Tactical control center

Krijg meer grip op capaciteitsgebruik van jouw ziekenhuis, het werkklimaat en de toegankelijkheid van de zorg door middel van tactisch sturen.

Demo aanvragen Ontdek de voordelen
Tactical control center header

Tijdig bijsturen om doelen te halen en lange wachtlijsten te voorkomen

Een ziekenhuis maakt jaarlijks een plan waarin is vastgelegd met welke capaciteit het ziekenhuis zorg gaat leveren en wanneer. De zorgvraag wijzigt en daarom is bijsturing nodig om doelstellingen te behalen. Stuur je niet tijdig bij, dan ontstaan langere wachtlijsten, neemt de werkdruk toe, komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan en is de kans op inefficiënt gebruik van mensen en middelen groter. Ook ligt het gevaar op de loer dat de afgesproken productie niet gehaald wordt.

Hoe werkt het?

Het Tactical control center  stelt het ziekenhuis in staat om de strategische doelen te koppelen aan de operationele realisatie. Op basis van de realisatie geeft de software een voorspelling van de mate waarin het plan gerealiseerd wordt. Daarmee laat het toekomstige effecten zien van tactische keuzes op de productie en de beschikbare capaciteiten.

Voor deze integrale sturing worden het plan en de realisatie bekeken vanuit twee invalshoeken: patiëntgroepen en capaciteiten.Tijdig bijsturen om doelen te halen en lange wachtlijsten te voorkomen

Een ziekenhuis maakt jaarlijks een plan waarin is vastgelegd met welke capaciteit het ziekenhuis zorg gaat leveren en wanneer. De zorgvraag wijzigt en daarom is bijsturing nodig om doelstellingen te behalen. Stuur je niet tijdig bij, dan ontstaan langere wachtlijsten, neemt de werkdruk toe, komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan en is de kans op inefficiënt gebruik van mensen en middelen groter. Ook ligt het gevaar op de loer dat de afgesproken productie niet gehaald wordt.

 

Demo aanvragen

Voordelen van Tactical control center

  • Behalen productiedoelstelling binnen vastgestelde prestaties en kosten
  • Grip op patiëntstromen tussen afdelingen
  • Verkleint noodzaak ad-hoc reageren op operationeel niveau
  • Faciliteert de dialoog tussen alle stakeholders van de patiëntenstroom
  • Tactische scenario’s doorrekenen en bijstellen van het jaarplan
  • Informatie altijd compleet door signalering bij niet gekoppelde productie
Tactical control center

Demo aanvragen 

Ook interessant

Rollen capaciteit

Rollen binnen capaciteitsplanning

Hoe ontwikkelt de rol van het capaciteitsceuntrum binnen het ziekenhuis zich? Ontdek het in deze blog.

fundering capaciteit

“Capaciteitsmanagement is de fundering voor elk ziekenhuis”

Projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis Annemijn Houwers volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze deelt hier haar ervaring.

Content media1

Een nieuwe visie op capaciteitsbepaling

De meeste ziekenhuizen worden ontworpen langs de meetlat van het gemiddelde. Heb jij je weleens afgevraagd hoe vaak zo’n gemiddelde situatie zich voordoet? Het antwoord is: nooit!

Vraag een demo aan
Weten hoe het werkt? Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op voor een demonstratie.
Demo aanvragen
Cta plain vormetaal kom