Overgaan op Horizontaal Toezicht voor GGZ & FZ

5 handvatten voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Grip op zorguitgaven is voor elke zorginstelling belangrijk. Horizontaal Toezicht (HT) helpt om grip te krijgen én te houden. Door de registratieprocessen te optimaliseren, neemt de
betrouwbaarheid dat declaraties correct de deur uitgaan toe en zijn
controles achteraf minder nodig.

Het hoofddoel van Horizontaal Toezicht is om een efficiënter en effectiever inzicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven van een zorginstelling te krijgen. Naast de rechtmatigheid is ook de volledigheid van de registratieprocessen van belang. Het kost een zorginstelling tijd en de nodige investeringen, maar leidt voor een zorginstelling en zorgverzekeraar/Dienst Justitiële Inrichting (DJI) uiteindelijk tot
verbeterde processen en een betere samenwerking.

Checklist transparant

Wat lees je in deze checklist?

In deze checklist speciaal gericht op de Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg geven we 5 handvatten om zorgadministratieve processen op orde te krijgen én te houden. Zo zet je de overgang naar Horizontaal Toezicht in gang. Je leert hoe je:

  1.  draagvlak creëert;
  2.  verantwoordelijkheden verdeeld
  3. de grootste registratierisico’s bepaald;
  4. documentatie aanlegt;
  5. automatisering doorvoert.

Terug naar inspiratie-overzicht