Capaciteitsmanagement   |   Zuyderland   |   12 januari 2018

Kwaliteitsindicatoren helpen bij bepalen capaciteit

Case header :case:hospital control center zuyderland:

Zuyderland begon ruim vier jaar geleden om integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis beter op de kaart te zetten. Toen vanaf begin maart 2020 coronapatiënten zich bij het ziekenhuis meldden en dit aantal snel toenam, werd binnen een week een Hospital control center (HCC) ingericht met verschillende dashboards.

 

Jacqueline Trommelen was hier als teamleider integrale capaciteitsplanning nauw bij betrokken. “Op het moment dat de crisis zich aandiende, was er vanuit verschillende hoeken van het ziekenhuis veel behoefte aan informatie en dat heeft het HCC ons geboden. Via de monitors kregen we kwantitatief inzicht in de daadwerkelijke omvang van de patiëntenstromen. Daardoor ontstonden er ter plekke discussies, konden we tot de kern van het probleem komen en samen, vanuit de diverse rollen die we in ons ziekenhuis hebben, oplossingen bedenken. Ook werden de verschillende dashboards ingezet om input te genereren voor het crisisteam. Iedere dag, voorafgaand aan het crisisoverleg, kwam de voorzitter van het team bij ons langs voor de stand van zaken en advies.”

Objectief zorg- en capaciteitsadvies

“Sinds de coronacrisis is de positie van onze afdeling binnen het ziekenhuis versterkt. Ook bij het opschalen van de reguliere zorg hebben we een faciliterende rol gespeeld en nu de tweede golf een feit is, ondersteunen we de organisatie weer met afschaalscenario’s. Het is binnen het Zuyderland duidelijk geworden dat wij een objectief advies kunnen geven, zowel vanuit de zorg- als capaciteitskant. Zeker is dan ook dat het HCC een prominente plek in het ziekenhuis blijft houden. Daarbij zullen we niet alleen samenwerken met de afdeling bedrijfsvoering, maar ook met de afdelingen kwaliteit en innovatie.”

Jacqueline Trommelen | Teamleider Integrale Capaciteitsplanning

“Via de monitors kregen we kwantitatief inzicht in de daadwerkelijke omvang van de patiëntenstromen.”

Download de brochure
Hotflo 102 scaled

“Bij het vormgeven van het HCC hebben we meteen kwaliteitsindicatoren ingebouwd die ons tijdens de eerste golf hebben geholpen bij het bepalen van de capaciteit. Capaciteitsmanagement is namelijk geen doel op zich, maar een middel om je capaciteit op het juiste moment en de juiste manier in te zetten, waardoor je kwaliteit van zorg verbetert. Daarnaast hebben we een voorspelmodel van onze afdeling data science geïntegreerd om de toestroom van COVID-19-patiënten beter in te kunnen schatten. Ook dat bleek heel nuttig en daarom hebben we besloten het HCC door te ontwikkelen als plek voor innovatie.”

Download de brochure

Data op de juiste manier interpreteren

“We zijn er wel achter gekomen dat het heel makkelijk is om veel data te genereren, maar lastiger om die op de juiste manier te interpreteren en dashboards te combineren. Je hebt mensen nodig die de vertaling van de cijfers kunnen maken, zodat de juiste conclusies worden getrokken. Dat is iets om in de toekomst rekening mee te houden.”

Vraag een demo aan!

Wil jij ook aan de slag met het omzetten van data naar bruikbare informatie?

Zo werk je met dashboards toe naar een efficiente inzet van de beschikbare capaciteit, ondanks beperkte middelen.

We laten graag zien hoe we dit doen! Vraag een demo aan en we nemen contact met je op.

  • Hidden