|  

Zoek zelf eenvoudig in data van het ziekenhuis

Productblog pim 2

Medisch managers vertrouwen in toenemende mate op goede informatievoorziening om hun unit te leiden. Hiervoor krijgen zij vanuit een afdeling informatiemanagement tools in de vorm van rapportages en dashboards. Maar wat als er vragen opkomen die direct antwoord behoeven? Vragen die er eerder niet waren en waarop de antwoorden dus niet in de bestaande informatieproducten staan? In deze blog leg ik uit hoe PIM medisch managers hierbij helpt.

Het afgelopen jaar benadrukt dat verandering de enige constante is en dat goed management vooral het vermogen is om snel in te springen op ad hoc kwesties. Maar door onderbezetting of andere prioriteiten van de BI-afdeling is het snel beantwoorden van urgente ad-hoc vragen niet altijd mogelijk. Daarnaast onbreekt het in ziekenhuizen meestal aan gebruikersvriendelijke personal BI-tooling. 

Personal BI

In onderstaande afbeelding is een veelgebruikte onderverdeling van Business Intelligence (BI) in Personal BI, Department BI en Enterprise BI te zien. Hierbij geldt dat, hoe hoger in het diagram, hoe strakker de governance rondom het informatieproduct is en hoe minder makkelijk het is om de rapportage aan te passen.

Onder Personal BI scharen we dan ook die tools, die iedereen voor eigen gebruik en volledig naar eigen believen kan aanpassen. BI’ers en controllers zullen hiervoor vaak terugvallen op DWH-kubussen, maar hiervoor is enige kennis nodig van het datamodel en het gebruik van draaitabellen in Excel. Kennis die niet altijd bij de medisch managers aanwezig is.

PIM voorziet in deze behoefte door op een eenvoudige, visueel aantrekkelijke manier dezelfde informatie te ontsluiten en daar bovenop de mogelijkheid te geven tot het creëren van eigen dashboards.

Integrale informatievoorziening

Daarnaast vinden managers het vaak vervelend om informatie over hun afdeling uit verschillende systemen te halen. Kengetallen over de signaleringen op de registratie uit het ene systeem, informatie over capaciteit uit het andere systeem, productiecijfers uit een derde en kostprijsberekeningen uit een portal.

PIM biedt de mogelijkheden om bronnen uit heel het ziekenhuis en daarbuiten te combineren in één integrale informatievoorziening. Standaard biedt PIM koppelingen voor managementinformatie uit de Performation-producten (NotizDatawarehouseHOTflo-toolsKostprijzen, etc.) ,maar het is altijd mogelijk om eenvoudig eigen koppelingen in te richten om informatie uit niet-Performation bronnen op hetzelfde dashboard te tonen.

Alles voor een integrale informatievoorziening omdat wij geloven dat dat dé manier is om de ziekenhuiszorg in Nederland beter te maken.

Zelf eenvoudig zoeken
Overzicht van de informatiedomeinen in ‘Visueel zoeken’ in PIM.
Zelf eenvoudig zoeken
Zelf eenvoudig zoeken

Zoekvragen en dashboards

PIM maakt het mogelijk om zonder kennis van queries of het onderliggende datamodel te zoeken in de ontsloten domeinen. Dit kan doormiddel van de google-achtige zoekbalk, of aan de hand van onze unieke visueel zoeken functionaliteit. De manager wordt hierin spelenderwijs door de data geleid. Let wel, er wordt dus niet gekozen uit een voorgedefinieerde set van rapportages (welke al dan niet kunnen aansluiten op de vraag van de manager), maar er wordt on the fly een nieuw rapport gemaakt voor de manager. Eenmaal tevreden met de groeperingen, filters en resultaten, kan de manager de zoekvraag opslaan. Opent de manager de zoekvraag een volgende keer, dan wordt natuurlijk het resultaat getoond met de nieuwste data. Daarbij is het mogelijk om de zoekvragen te delen met andere gebruikers van PIM, zodat het eenvoudiger wordt om informatie uit te wisselen.

De manager kan deze opgeslagen en gedeelde zoekvragen vervolgens gebruiken in een persoonlijk dashboard. Onderstaande afbeelding toont een fictieve longafdeling waarin we achtereenvolgens de productie per maand zien, het aantal registratie signaleringen, de doorstroom op de betreffende afdelingen en de kostprijzen per zorgproduct. Zo is voor de unitleider in één oogopslag zichtbaar hoe het staat met de afdeling als het gaat om de punten die voor hem/haar het belangrijkste zijn. En wil hij/zij morgen een nieuwe grafiek aan dit dashboard toevoegen? Dan is dat zonder problemen en zelfstandig te doen!

Eenvoudig zoeken in alle ziekenhuisdata

Artsen en managers hebben vaak ad-hoc-vragen aan de BI-afdeling. Door andere taken kan de BI-afdeling deze vragen niet altijd snel genoeg beantwoorden. En dat terwijl antwoorden nodig zijn om goede zorg te kunnen leveren. Met self-service BI-tool PIM kunnen onder andere artsen en managers zelf snel antwoorden vinden op hun informatievragen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht