Financieel   |   VieCuri Medisch Centrum   |   4 april 2022

Een solide analyse van COVID-ligdagen

Case header :case:een solide analyse van covid ligdagen:

De reguliere financiering in de zorg is niet afgestemd op een pandemie. Daarom mogen alle Nederlandse ziekenhuizen over 2020 en 2021 extra kosten declareren per dag dat een patiënt vanwege COVID-19 op de IC of op de verpleegafdeling lag. Het blijkt in de praktijk alleen heel lastig en zeer tijdrovend om te achterhalen om hoeveel patiënten en verpleegdagen dat precies gaat. Hoe kunnen ziekenhuizen toch meer inzicht krijgen in de meerkosten van COVID-zorg?

 

“We hebben er eerst zelf veel tijd en energie ingestoken om een goede analyse van COVID-ligdagen te maken”, vertelt John Stakenborg, stafadviseur financiën bij VieCuri Medisch Centrum (regio Venlo/Venray). “Maar we waren niet zeker over de betrouwbaarheid van de uitkomst. We hadden niet de indruk dat ons beeld compleet was. Dat bleek later ook wel uit de COVID-add on van Performation.”

Concrete aantallen

VieCuri Medisch Centrum werkt als STZ-ziekenhuis samen met andere topklinische ziekenhuizen aan betere patiëntenzorg. Rian Pollaert, ook stafadviseur financiën, weet nog hoe de samenwerking met Performation begon, een jaar of zes à zeven geleden. “Wij waren destijds op zoek naar een externe partij die ons kon helpen met het maken van data-analyses en het bouwen van query’s op ons ziekenhuisinformatiesysteem. Zo’n ziekenhuisinformatiesysteem is natuurlijk een vergaarbak van registraties. Het is echt een techniek op zich om daar de goede informatie uit te halen. Mooi, recent voorbeeld daarvan is Prognose (zie video onder de tekst).”

Continuïteitsbijdrage

Hoe recent ook, deze video dateert uit het tijdperk pre corona, toen de wereld er nog heel anders uitzag. John: “In 2020 is de continuïteitsbijdrage in het leven geroepen, waarbij ziekenhuizen extra compensatie kregen voor COVID-ligdagen, op de IC en in de kliniek. We zijn toen intern met werkgroepen uitgebreid bezig geweest om die ligdagen te ontsluiten uit ons ziekenhuisinformatiesysteem (HiX). Daar kwam toch meer bij kijken dan we dachten. Wij hadden vooral veel moeite om de link te leggen tussen dat systeem en de deelmodules. Het ging om een hele moeilijke query en we konden onze uitkomsten niet goed toetsen. Wel steekproefsgewijs, maar uiteindelijk willen de verzekeraars concrete aantallen zien. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van Performation.”

Rian Pollaert en John Stakenborg | stafadviseurs financiën VieCuri

“Voor 2021 gebruiken we ook de Prognose, we weten nu dat die de volledigheid en juistheid van de gegevens garandeert”

Een solide analyse van covid ligdagen.jpg

Slechts vijf dagen afgewezen

VieCuri was een van de eerste ziekenhuizen waarvoor Performation een Datagateway en ‘COVID-add on’ bouwde, binnen het ziekenhuis zelf de ‘COVID-kubus’ genoemd. De crux daarvan is dat je aan de hand van de isolatiestatus van de patiënt, op grotendeels geautomatiseerde wijze, kunt achterhalen welke verpleegdagen in aanmerking komen voor compensatie. “We hadden zelf een berekening gemaakt over de eerste helft van 2020”, vertelt John. “Die vergeleken we met de uitkomsten van de COVID-kubus en zo kwamen we snel tot de conclusie dat er nogal wat verschillen waren… Uiteindelijk hebben we over heel 2020 alle aantallen uit die kubus overgenomen en als zodanig aangeleverd bij de zorgverzekeraars. Voor 2021 hebben we ook weer gebruikgemaakt van deze oplossing, waarvan we nu weten dat die de volledigheid en juistheid van die gegevens garandeert.”

Uit de terugkoppeling van de zorgverzekeraars bleek namelijk hoe betrouwbaar de aanlevering van VieCuri was geweest. John: “Voor heel 2020 hebben we een kleine 10.000 ligdagen aangeleverd. Daar zijn door alle verzekeraars bij elkaar slechts vijf dagen afgewezen. Dat is echt heel weinig.” Rian benadrukt hoe belangrijk een goede berekening en goede analyse van COVID-ligdagen voor VieCuri was in met name 2020. “Vooral in de eerste golf hadden we ontzettend veel COVID-patiënten. Als we het aantal patiënten en verpleegdagen achteraf zelf zo precies hadden moeten vaststellen, was dat een ontzettend tijdrovende klus geweest.”

Goed onderbouwen

Deze coronatijd bewijst volgens Rian en John eens te meer hoe belangrijk het is om data niet alleen goed vast te leggen, maar ook om deze te begrijpen. “Zodat je alle berekeningen goed kunt onderbouwen bij de zorgverzekeraars”, vult Rian aan, waarop John afsluit: “Fijn om dan een derde partij te hebben waarmee je kunt sparren en die je het gevoel geeft dat je op de goede weg bent om de organisatie financieel gezond te houden.”

COVID-meerkosten

Onderzoek naar COVID-meerkosten leidde tot een herijking van tarieven voor COVID-verpleegdagen.COVID-meerkostenregeling

COVID-meerkostenregeling
Cta plain vormetaal punt