Real World Monitoring   |   GGD/GHOR   |   7 september 2023

Samenwerking tijdens COVID-19 was echt een partnership

Samenwerking COVID-19

Nooit stond er zo veel druk op het leveren van zorginformatie dan tijdens de coronacrisis. Een snelle en vloeiende informatiedoorgifte van de (juiste) coronagegevens was cruciaal voor het nemen van de juiste beslissingen. Performation was – en is nog altijd – nauw betrokken bij het proces van structureren, ordenen en analyseren van dataprocessen rondom de COVID-testen en -vaccinaties.

 

Twee sleutelfiguren in dit project waren Nicolette Verduin, destijds een van de directeuren bij de CPO (Corona Programma Organisatie) van de GGD/GHOR voor het onderdeel Zorginformatie(management), en Maarten van der Wilt van Performation. Ruim drie jaar na de start blikken ze samen terug op hun intensieve samenwerking. “Op een gegeven moment spraken we elkaar vier keer per dag”, weet Maarten nog. “We werkten ook niet als een opdrachtgever en leverancier”, vult Nicolette aan. “Maar echt als partners, samen voor het resultaat.”

Schakelpunt van informatiedoorgifte

In juni 2021 begon de zeer besmettelijke en ziekmakende Deltavariant van het coronavirus aan een opmars in de wereld, en werd voor najaar van 2021 verwacht in Nederland. Deze nieuwe golf betekende alle hens aan dek voor het CPO, die in deze hectiek voor twee grote uitdagingen stond, menselijk en technisch. “Ons team, dat het schakelpunt vormde van de informatiedoorgifte, had grote behoefte aan extra capaciteit”, vertelt Nicolette. “Daarnaast gebruikten we de techniek zo intensief dat het een en ander bijgewerkt moest worden. Vandaar dat we op zoek gingen naar een specialist in het verzamelen, structureren en beschikbaar maken van data en alle aanverwante processen en procedures. In dit geval data rondom vooral de COVID-testen en -vaccinaties.”

Nicolette Verduin | adviseur en kwartiermaker in gezondheidszorg

“Een van de redenen dat we voor Performation zijn gegaan, was hun ervaring in de context van zorg.”

Samenwerking COVID-19
Samenwerking COVID-19

Via een versnelde aanbesteding van slechts enkele weken – Nicolette: “Daar moesten we in alle hectiek ook nog de tijd voor nemen” – viel de keuze op Performation. “Een van de redenen dat we voor Performation zijn gegaan, was hun ervaring in de context van zorg. De andere reden was technisch en procesmatig van aard, samen met de bereidheid om à la minute een vast team op dit project te zetten. Dat heeft de doorslag gegeven aan het begin en dat heeft ook echt zijn waarde bewezen, denk ik.”

Geruststelling

Maarten herinnert zich dat de vraag over wat er dan precies moest gebeuren nog wel vrij open lag. “Jij was net verantwoordelijk geworden voor de distributie van COVID-data en vroeg ons eerst eens mee te kijken hoe we die voorziening konden stabiliseren en verbeteren. En volgens mij heb ik jou eerst twee dagen geschaduwd om te doorgronden wat er moest gebeuren.”

Nicolette: “Ja, het was een te complexe vraag om als vraag te zien. In die enorm hectische toestand hadden we even de tijd nodig om vast te stellen wat de oplossing zou kunnen zijn en in welke richting we moesten denken. Wat mij nog heel scherp voor de geest staat, is een moment halverwege ons eerste gesprek. De boodschap die jij en Huub (Deterd, CEO Performation) afgaven: wij gaan dit met elkaar regelen, we moeten nog kijken hoe, maar we committen ons. Voor mij op dat moment een enorme geruststelling.”

Maarten van der Wilt | Business Area Manager, Performation

“De context waarin ons project plaatsvond was die waarin ministers Kamervragen kregen en die niet konden beantwoorden”

Maarten
Maarten

Enorme druk

Op dat moment kwam er een hele grote prikcampagne op stoom, dus moest er aan de lopende band informatie van A naar B worden doorgegeven. “Daar zat veel druk op vanuit politiek en burgers”, vertelt Maarten. “De context waarin ons project plaatsvond was die waarin ministers Kamervragen krijgen en die vragen niet kunnen beantwoorden, omdat die informatie niet voldoende toegankelijk is. Dus je staat onder een enorme druk met elkaar, in een keten van een vijf à zes schakels. Dus het is erg belangrijk om vertrouwen over die keten heen te creëren, en die informatiedoorgifte ook echt als een ketenproces te gaan zien.”

Nicolette: “Het oorspronkelijk idee was om binnen drie maanden een oplossing te hebben. Maar als je eenmaal begint, komt er allerlei werk bij en ontstaat een soort zwaan-kleef-aan-effect.” Maarten knikt. “De eerste deelsystemen zijn wel in de eerste drie à vier maanden opgeleverd. Het hele pakket heeft een half jaar geduurd, maar er zijn wel wat systemen vooruit vervangen.”

Maarten legt uit dat werkzaamheden waar normaal gesproken enkele maanden voor worden uitgetrokken, nu in drie of vier dagen moesten gebeuren. “En dan komt onze agile-aanpak om de hoek kijken: kort-cyclisch werken, gewoon doen, stappen zetten en morgen ontdekken wat eventueel anders moet. Het belangrijkste – naast het stabiliseren van de technologie – was die hele keten van processen en techniek succesvol maken. Pas dan kun je de gestelde vragen goed beantwoorden. Dat betekende voor ons dus ook bij andere leveranciers bijspringen wanneer nodig.”

Nicolette:

“Een groot voordeel was dat Performation direct onder de motorkap mee kon kijken naar de inhoudelijke vraagstukken.”

Samenwerking COVID-19
Samenwerking COVID-19

Niet alles opnieuw uitvinden

“Een van jullie eerste acties was het dubbelen van mensen”, haakt Nicolette in. “Al binnen een week maakten jullie collega’s vrij om met onze technische mensen mee te lopen, met als voordeel dat jullie direct onder de motorkap mee konden kijken naar de inhoudelijke vraagstukken. Bijkomend voordeel was dat we mensen hierdoor een ‘buddy’ konden bieden, zodat ze ook een keer een avond niet hoefde te werken…” Lachend: “In no time was het team van Performation zelf ook al twee keer gedubbeld! Een hele arbeidsintensieve tijd was het.”

Maarten: “Wij hadden een ingewerkt team beschikbaar, met mensen die op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is ook de manier waarop wij zulke projecten aanpakken. Dat heeft zich ook bij dit project bewezen, bij de ziekenhuizen en later ook bij onder meer tandartsketens en revalidatiecentra. Omdat we zo veel data verwerken voor diverse zorginstellingen, hebben we daar allerlei standaardbouwblokken en procesinrichtingen voor, die we ook voor dit project konden inzetten. Met als voordeel dat we onder die druk niet alles opnieuw hoefde uit te vinden. Natuurlijk was het hele traject, zeker aan het begin best spannend, maar omdat we zo snel met elkaar schakelden, echt als partners, lukte het altijd om met elkaar een oplossing te verzinnen en zo die druk van de ketel te halen. En op een gegeven moment wisten we: dit gaat werken, dit gaat lukken!”

Vanuit alle uithoeken van Nederland

Een van de succesfactoren was letterlijk de fysieke oplossing voor de beoogde aanpak. “In het begin moesten we nog echt uitzoeken hoe we alles qua mensen, werkwijze en materiaal behapbaar konden krijgen”, zegt Nicolette. “Performation maakte in Bilthoven een complete verdieping vrij voor ons vaste team plus alle extra techneuten die we hadden aangenomen. Iedereen kwam hiernaartoe, vanuit alle uithoeken van Nederland.” En het bleef niet bij die ene verdieping. “Het werd daar heel snel te druk, dus kwam er nog een extra vleugel bij en op een gegeven moment hebben we ongeveer het hele gebouw geconfisqueerd. Dat kon natuurlijk ook, omdat veel mensen van Performation thuis werkten. Deze fysieke oplossing heeft enorm veel bijgedragen aan het succes van dit project.”

Maarten:

“Het stoelde op eerlijk communiceren met elkaar; over en weer uitspreken waar je goed in bent en wat niet je kracht is.”

Samenwerking COVID-19
Samenwerking COVID-19

Een partnership op basis van vertrouwen

Tijdens een crisis moet je elkaar vertrouwen, is de bevestiging die Maarten gedurende dit project heeft gekregen. “Dat is de basis. En het echte succes is het vertrouwen dat onderling is ontstaan. Zo goed kenden we elkaar nog niet, maar er was wel gelijk een basis en die hebben we weten vast te houden. Dat vertrouwen stoelde op eerlijk communiceren met elkaar; zeggen wat niet kan en wat wel kan, over en weer uitspreken waar je goed in bent en wat niet je kracht is.”

Daarnaast heeft dit project volgens Maarten aangetoond hoe belangrijk het is om in crisistijd niet op nul te hoeven beginnen. “Ik ben trots op het feit dat onze technische bouwblokken, die we de afgelopen tien jaar hebben gebouwd, zich onder deze enorme druk opnieuw hebben bewezen. Blokken waarin wij zowel mensen, techniek, werkwijze als processen konden meenemen. En dat op een basis van onderling vertrouwen. Die cocktail heeft in mijn beleving grotendeels het succes bepaald.”

“Samen met de drive in zowel ons team als dat van Maarten”, besluit Nicolette, tegenwoordig werkzaam voor het RIVM, waarbij ze betrokken is bij een ‘soort opvolger’ van alle COVID-bestrijdingsdirecties. “Over de hele linie was sprake van gelijkwaardige samenwerkingen, van samen de puzzels oplossen, van samen tot laat doorwerken, én van elkaar rugdekking geven wanneer dat nodig was. Dus ja, deze samenwerking voelde echt als een partnership!”

Ook een data-uitdaging?

We helpen je graag. Laat je contactgegevens achter en wij bellen voor een afspraak

Contactgegevens
Cta plain vormetaal punt