kunnen sturen
Productiecapaciteit

 

Demo aanvragen 

Ook interessant

Content media

Maak eenvoudig de vertaalslag van productie naar capaciteit

Bij het opstellen van capaciteitsjaarplannen mist vaak een doorrekening voor de capaciteitsbehoefte in de hele keten en financiële budgetten worden veelal gebaseerd op historie. Hoe verbindt je deze?

Content media1

Een nieuwe visie op capaciteitsbepaling

De meeste ziekenhuizen worden ontworpen langs de meetlat van het gemiddelde. Heb jij je weleens afgevraagd hoe vaak zo’n gemiddelde situatie zich voordoet? Het antwoord is: nooit!

verpleegkundig personeel

Het belang van goede verpleegkundige inzet

Het grootste deel van het budget van een zorgorganisatie wordt besteed aan personeel. Hoe richt je het begrotingsproces van verpleegkundige capaciteit optimaal in?

Meer weten of een demo aanvragen?
Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op!
Demo aanvragen
Cta plain vormetaal kom