Real World Monitoring   |   IKNL   |   27 juni 2022

Meerwaarde datawarehouse voor bevolkingsonderzoeken

Case header :case:meerwaarde datawarehouse voor bevolkingsonderzoek:

Een schatkist om goed voor te zorgen

Elk jaar doen miljoenen Nederlanders mee aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker (darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker). Om de doelmatigheid en effectiviteit van deze screenings te beoordelen, ontvangt VWS jaarlijks de Landelijke Monitor. De informatie – een uitgebreide set indicatoren – voor deze monitor wordt gegenereerd in het Datawarehouse voor Bevolkingsonderzoeken. In opdracht van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft Performation dit datawarehouse gemaakt.

 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Met als missie het reduceren van de impact van kanker, op basis van inzichten van real world-data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Essentiële informatie voor besluitvorming

Minderman legt uit wat het grote belang is van dit verhaal. “De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden opgezet vanuit het RIVM en gefinancierd vanuit de overheid. Om te beoordelen of het gemeenschapsgeld goed wordt besteed, vraagt VWS een jaarlijkse rapportage en analyse van het proces en de resultaten. Deze Landelijke Monitor is gebaseerd op een set vooraf gedefinieerde indicatoren in het datawarehouse, dat daarmee een essentieel onderdeel is van de besturing en besluitvorming. De Landelijke Monitor wordt besproken met de Tweede Kamer en gepubliceerd op de website van VWS.”

“De partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van de indicatoren voor de Landelijke Monitor (RIVM, BVO Nederland, PALGA en IKNL) wilden dit graag op een andere manier organiseren”, vertelt Niels Minderman, die als informatiemanager bij IKNL betrokken was bij de ontwikkeling van het datawarehouse. “De indicatoren werden berekend op basis van statistiekprogramma’s. Het idee was dat het doelmatiger en effectiever moest kunnen via een gezamenlijke datawarehouse.”

Projectdoelen gerealiseerd

IKNL heeft Performation gevraagd het datawarehouse van de bevolkingsonderzoeken te bouwen. Dit omdat dit instituut al een aantal jaren intensief met Performation samenwerkte, onder meer aan de ontwikkeling van het datawarehouse voor de Nederlandse Kanker Registratie (NKR Online). “Daarmee wist ik zeker dat we over een betrouwbare partner beschikten, die zowel IKNL als de data goed kent.”

Het was volgens Minderman een complex en ‘atypisch project’, door de vele stakeholders, databronnen en vanwege de overstap van statistiekscripts naar datawarehouse. “Echt een hele lastige operatie. Daar zijn mensen voor nodig die op alle niveaus en aspecten snappen wat nodig is en productief kan zijn. En dat is waargemaakt. We zijn inmiddels in staat om te voorzien in de kwaliteit en continuïteit van de indicatoren. De indicatoren worden een keer per jaar volgens planning en specificatie opgeleverd. Daarmee zijn de doelen van het project bereikt.”

Niels Minderman | Informatiemanager

“Daarmee wist ik zeker dat we over een betrouwbare partner beschikten”

Niels minderman

Aan betrouwbaarheid gewonnen

Dit betekent niet dat het datawarehouse klaar is. “Sommige bevolkingsonderzoeken kunnen we inmiddels als volledig opgeleverd en uitgekristalliseerd beschouwen. Maar in andere delen is het nog echt zoeken. Dat komt doordat definities van indicatoren veranderen, brondata worden aangepast en de datawarehouse technologiefouten zichtbaar maakt die niet werden gesignaleerd bij gebruik van alleen de statistiekscripts. Kortom, er wordt op functioneel niveau nog steeds aan geschaafd.”

Minderman benadrukt dat de gebruikers van het datawarehouse nu over indicatoren beschikken die aantoonbaar aan betrouwbaarheid hebben gewonnen, per stuk, in hun onderlinge relaties en door de tijd heen. “Dat is belangrijk, omdat die indicatoren een trend weergeven van tientallen jaren. Kleine verschillen in de jaartrends kunnen belangrijk zijn voor de besluitvorming. Dit precisiewerk vereist een hele scherpe blik op alle berekeningen en data.”

Bevolkingsonderzoeken

Sinds de oplevering van het datawarehouse is Performation verantwoordelijk voor het technisch beheer en betrokken bij de doorontwikkeling. “De meerwaarde van Performation vind ik met name het niveau en de veelzijdigheid van de medewerkers. Ik zie dat zij in staat zijn zelfstandig, klant- en resultaatgericht te werken en daarbij een breed palet aan competenties inzetten.”

Schatkist

Het RIVM heeft onlangs besloten dat Bevolkingsonderzoek Nederland het beheer van het datawarehouse van IKNL gaat overnemen. “Een logische keuze, maar ook een spannende”, zegt Minderman. “Het datawarehouse is inmiddels een ‘schatkist’ die het waard is om heel goed voor te zorgen. Daarom hebben IKNL en Performation toegezegd zich maximaal in te zetten om deze migratie succesvol te laten verlopen, zodat Bevolkingsonderzoek Nederland deze waardevolle functionaliteit kan behouden en doorontwikkelen.”

Meer weten?
Bekijk de oplossing Data-analytics.
Lees meer
Cta plain vormetaal punt