|  

Benchmark: 83% van de financieel directeuren verwacht grote veranderingen in zorgaanbod

Uit ons lopende benchmarkonderzoek blijkt dat 83% van de financieel directeuren en managers van zorginstellingen in Nederland verwacht dat er aanzienlijke veranderingen zullen plaatsvinden in het zorgaanbod in de komende jaren, als gevolg van de gesloten zorgakkoorden die tot doel hebben de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel te waarborgen.

Benchmark blog

Aanzienlijke impact op planning en sturing

Hoewel dit op zichzelf niet verrassend is, blijkt uit de gesprekken die we voeren naar aanleiding van het benchmarkonderzoek dat deze veranderingen een aanzienlijke impact zullen hebben op de planning en sturing binnen de organisaties. Meer dan 60% van de respondenten geeft aan dat er nog onvoldoende verbinding is tussen de beoogde zorgproductie, de benodigde capaciteiten en formatie, en de bijbehorende kosten en inkomsten. Desondanks geeft 81% van hen aan dat deze verbinding in de komende 5 jaar volledig tot stand moet komen.

Cruciale rol

Dit vormt een grote uitdaging. Het goede nieuws is dat er veel aandacht is voor integraal begroten en bijsturen, al dan niet middels rolling forecast. Dit vraagt echter niet alleen inspanning van de financiële afdeling, maar ook van het bestuur, het lijnmanagement, de medische staf, het zorgpersoneel en het capaciteitsmanagement. Elk van deze partijen speelt een cruciale rol in het realiseren van effectieve planning en sturing om de noodzakelijke veranderingen in het zorgaanbod in goede banen te leiden.

Fizi-bijeenkomst 16 april

In de komende periode zetten we de dialoog voort. Allereerst op 16 april met financiële professionals uit de zorg tijdens de Fizi-bijeenkomst Integraal begroten in de zorg. Op 23 mei zullen we specifiek ingaan op het normatieve formatievraagstuk. Meer informatie hierover volgt later.

Event | Integraal begroten in de zorg: een begroting met draagvlak

Ook aan de slag met veranderingen in de zorg? Kom naar ons event op 16 april

Schrijf je in!
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht