Performation

Improving healthcare

25+ jaar ervaring in de gezondheidszorg, vertrouwd door 70+ zorgorganisaties in binnen- en buitenland en nog lang niet klaar met improving healthcare: wij zijn Performation.

Page header contracteren

Performation is als een vis in het water binnen de gezondheidszorg. Met slimme software, veel data en scherpzinnige medewerkers helpen wij zorgprofessionals in het leveren en organiseren van betere zorg. Ziekenhuizen vertrouwen ons al 25+ jaar. De ervaring die we in deze tijd hebben opgedaan zetten we nu in voor de rest van de zorgketen. Ons doel: impact maken op de zorg en deze daarmee voor de langere termijn toegankelijk, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar te houden.

Onze mensen met hun energie en ambitie helpen Performation kansen te zien en hier actief op in te spelen. Hierbij laten we ons leiden door onze kernwaarden: verbindend, inspirerend en scherpzinnig. Performation legt de lat hoog. We streven naar steeds slimmer en beter en investeren actief in het ontrafelen van data patronen, het maken van betere voorspellingen en analyses en vertalen deze in unieke standaardoplossingen. Waar nodig helpen we klanten in het verandertraject om duurzame verbeteringen te realiseren. Daarmee zetten wij de klant op één: met betrouwbare en innovatieve software en onze unieke dienstverlening maken wij de gezondheidszorg beter. Zo blijft Performation ook succesvol in de volgende 25 jaar.

We zijn georganiseerd als een netwerk; flexibel, multidisciplinair en wendbaar, waarin het ondernemerschap decentraal is georganiseerd in zelfstandige business area’s. Deze zijn gefocust op specifieke product-/markt combinaties met een eigen verantwoordelijkheid voor innovatie, toegevoegde waarde en kwaliteit. Onze unieke landelijke datagateway wordt hierbij ingezet als een snel lerend zorgsysteem. We stellen hoge eisen aan data- en informatieveiligheid, zijn waar mogelijk gecertificeerd en werken het liefst op basis van open marktstandaarden.

Performation is hiermee schaalbaar als organisatie en we hebben de ambitie om te groeien. Dit doen we vanuit onze bestaande activiteiten én in aanpalende markten met bestaande producten. We kijken met een open blik naar buiten om nieuwe partijen zich bij ons te laten aansluiten. Samen geeft ons dat de extra slagkracht om sneller te ontwikkelen en zo nog beter aan te sluiten op de veranderende zorgmarkt.

Samenwerkingen

We zijn trots op onze ambitie om te groeien. Over de afgelopen jaren hebben meerdere partijen zich bij ons aangesloten en zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan met mooie organisaties om de gezondheidszorg verder te verbeteren. Benieuwd hoe zo’n samenwerking eruit kan zien?

Lees meer
Stap 2
Stap 2
Ons team

“Samen werken we aan een betere toekomst voor de patiënt”

Group 2210

Het ziekenhuis optimaal besturen met data

Het ziekenhuis optimaal besturen met behulp van data. Dat is waar Performation in ondersteunt. Met name op het gebied van capaciteitsmanagement, financiën, zorgregistratie en managementinformatie.

In jouw ziekenhuis draait alles om de beste zorg voor patiënten. Performation ondersteunt in de effectiviteit van het ziekenhuis, met behulp van slimme tools en data en advies. We hebben voor elk focusgebied binnen het ziekenhuis een oplossing, gebaseerd op één databron als stabiele kracht. Continu werken we aan verbeteringen om de besturing nog efficiënter te maken. Daarbij zijn innovatie, optimalisatie en doelmatigheid onze drijfveren. Wij optimaliseren zo de bedrijfsvoering van jouw ziekenhuis, zodat jij je kunt richten op de patiënten. Samen voor de beste zorg.

Performation. Improving healthcare

Voor elke uitdaging een oplossing

Op alle vlakken is verbetering mogelijk

Wij geloven in de kracht van integrale informatievoorziening. Met een datagedreven aanpak bieden we ondersteuning bij het verbeteren van zorgverlening. We hebben voor elke afdeling in jouw ziekenhuis een oplossing, gebaseerd op één databron als stabiele kracht achter deze oplossing.

Onze oplossingen
Quote 1