WEBINAR ZORGREGISTRATIE | 22 oktober 2020

Horizontaal Toezicht: Is het een zorg of zegen?

In dit webinar praat presentator Maarten Bouwhuis met professionals uit diverse ziekenhuizen, een zorgverzekeraar, een accountant en de landelijk projectleider HT over Horizontaal Toezicht. Welke uitdagingen liggen er en hoe gaan ze die samen uit de weg?

Blog_Horizontaal Toezicht_1000x570
WEBINAR FINANCIEEL | 26 oktober 2020

Effecten COVID-19 op zorgverkoop 2020

Steven Lugard (CEO Performation) en David Ikkersheim (Partner KPMG Health) spreken in dit webinar met zorgprofessionals over de effecten van de COVID-zorg voor de zorgverkoop 2021, het zorgleveringsmodel en de financiële gezondheid van ziekenhuizen. 

Gebruikerservaring centraal in ontwerp Notiz
WEBINAR CAPACITEITSMANAGEMENT | 29 oktober 2020

De kracht van integraal capaciteitsmanagement

Mede dankzij de professionele inrichting van capaciteitsmanagement en het vermogen om tijdig te anticiperen op acute COVID-19-zorg, blijft de toegankelijkheid van de ziekenhuizen geborgd. Maarten Bouwhuis praat in dit webinar met zorgprofessionals over het nut en de noodzaak van inzicht in capaciteiten ziekenhuisbreed. 

WEBINAR DATA | 19 november 2020

Van data naar sturing

Hoe maakt u van uw ziekenhuis een datagedreven organisatie? In het webinar Van data naar sturing vertellen BI-managers van diverse ziekenhuizen over welke keuzes zij maken in het verzamelen en structureren van data én het beschikbaar stellen van informatie. Dataspecialisten geven inzicht in de grootte van het data-speelveld.

Webinar_van data naar sturing_1000x570
WEBINAR 2 MAART 2021:
HET SAMENSPEL TUSSEN FINANCIËN, CAPACITEIT EN MSB

Goed capaciteitsmanagement en gezond financieel resultaat

Kijk op dinsdag 2 maart 2021 om 15.00 uur naar het webinar Het samenspel tussen financiën, capaciteit en MSB. In dit webinar spreek Maarten Bouwhuis met sleutelspelers binnen het ziekenhuis. Hoe werken zij optimaal samen aan goed capaciteitsmanagement en een gezond financieel resultaat?