Real World Monitoring   |   ETZ   |   2 juni 2023

De juiste informatie op de juiste plek

juiste informatie

Performation deed onderzoek naar de datagedrevenheid van ziekenhuizen en hoe BI-processen zijn georganiseerd. Zo werd onderzocht hoe volwassen ziekenhuizen zijn ze op elementen als datakwaliteit, de aanpak van BI-initiatieven, de aansturing van de BI-roadmap en het beschikbaar stellen van data. Eén van de ziekenhuizen die meedeed aan het onderzoek en op veel vlakken hoog scoorde, is het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Paul van Leest Hoofd BIC (Afdeling Business Intelligence Center) legt uit hoe het BIC binnen ETZ is georganiseerd.

 

‘Ons BIC telt rond de 30 fte, verdeeld over twee teams: Datawarehouse en Business control. De omvang van het Datawarehouse-team zegt iets over het belang dat ETZ hecht aan BI. Onze sterkste punten zijn de databeschikbaarheid en de verscheidenheid van die data.’

Enige waarheid

‘BI is binnen ETZ centraal ingericht en hangt onder Financiën, Control en Informatie. Alle stuurinformatie komt vanuit één plek, onze BI-afdeling. Wij leveren de enige waarheid op cijfermatig gebied. Deze centrale rol voorkomt ruis over de status vande bedrijfsvoering en de stand van zaken van bijvoorbeeld productie of financiën.’

Paul van Lees, hoofd BIC, ETZ

“De crux is het op de juiste wijze interpreteren van data, om zo de juiste informatie op de juiste plek in het ziekenhuis te laten landen”

juiste informatie
juiste informatie

‘De kracht van onze afdeling is bovendien dat wij intern het gesprek aangaan over nut en noodzaak van bepaalde productwensen. Met als resultaat dat wij oplossingen aandragen waar onze collega’s echt iets aan hebben.’

Directe invloed

‘Onder die collega’s kwam de noodzaak van datagedreven werken vooral tijdens de pandemie heel duidelijk aan het licht. In het verleden misten we als afdeling soms die slag naar de werkvloer, maar dat is in de afgelopen drie jaar veranderd. Simpelweg omdat er op korte termijn steeds heel veel vraag was naar de juiste informatie, waar vervolgens direct op werd gestuurd. In plaats van een maandelijks productieoverzicht wilden afdelingen elke drie uur een update. Ze zaten echt op die cijfers te wachten om weer bij te kunnen sturen. Toen werd voor iedereen echt duidelijk wat een directe invloed data kan hebben op de bedrijfsvoering.’

Paul van Leest:

“BI draagt bij aan het datagedreven werken van andere afdelingen, zodat die de patiëntenzorg kunnen optimaliseren.”

Laptop
Laptop

De juiste informatie op de juiste plek

‘De BI-afdelingen van andere ziekenhuizen raad ik vooral aan de aansluiting te zoeken met de gebruiker. Ga dat gesprek aan en loop eens een dagdeel mee op de werkvloer. Hoe zien de processen eruit, wat hebben ze nodig? Het technische gedeelte komt wel; die tools, technieken en specialisten bestaan allemaal. De crux is het op de juiste wijze interpreteren van data, om vervolgens de juiste informatie op de juiste plek in het ziekenhuis te laten landen, zodat mensen echt iets aan die data hebben.

Tenslotte draagt BI uiteindelijk bij aan het datagedreven werken van andereafdelingen in het ziekenhuis, zodat die de patiëntenzorg kunnen optimaliseren.’

Onderzoek

Datagedreven werken in de zorg

Hoeveel aandacht besteden ziekenhuis en zorginstellingen werkelijk aan het op orde krijgen én houden van hun Business Intelligence (BI)-processen? Oftewel, hoeveel impact maakt data in de zorg? Én wat kunnen we leren van de zorginstellingen die als beste uit de bus komen? Zeventien zorgorganisaties deden mee aan een onderzoek.

Download het onderzoek
Mockup onderzoek wit
Mockup onderzoek wit

Hulp nodig bij het optimaliseren van BI-processen?

We helpen je graag. Neem contact op
Cta plain vormetaal punt