|  

Datawarehouse: van strategie naar actie

Je operatiekamers optimaal benutten, je personeel efficiënt inzetten, de beste patiëntenzorg leveren, je dossiervoering op orde hebben. Ieder ziekenhuis zet zich in om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. Een datawarehouse kan hierbij het verschil maken. Door data uit verschillende bronnen op een slimme manier te combineren, verkrijg je de juiste informatie om verbeterprocessen succesvol in gang te zetten.

Blog dwh header web 3600x820 1 scaled 1

Wil je uitkomsten van de zorg verbeteren, dan is het zinvol om eerst de samenhang van verschillende beïnvloedende factoren helder te hebben. Een datawarehouse is een soort warenhuis waar data uit verschillende ziekenhuissystemen zijn samengebracht. Met behulp van een datamodel kunnen deze data op een eenvoudige manier gecombineerd worden, wat inzicht geeft in de relatie tussen verschillende processen. Dat is nuttig, want alle processen in een ziekenhuis hangen met elkaar samen.

Niet alleen data maar ook processen

Data vormen dus de basis, maar met data alleen kom je er niet. Het gaat ook om de processen eromheen. Eigenlijk is een datawarehouse een technisch hulpmiddel dat het makkelijker maakt om op processen te sturen.

Maar als ziekenhuis moet je eerst duidelijk weten waar je precies op wil sturen. Wil je bijvoorbeeld de bedbezetting op een afdeling verbeteren, dan heb je de juiste informatie nodig om inzichtelijk te krijgen op welke aspecten je je moet richten. Formuleer dus eerst een duidelijk plan en combineer daarna de juiste data uit het systeem. De informatie die dat oplevert, analyseer je en verwerk je in een managementrapportage die het uitgangspunt vormt van je handelen. Zo maak je dus een vertaling van strategie naar actie.

Dat lijkt misschien makkelijk, maar in de praktijk komt er vaak heel wat bij kijken. Dan kan het fijn zijn om iemand met verstand van data en datamodellen mee te laten denken. Want combineer je bij aanvang de verkeerde data, dan zet je een verbeterproces in gang waar je niets aan hebt.

Inefficiëntie opsporen door data te combineren

Door data te combineren, zie je wat op diverse vlakken de gevolgen zijn van inefficiënte processen. Benut je bijvoorbeeld je OK-capaciteit niet goed, dan zie je dat terug in onder andere je roosterplanning, je resultaten, je wachtlijst en je kosten. Wil je dit veranderen, dan is het goed om data te combineren zoals geplande operaties, duur van operaties, benodigde hoeveelheid personeel, beschikbaarheid van operatiematerialen en afspraken met zorgverzekeraars. Zo maak je je bedrijfsvoering efficiënter, maar verhoog je ook de patiënttevredenheid. Want heb je je operatieplanning goed op orde, dan verkort dat de wachttijden en weten patiënten beter waar ze aan toe zijn.

Een datawarehouse kan ook inzicht geven of er op afdelingen goed geregistreerd wordt. Zorgvuldige zorgregistratie levert een ziekenhuis enorm veel op. Het maakt bijvoorbeeld de zorgbehoefte van patiënten inzichtelijk. Daardoor kan de zorgverlening optimaal worden afgestemd en dat stemt patiënten weer tevreden. Daarnaast is een volledige registratie noodzakelijk om DBC’s optimaal te kunnen declareren. Wat je niet registreert, krijg je immers niet betaald. Data combineren werkt dus niet alleen efficiëntie en kostenbesparing in de hand, het verhoogt ook de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid.

Het belang van data tijdens én na de coronacrisis

Op het moment dat ik deze blog schrijf, zitten we middenin de coronacrisis. Zorgverleners werken zich over de kop om mensenlevens te redden. Wij krijgen vanuit diverse ziekenhuizen het signaal dat er behoefte is aan overzicht. Men wil weten hoeveel besmette patiënten er in hun ziekenhuis zijn opgenomen, op welke afdelingen zij liggen, hoeveel personeel er ziek thuis zit en of dat corona-gerelateerd is.

Begrijpelijke vragen, want heb je deze data inzichtelijk, dan kun je beter sturen op het proces. En dan hebben we het over de uitdagingen van nu, maar straks is de coronacrisis voorbij en wordt de niet-acute zorg hervat. Alle uitgestelde operaties en polikliniekbezoeken moeten worden ingepland. Onder normale omstandigheden is dit al ingewikkeld, maar nu komen diverse stromen samen. Hoe pak je dat aan?

Wat ik met zekerheid kan zeggen, is dat degenen die de beslissingen nemen, baat zullen hebben bij overzicht. En dat krijg je door data inzichtelijk te maken. We hebben een spannende tijd voor de boeg, maar ik weet zeker dat we er samen uitkomen door niet alleen data te bundelen, maar ook expertise en ervaring.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht