Kennisplatform

Duurzaam OK-capaciteit maximaliseren

Header pagina maximaliseren ok capaciteit
Header pagina maximaliseren ok capaciteit

Vrijwel elk ziekenhuis heeft te maken met een tekort aan personeel op de OK, wat resulteert in capaciteitsgebrek. Gevolg? Wachtlijsten, morrende artsen en toenemende druk op personeel doordat ingrepen die overdag niet passen worden verschoven naar de avond en het weekend.

 Daar komt bij dat in de recent vernieuwde CAO de regels en vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten zijn aangescherpt. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit verder onder druk komt te staan. Ieder ziekenhuis is op zoek naar oplossingen om de OK-capaciteit op peil te krijgen en te houden en zoekt daarin zelf oplossingen.

 Op 2 november organiseerden we een kennissessie waar vertegenwoordigers van verschillende ziekenhuizen hun oplossingen deelden en met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Tijdens de bijeenkomst bleek er behoefte om voorbeelden met elkaar te delen en is besloten om een kennisplatform in te richten.

Op zoek naar duurzame oplossingen

Alle ziekenhuizen zijn bezig met initiatieven om hun OK-capaciteit te vergroten en zo optimaal mogelijk te benutten. Maar zijn deze oplossingen ook duurzaam? Uiteraard staat de hele arbeidsmarkt onderdruk. Het lijkt soms alsof het de OK extra hard raakt, wat de nood voor duurzame oplossingen vergroot. Het lijkt erop dat capaciteitstekorten een negatief effect hebben op het werkplezier en kunnen zelfs leiden tot een cultuur waarin samenwerking en onderling vertrouwen niet meer de norm is. Dit kan resulteren in overbelaste medewerkers met verzuim en verloop als gevolg waarmee we in een neergaande spiraal terecht komen.

De vraag is hoe je deze ontwikkeling kan keren en samen met management, medewerkers en medische staf, bouwt aan een duurzame organisatie waarin voldoende OK-capaciteit op lange termijn is gegarandeerd!

Naar de pragmatische initiatieven 

Naar de presentaties van de kennissessie

Pragmatische initiatieven

Er zijn tijdens de kennissessie meerdere pragmatische initiatieven besproken om de OK-capaciteit te maximaliseren. Je leest ze hier terug.

Maik Nellen, beleidsfunctionaris Integrale Capaciteitsplanning bij Zuyderland Medisch Centrum

“Data laat verschillen tussen geplande en gerealiseerde tijd zien en vervangt beslissingen op onderbuikgevoel.”

Quote case arbeidsmarktkrapte
Quote case arbeidsmarktkrapte

Kennissessie 2 november

Tijdens de kennissessie op 2 november hebben Bart Timmermans, Manager Zorg- en bedrijfsvoering Cluster OK bij het Spaarne Gasthuis en Karin Hawinkels, afdelingshoofd bij Zuyderland Medisch Centrum ons meegenomen in hoe zij omgaan met beperkte OK-capaciteit. Lees hieronder een toelichting op de presentaties en welke (pragmatische) initiatieven ziekenhuizen hebben ondernomen.

Bart Timmermans

Manager Zorg- en bedrijfsvoering Cluster OK bij het Spaarne Gasthuis

In het verhaal van Bart Timmermans staan vertrouwen en leiderschap centraal. Zorgen voor vertrouwen bij medewerkers door duidelijkheid en transparantie, sterk leiderschap door één boodschap te communiceren, uitlegbaar en duurzaam beleid op te zetten.

Karin Hawinkels

Afdelingshoofd bij Zuyderland Medisch Centrum

Bij Zuyderland heeft Karin meer focus gelegd op cultuur en gedrag. In haar presentatie laat zij zien hoe ze draagvlak creëert door middel van bijvoorbeeld werkgroepen, gedragsafspraken introduceert die worden nageleefd en dat er een cultuurverandering merkbaar is.

Aan de slag met OK-capaciteit

Neem contact met ons op, we denken graag met je mee over hoe jij de OK-capaciteit binnen jouw zorgorganisatie kunt maximaliseren.

Neem contact op
Kennis delen over

OK-capaciteit maximaliseren

Tijdens de kennissessie zijn verschillende thema’s voorbij gekomen die bijdragen aan een maximalisatie van de OK-capaciteit, van leiderschap tot data. Je vindt ze hier terug.

Rowan van Beek – Flinterman, Afdelingsmanager chirurgie en operatiekamers bij Noordwest Ziekenhuisgroep

“Als je extra capaciteit weet te genereren is iedereen enthousiast.”

Content media1
Content media1

Ben je nieuwsgierig geworden of heb je vragen over de uitvoering van deze initiatieven binnen jouw zorgorganisatie? Neem dan contact op, wij helpen je verder.

Mijn contactgegevens
Cta plain vormetaal kom
Checklist

Meer grip op de OK-planning

Beschikbare tijd op een operatiecomplex is schaarser dan ooit. Aan de ene kant is sprake van een overschot aan vraag vanuit patiënten, aan de andere kant kampen we met een tekort aan capaciteit op het OK-complex; met name door personeelstekort.

Je leest in deze checklist hoe je
  • realistische tijdschattingen creëert.
  • inzicht krijgt in knelpunten en hierop kunt bijsturen.
  • een strategische blauwdruk van je OK-planning maakt.

Download de checklist

Checklist meer grip op ok planning
Checklist meer grip op ok planning