WEBINAR TERUGKIJKEN

Ziekenhuiszorg<br>na de COVID-crisis

De grootste druk op de COVID-zorg is misschien geweken, toch houden de gemoederen rondom het virus ons nog wel even bezig. Denk aan het in kaart brengen van extra gemaakte kosten, het verbinden van een passende vergoeding hieraan en de vraag of COVID-zorg een plek verdient binnen het Hoofdlijnenakkoord.  

Het kwam op 5 oktober 2021 ruimschoots aan de orde in de webinar Ziekenhuiszorg na de COVID-crisis. Ook onderwerpen als hoe spiegelinformatie artsen helpt om geleverde zorg te evalueren, hoe je mensen en middelen efficiënter inzet in tijden van crisis en op basis van welke berekeningen een financieel (inhaalzorg)plan gemaakt wordt, kwamen aan bod. Presentator Maarten Bouwhuis sprak hierover met zorgprofessionals. Kijk nu de tafelgesprekken van dit webinar terug.

Introductie onderwerpen webinar

Na het welkomstwoord praat Maarten Bouwhuis kort met Huub Deterd, sinds mei 2021 CEO van Performation. Huub geeft een introductie op de onderwerpen en stipt hierbij aan hoe beladen de term ‘inhaalzorg’ is. “Het feit is dat het voor elk ziekenhuis een zeer uitdagende tijd is en dat we met veel nuances over het onderwerp inhaalzorg moeten praten.” Wat hij vooral belangrijk vindt, is dat ziekenhuizen de verbinding met elkaar maken om van elkaar te leren.

Dit webinar is eerder opgenomen. U kunt daarom niet live chatten.

Zinnige zorg en ZE&GG

In de spiegel kijken werkt om gedrag én behandelingen aan te passen. Dat komt duidelijk naar voren in het tafelgesprek met gynaecoloog Anneke Kwee en KNO-arts Raphael Hemler, beide verbonden aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Zij geven een toelichting op dit programma en de implementatieagenda en laten aan de hand van voorbeelden zien hoe spiegelinformatie medisch specialisten helpt om geleverde zorg te evalueren aan de hand van de laatste richtlijnen.

Dit webinar is eerder opgenomen. U kunt daarom niet live chatten.

Financiële uitwerking en benutting capaciteiten

Mertijn Dijkstra (ZN) is projectcoördinator meerkosten COVID-regeling 2021. Aan de gesprekstafel legt hij uit hoe het COVID-meerkosten-onderzoek is uitgevoerd en vertelt hij dat de meerkosten voor patiëntgebonden COVID-kosten separaat gedeclareerd kunnen worden met terugwerkende kracht vanaf 2021. Hiervoor wordt een declaratiecode door de NZa vrijgegeven. Jacqueline van Sambeek(manager Commerciële Zaken, Rijnstate) vertelt op basis van welke ‘best practices’ en berekeningen het plan Inhaalzorg van Rijnstate is vormgegeven. En waar past COVID-zorg binnen het Hoofdlijnenakkoord?

 

Dit webinar is eerder opgenomen. U kunt daarom niet live chatten.

Harde lessen van de COVID-crisis

In februari 2020 bereikte COVID-19 Nederland. Ziekenhuis Bernhoven in Uden lag ik het epicentrum van de eerste COVID-golf. Algemeen directeur Geert van den Enden vertelt over de harde lessen die de COVID-crisis ons leerde waarin hij het dilemma marktwerking en maatschappij niet ongemoeid laat. Tafelgast Luuk Versluis (partner bij KPMG) neemt ons vijf tot tien jaar verder mee in de toekomst van de zorgsector en bereidt ons voor op de strategische keuzes die elk ziekenhuis zal moeten gaan maken.

Dit webinar is eerder opgenomen. U kunt daarom niet live chatten.

WEBINARS TERUGKIJKEN

Performation webinars

Om u in deze COVID-19-tijd toch optimaal te informeren over zorgthema’s, organiseerde Performation een reeks webinars. Presentator Maarten Bouwhuis sprak hierin met zorgprofessionals over o.a. Horizontaal Toezicht, ontwikkelingen op het gebied van capaciteitsmanagement en datagedreven sturen.

Kijk hier alle webinars terug!
Maarten bouwhuis

Heeft u na het kijken van de webinar vragen?

Vul uw contactgevens en vragen in en wij nemen contact met u op.

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.
Inschrijven
Cta plain vormetaal streep