Operational control center

Ondersteunt de operationele planning en sturing in het nemen van beslissingen door integrale inzichten en voorspelalgoritmen.

Demo aanvragen Ontdek de voordelen
Operational control center header

Bewaakt alle patiëntstromen en beschikbaarheid van capaciteit

Hoe houd je in de dynamiek van het ziekenhuis grip op patiëntprocessen en de bijbehorende capaciteit? Het Operational control center bewaakt ziekenhuisbreed continu alle patiëntstromen en de beschikbaarheid van capaciteit. Bij het maken van de patiëntenplanning, het roosteren van personeel en de operationele sturing signaleer je en voorkom je knelpunten. Daardoor is het mogelijk om capaciteitsissues te voorkomen en waar nodig bij te sturen.

Hoe werkt het

Met het Operational control center kan het ziekenhuis eigen capaciteitsdashboards maken die de operationele sturing ondersteunen. De dashboards zijn op te bouwen uit losse ‘kaarten’ die allemaal een ander inzicht geven zoals huidige en verwachte patiëntaanwezigheid (tot 14 dagen vooruit), verwachte ontslagen en geplande personele capaciteit. Ook geven de kaarten inzicht in de personele planning in relatie tot de bedrijfsdrukte.

Met behulp van het algoritme ‘Verwacht’ wordt de verwachte spoedinstroom voorspelt. Daardoor is er voor de komende uren, dagen, weken een compleet inzicht in de situatie in het ziekenhuis. Ontsluiting van data uit EPD, personeelsplanning en eventuele andere bronnen geeft het ziekenhuis inzicht in de actuele en toekomstige situatie van bijvoorbeeld de kliniek. Hierdoor kan worden geanticipeerd op mogelijke capaciteitsissues.

Alle dashboards zijn eenvoudig te configureren. Zo kan naar behoefte inzichten worden gemaakt op afdelings-, cluster of ziekenhuisniveau. Het Operational control center zorgt ervoor dat je als ziekenhuis continu inzicht hebt in de bedden en personele capaciteit. Dit helpt om waarnodig bij te sturen.

Onderdeel van het Operational control center is het Planning control center. Dit dashboard bevat kaarten die opnameplanners helpen bij het maken van een goede planning voor zowel de vulling van de OK als de bedden in de kliniek.

Demo aanvragen 

Voordelen van het Operational control center

  • Real-time inzicht in personeel, patiëntaanwezigheid, planningen en voorspelling van acute en electieve patiënten
  • Inzicht in de in-door-uitstroom van patiënten in relatie tot personele planning
  • Ondersteunen van een afgestemde planning voor personeel en patiënten
  • Tijdig anticiperen op mogelijke capaciteitsissues
Occ 1

Demo aanvragen

Ook interessant

Rollen capaciteit

Rollen binnen capaciteitsplanning

Hoe ontwikkelt de rol van het capaciteitsceuntrum binnen het ziekenhuis zich? Ontdek het in deze blog.

Productie, financien capaciteit

De rol van productie, capaciteit en financiën in het begrotingsproces

‘Willen we echt grip op patiëntenstromen en kosten krijgen, dan moeten we anders sturen en begroten.’ Het besef is er, maar hoe bereik je dit?

fundering capaciteit

“Capaciteitsmanagement is de fundering voor elk ziekenhuis”

Projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis Annemijn Houwers volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze deelt hier haar ervaring.

Meer weten of een demo aanvragen?
Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op voor een demonstratie.
Demo aanvragen
Cta plain vormetaal kom