Uitleg babyboom-grafiek

 

Gaat het over de ontwikkeling van de kosten van zorg, dan staat, naast medisch-inhoudelijke en technologische ontwikkelingen, vergrijzing steevast in het rijtje van oorzaken. Op dit moment doet de babyboom-generatie, die nu 75+ is, een groot beroep op zorg.

 

Er zijn twee factoren die dit grote beroep bepalen:

  • het aantal mensen van die leeftijdscategorie dat zorg vraagt en;
  • de hoeveelheid zorg die per persoon gevraagd wordt.

In onderstaande grafiek zijn deze twee factoren voor medisch specialistische zorg in twee lijnen weergegeven*:

  • De rode lijn geeft de hoeveelheid zorg per patiënt van een bepaalde leeftijd aan (leeftijd op de x-as, hoeveelheid zorg in euro’s op de rechteras);
  • De groene lijn geeft het aantal patiënten dat medisch specialistische zorg gekregen heeft.

Interessant is de vraag welke invloed de demografische ontwikkeling gaat hebben. Gaat er nadat de zorgvraag door babyboomers afneemt een grote overcapaciteit ontstaan? CBS heeft een mooie visualisatie gemaakt van de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw:

Met deze informatie kan uitgerekend worden welke zorgcapaciteit in de toekomst nodig is. In 2035 zijn de kinderen van de babyboomers 65+. Deze groep heeft een nog groter effect dan de babyboomers: de piek in de grafiek ligt nog veel hoger:

Hoe groot is de capaciteitsbehoefte per jaar?

Met al die informatie kunnen we een schatting maken van de hoeveelheid zorg die per jaar gevraagd zal gaan worden. In feite het vermenigvuldigen van de twee lijnen van de grafiek. We zien dan dat ook na het overlijden van de babyboomers de capaciteitsbehoefte zal blijven stijgen:

Het Integraal Zorg Akkoord / Juiste zorg op de juiste plek

Bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw. Andere belangrijke factoren voor de totale capaciteitsbehoefte in ziekenhuizen zijn constant op het niveau van 2021 verondersteld:

  • het aandeel van mensen met een bepaalde leeftijd dat medisch specialistische zorg krijgt;
  • het volume van de zorgvraag per leeftijd (gemeten in euro’s per patiënt).

Initiatieven als ‘juiste zorg op de juiste plek’ en het integraal zorg akkoord richten zich mede op deze factoren. Hierdoor kan de werkelijkheid anders uitpakken dan in deze simulatie.

 

* Gebaseerd op cijfers van 21 ziekenhuizen over 2021.