|  

Dokters praten met dokters: innovaties voor patiënten en zorgverleners

Samen nadenken over de beste manieren om patiëntenzorg vorm te geven in de geest van de Juiste Zorg op de Juiste Plek met het integraal zorgakkoord als kapstok. Dat was het doel van het project Dokters praten met Dokters, een samenwerking tussen CuraMare, Zorggroep Haringvliet, huisartenzorg Cohaesie en Performation. Tijdens dit project zijn 51 initiatieven verzameld, waarvan 8 zijn uitgewerkt en financieel doorberekend. Maarten van der Wilt, betrokken vanuit Performation, vertelt.

Dokters praten met dokters

Het project is ontstaan uit een behoefte aan efficiënte zorg. Hoe helpen we de patiënt optimaal en zorgen we voor een goede koppeling tussen zorgverleners, in een gebied waar deze soms ver uit elkaar liggen? Tijdens interactieve werkgroepen is samen met artsen en andere betrokkenen nagedacht over initiatieven die hieraan bij kunnen dragen. Onze rol was de begeleiding van het proces, een stuk analyse en financiële doorberekening. Met veel verschillende actoren, van leden van een Raad van Bestuur tot medisch specialisten is de samenwerking soms complex; de combinatie van kennis en ervaring én medische specialisten die bij Performation werken vergemakkelijkt het proces.

51 initiatieven, acht uitgewerkte innovaties

Voorafgaand aan de werkgroepen hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld. Zo konden zij vooraf al nadenken over initiatieven en is geïnventariseerd in welke initiatieven meer of minder interesse is. Deze vormden de rode draad voor de discussies. Samen hebben we nagedacht over de doelgroepen, vormgeving en wat nodig is voor implementatie van de initiatieven.

In totaal zijn acht werkgroepen georganiseerd. Daarin stonden acht hoofdonderwerpen centraal, naast het belang van patiënten, optimalisatie van werk en de verhoging van het werkplezier. De acht hoofdonderwerpen zijn:

  1. Bewegingsapparaat
  2. Ouderen
  3. Leefstijl en preventie
  4. Medicatie
  5. Digitalisering
  6. Diagnostiek
  7. Kinderen
  8. Anderhalvelijnszorg

De werkgroepen hebben 51 initiatieven opgeleverd. Daarvan zijn acht verder uitgewerkt, inclusief een door ons uitgewerkte financiële doorberekening. Zie het voorbeeld hieronder. De selectie is op basis van een aantal criteria bepaald: adoptiefactor, extrapoleerbaarheid, duurzaamheid, grootte van de patiëntenpopulatie, kosten (inclusief tijdsinzet), opbrengsten, effect op de kwaliteit van zorg (voor de patiënt en zorgverlener), snelheid van implementatie en nieuwswaarde. De initiatieven die het hoogst scoorden, zijn (financieel) verder uitgewerkt. Na de afronding van het project bekijkt het samenwerkingsverband welke initiatieven ze gaan realiseren.

Minder ritten naar de SEH: smartglass

Een voorbeeld van een uitgewerkt initiatief

In de regio van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten zijn de afstanden relatief groot voor patiënten die naar het ziekenhuis moeten. Daarom is gezocht naar middelen die bijdragen aan het verbeteren van de triage op afstand in de avond-nacht-weekend (ANW) uren om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk duidelijk is of een patiënt naar de SEH in het Van Weel-Bethesda moet of niet.

Het specifieke voorbeeld wat is uitgewerkt is de triage van kinderen op de HAP in Spijkenisse. Als een kinderarts op afstand de klinische conditie mede kan beoordelen, kan vanuit de HAP bepaald worden of een bezoek aan de SEH nodig is.

Eerst is de huidige situatie in kaart gebracht. Hiervoor kijken we onder andere naar de verleende zorg, met kosten en opbrengsten, in een eerder jaar. Vervolgens is de nieuwe situatie geschetst waarin een smartglass ingezet zou worden. Tot slot hebben we een inschatting gemaakt van het draagvlak, de praktische uitvoering, risico’s en kwaliteit. Deze zijn beoordeeld per stakeholder (het ziekenhuis, de huisarts en de patiënt) mét financieringsvoorstellen richting de zorgverzekeraar.

Ook aan de slag met zorginnovaties en financiele doorberekeningen? Neem contact met mij op!
Contact opnemen
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht