Hoe levert mijn ziekenhuis doelmatige zorg?

Eén van de continue uitdagingen voor het ziekenhuis is efficiënt en doelmatig functioneren. En uiteraard wil elke zorgverlener en bestuurder ook zorgvuldig omgaan met de publieke middelen die hij/zij besteedt. Maar hoe weet je of in het ziekenhuis efficiënt gewerkt wordt en of er doelmatige zorg geleverd wordt? Interessant voor een ziekenhuis om te zien is hoe andere zorgverleners vergelijkbare patiënten met dezelfde zorgvraag behandelen.
Lees meer >>

 

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht: hoe begint het ziekenhuis hiermee?

Bij het maken van facturen gaat wel eens iets mis. Dat leidt tot een enorme  controle- en administratielast bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars en veel irritatie bij patiënten. Dat kan beter. Overgaan tot Horizontaal Toezicht (HT) vereist tijd, overleg en investeringen maar leidt uiteindelijk tot voordelen voor alle partijen. Benieuwd hoe uw ziekenhuis start met Horizontaal Toezicht?
Lees meer >>

 

De rol van productie capaciteit en financiën in het begrotingsproces_200x200

De rol van productie, capaciteit en financiën in het begrotingsproces

‘Willen we echt grip op patiëntenstromen en kosten krijgen, dan moeten we anders sturen en begroten. We moeten dan een aantal van de bestaande uitgangspunten en werkwijzen loslaten.’ Dit vertel ik regelmatig wanneer ik in een ziekenhuis met financieel en capaciteitsmanagers spreek. Hoewel ze beseffen dat het anders kan, vragen ze zich ook af hoe ze dit kunnen bereiken. Om anders te werken moeten ziekenhuizen de productie, capaciteit en financiën verbinden.
Lees meer >>

 

Productblog Maak eenvoudig de vertaalslag van productie naar capaciteit-200x200

Maak eenvoudig de vertaalslag van productie naar capaciteit

Ziekenhuizen maken elk jaar productieprognoses en -afspraken voor het volgende jaar. Ook worden elk jaar financiële begrotingen en capaciteitsjaarplannen opgesteld. Alledrie spelen ze een belangrijke rol in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het leveren van goede en juiste zorg. Tegelijkertijd wordt bij het maken van productieafspraken zelden de vraag goed beantwoord of de bestaande capaciteit wel toereikend is of dat er juist meer capaciteit toegekend is dan nodig.
Lees meer >>

 

Artificial-intelligence-neemt-deel-codering-ziekenhuis-over_200

Artificial Intelligence neemt deel codering ziekenhuis over

Voor ziekenhuizen is het coderen en invoeren van ICD-10-diagnosecodes een flinke klus. Een team van codeurs in het ziekenhuis heeft hier een dagtaak aan en artsen zijn vaak minstens een uur per week kwijt aan het invoeren en corrigeren van de codes. Een flinke administratieve last. Een last die we met de inzet van Artificial Intelligence – kortgezegd AI – sterk kunnen verminderen. Een aantal ziekenhuizen kijkt nu of ze samen AI kunnen inzetten om hun ICD-10-codering over te nemen.
Lees meer >>

 

Artificial Intelligence helpt bij betere patiëntenzorg_200

Artificial Intelligence helpt bij betere patiëntenzorg

Enige tijd geleden las ik een tweet van een internist in opleiding. ‘Patiënt wakker aan beademing, kan niet praten, maar wil mijn hand niet loslaten. Pijn? Nee, schudt ze. Benauwd? Nee, schudt ze. Dan vraag ik: Wilt u gewoon even mijn hand vasthouden? Ja, knikt ze geestdriftig.’  Voor deze steun hebben artsen vaak geen tijd. Deels door administratieve lasten. Artificial Intelligence kan bijdragen aan een vermindering hiervan, waardoor tijd overblijft voor de patiëntenzorg.
Lees meer >>

 

Datarapportages voor medicatietransport 150

Datarapportages voor medicatietransport

Welke werkzaamheden voert een BI-consultant bij Performation precies uit? Doorgaans gaat het om het bouwen van maatwerkoplossingen voor ziekenhuizen. Denk daarbij aan dashboards en overzichten die ervoor zorgen dat bestuurders en managers in ziekenhuizen inzicht krijgen in de dagelijkse bedrijfsvoering. BI-consultant Mark Lobbezoo vertelt in zijn blog over een opdracht die iets anders was: namelijk inzicht bieden in de transport van medicatie naar derdewereldlanden.
Lees meer >>

 

ISAE 3402 Type II verklaring voor Notiz en OHW Grouper

ISAE 3402 Type II verklaring voor Notiz en OHW Grouper

Performation HOTflo heeft een onafhankelijke auditor de opdracht gegeven om te rapporteren over de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen van Notiz en OHW Grouper. We zijn trots te kunnen melden dat het resultaat van deze audits positief is en dat de auditor een ISAE 3402 Type II verklaring heeft afgegeven. De volledige verklaring van de auditor, de getoetste maatregelen en het resultaat zijn weergegeven in een rapportage.
Lees meer >>

 

Samenwerking MST en Performation 150

Medisch Spectrum Twente en Performation continueren samenwerking

Het topklinisch Medisch Spectrum Twente (MST) en Performation verlengen hun samenwerking voor de komende jaren. De visie van het MST is om voorop te lopen als het gaat om datagedreven sturen in het ziekenhuis. Een samenwerking met Performation is daarom een logische stap. Dankzij de samenwerking heeft het Medisch Spectrum Twente goed grip op de financiële besturing en de zorgregistratie. Op 1 februari 2019 tekenden beide partijen de overeenkomst.
Lees meer >>

 

Reflex-gebruikersdag-150

Waardevolle inbreng op Reflex-gebruikersdag

Artificial intelligence in de zorg en de toegevoegde waarde van een koppeling tussen Datagateway en Reflex. Deze onderwerpen kwamen onder andere voorbij op de Reflex-gebruikersdag van donderdag 14 februari 2019. Ook werden deelnemers aan deze dag geïnformeerd over de oplossing Kwaliteit & patiënt, waar Reflex als product onder valt. Met de oplossing Kwaliteit & patiënt krijgt het ziekenhuis inzicht in het verbeterpotentieel van de patiëntveiligheid, kwaliteit en kosten.
Lees meer >>

 

Naar welke kant duw jij de zorg in 2019

Naar welke kant duw jij de zorg in 2019?

De sector waarin wij werken, biedt volop kansen om keuzes te maken met grote impact. Want zorg bepaalt het leven van velen en de kwaliteit van leven van nog veel meer mensen. Daarom werk je in de zorg en daarin geef je alles dat je hebt. Stel je deze dagen, waarbij we op de drempel van een nieuw jaar staan eens voor, dat je op een kruispunt staat. Zo’n kruispunt als een studiekeuze. Je gaat iets anders doen. Waar kies je voor?
Lees meer >>

 

Stuur met data en verbeter de zorg van de patientStuur met data en verbeter de zorg van de patiënt

Stelt u zich voor. U bekijkt de benchmarkcijfers en ziet dat in uw ziekenhuis het aantal herhaalconsulten voor patiënten met een polsfractuur vele malen hoger is dan bij andere ziekenhuizen. Hoe kan dat? Kunt u het aantal herhaalconsulten naar beneden brengen door controles anders in te richten en daarmee de last voor de patiënten verlagen? Kijken naar benchmarkcijfers, het analyseren en vervolgens doorvoeren van verbeteringen, is het sturen op data.
Lees meer >>

 

Capaciteitsmanagement is de fundering van elk ziekenhuis

Capaciteitsmanagment is de fundering voor elk ziekenhuis

Projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis Annemijn Houwers volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze kijkt terug op een leerzaam traject en past de opgedane kennis dagelijks in de praktijk toe. ‘Regelmatig kijk ik de presentaties uit de TOPclass terug. Omdat de inhoud ervan heel praktisch is, pas ik het dagelijks in de praktijk toe. Mijn doel is, dat het integraal denken bij alle medewerkers in het ziekenhuis door de aderen gaat stromen’.
Lees meer >>

 

Vroeg in het jaar een betrouwbare prognose 150

Vroeg in het jaar een betrouwbare prognose

Veel ziekenhuizen hebben inmiddels een eerste prognose van de schadelast 2018. Gelukkig maar, want het is waardevol om zo vroeg mogelijk in het jaar grip te krijgen op uw productie. Dan bent u nog in staat om in gesprek te gaan met uw verzekeraar of de interne productieplannen bij te stellen. Echter, het gevaar van een vroege prognose is de hoge mate van onzekerheid die dit met zich mee brengt. Is de prognose wel stabiel genoeg om op te sturen?
Lees meer >>

 

Meer doelmatigheid in zorg dankzij data

Meer doelmatigheid in de zorg dankzij data

OLVG wil de zorg beter en efficiënter maken. Beter voor patiënt, zorgverleners en het ziekenhuis. Zorg is niet alleen divers, maar ook duur. Dus kijkt het ziekenhuis hoe zij, op een meer efficiënte manier, zorg kan leveren van dezelfde (of liever nog) betere kwaliteit. Vanessa geeft ook aan dat OLVG een uitdaging aangaat in het creëren van een cultuur waar continu kijken naar doelmatigheid steeds meer de norm wordt.
Lees meer >>