|  

Van digitale consulten tot slimme pleisters: aan de slag met digitale zorg

De afgelopen jaren heeft digitale zorg een enorme sprong vooruit gemaakt, vooral tijdens de  coronapandemie. Meer dan 25% van de poliklinische consulten vindt nu buiten het ziekenhuis plaats. Bovendien helpt meer dan 75% van de ziekenhuizen patiënten met chronische aandoeningen zoals hartfalen of COPD op afstand. Dit heeft invloed op het bezoek van patiënten aan het ziekenhuis. Digitale zorg kan resulteren in meer ruimte, kortere toegangstijden en veiligere zorg met een hogere patiënttevredenheid. Maar, digitale zorg is alleen efficiënter als deze goed is ingericht, de capaciteit hierop is afgestemd en wordt vergoed.

Van digitale constulten tot slimme pleisters

Eén van de belangrijkste voordelen van digitale zorg is het gemak en comfort voor patiënten. Geen gedoe met taxi’s of bussen, vooral voor kwetsbare mensen is dit een zegen. Het verminderen van de tijd die een patiënt in het ziekenhuis doorbrengt, geeft zowel ruimte aan de patiënt als aan de zorgverleners. Meer zorg kunnen leveren met de beperkt beschikbare mensen en middelen is natuurlijk ook een belangrijk voordeel van digitale zorg. Om digitale zorg voor patiënten én de zorg te laten werken zijn er een paar belangrijke voorwaarden.

1. Digitale zorg werkt voor de zorgverlener én de patiënt

Tijdens de coronapandemie worstelden sommige zorgverleners met de basis zoals een veilige app, goede camera en een plek met voldoende privacy. Digitale consulten wil je kunnen afwisselen met fysieke consulten en je wilt geen tijd verliezen met het bereiken van patiënten of collega’s. Tijdens de piek van de pandemie waren digitale consulten een veelvoorkomend verschijnsel, maar nu lijkt het af te nemen. Het is essentieel om de infrastructuur te optimaliseren, zodat digitale consulten een naadloos onderdeel van de zorg worden. Om digitale zorg echt te laten floreren, moeten dit passen in de routine van de zorgverlener én de patiënt.

2. Investering in nieuwe technologie, gedrag en samenwerking

Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die digitale zorg te bieden heeft, vraagt om een gedragsverandering. Dan heb je een lange adem nodig. Er moet ruimte zijn en blijven voor investeringen in nieuwe technologie. Deze ruimte kan gevonden worden in opbrengsten van nieuwe zorgvormen of besparingen op bijvoorbeeld vastgoed. Stakeholders zoals patiënten, partners en zorgverleners hebben een sleutelrol in het adopteren van nieuwe digitale technologieën en zorgprocessen. Beginnen met een kleine groep enthousiastelingen is vaak een goede start. Vervolgens kun je in de organisatie vertrouwen winnen, draagvlak en vertrouwdheid creëren en de effectiviteit van verandering laten zien. Vergeet niet succes te vieren én te delen. Dit stimuleert ook het omzetten van nieuw gedrag in gewoontes.

3. Capaciteit aanpassen aan de nieuwe zorg

Nieuwe zorgt vraagt om een herschikking van taken, verantwoordelijkheden en capaciteit. Als een verpleegkundig specialist chronische patiënten monitort, vervallen er dan controle afspraken? Als dit zo is, is het belangrijk capaciteit af te bouwen op de poli en in te zetten voor monitoring. Zo worden ook patiënten met slimme pleisters vaak door een verpleegkundige gemonitord. Wordt deze capaciteit vrijgespeeld door een verkorte ligduur? Verklein je beddencapaciteit en verplaats deze capaciteit naar monitoring? Let op waar de capaciteit heen moet: op je eigen afdeling, in een centraal centrum in je eigen zorgorganisatie of in de regio. Want de patiënt zal ook met vragen bij de huisarts komen.

4. Registratie en declaratie zijn goed geregeld

Registratie en declaratie zijn andere belangrijke aspecten die niet over het hoofd mogen worden gezien. Bijvoorbeeld thuismonitoring is efficiënt en effectief wanneer je dit goed inricht, maar het is van vitaal belang om de inzet die dit vergt structureel te kunnen registreren en declareren. Of digitale consulten van de huisarts aan de specialist moeten goed kunnen worden geregistreerd, opgevolgd en gedeclareerd door zowel de huisarts als de specialist.

Winsten van digitale zorg

De voordelen van digitale zorg zijn niet te onderschatten. Dit is geen tijdelijke verschuiving, maar een blijvende verandering in de manier waarop we gezondheidszorg benaderen. Het is aan zorgverleners, organisaties én patiënten om deze kansen te grijpen en de digitale toekomst van de gezondheidszorg vorm te geven.

Deze blog is onderdeel van een serie waarin we inzoomen op verschillende trends binnen de zorg en hoe jij deze kansen kunt verzilveren. Hier kun je de eerste en tweede blog lezen.

Ook aan de slag met digitale zorg?

Neem contact op!
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht