|  

Zorgtrends verzilveren: duurzame transformatie van zorgaanbod

Hoe zorg je ervoor dat je met beperkte mensen en middelen jouw patiënten zo goed mogelijk kunt behandelen? Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op samen passende zorg te bieden, op de juiste plek. Dat vraagt om focus op een optimaal zorgaanbod en complementaire samenwerkingspartners voor de zorg die je niet zelf biedt. Hier drie bewezen succesvolle transformatie stappen om je zorgaanbod duurzaam te optimaliseren.  

Zorgtrends 1 header

1. Zorgvraag en patiënten in beeld

Wie zijn je patiënten, vandaag en morgen? Als eerste stap breng je aan de hand van de geografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de zorg de ontwikkeling van de zorgvraag in beeld. Het regiobeeld is een goed startpunt.

Per patiëntgroep of diagnose breng je in beeld wat de zorgvraag is in een gebied. Aan de hand van de verwachte demografische ontwikkeling breng je de demografische zorgvraagontwikkeling in kaart. Als er veranderingen worden verwacht in richtlijnen of behandeling neem je dit mee. Ook verschuivingen die je in de zorg ziet bespreek je en neem je mee in de ontwikkeling van de zorgvraag. Op basis van data, trends en de kennis van de zorgprofessionals in je organisatie breng je in gespreksrondes de ontwikkeling van de zorgvraag in kaart én wordt deze onderbouwd en gedragen.

Welke patiënten naar jouw zorgorganisatie komen hangt af ook af van de zorgverleners in de buurt. Zowel verwijzers als samenwerkingspartners en concurrenten hebben invloed op waar de patiënt naar toe gaat. Geografisch breng je jouw locatie(s) in beeld samen met die van verwijzers, samenwerkingspartners en concurrenten. Wanneer je ziet of verwacht dat er verschuivingen zijn in patiëntenstromen neem je deze mee in de ontwikkeling van het aantal patiënten dat jij kunt verwachten.

2. Focus aanbrengen en samenwerking ontwikkelen  

Vervolgens kijk je hoe je deze zorgvraag gaat beantwoorden. Als tweede stap benoem je waar jij goed in bent en welke zorg jij wil bieden. En welke zorg wil je anders of niet meer bieden? Met welke zorgverleners kun je samenwerken voor de zorg die je transformeert: de zorg die je samen biedt of niet meer biedt?

Om samenwerking in het zorgnetwerk vorm te geven is het cruciaal om heel helder te hebben welke focus jij hebt en wat je partners doen. Vervolgens richt je deze zorg in. Te beginnen met onderlinge afspraken en het vastleggen van verantwoordelijkheden. Maar ook hoe je verwijst, gegevens deelt en informatie terugkoppelt. Essentieel voor een duurzame samenwerking is ook een structurele passende financiële vergoeding of tarief voor alle patiënten van alle partners.

3. Inrichten en bijsturen  

Je heb inzichtelijk wat de zorgvraag is, met wie je samen werkt en welke patiënten jij kunt verwachten voor de zorg waar jij je op focust. Als derde stap richt je de zorg in je eigen organisatie in. Dit vraagt om een balans tussen schaal en expertise. Enerzijds is het prettig om gespecialiseerd te werken, anderzijds wil je flexibel zijn om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Soms optimaliseer je zorg door deze te scheiden, zoals je de acute zorg scheidt van de planbare zorg in een focuskliniek. Soms optimaliseer je door schaal te vergroten, zoals in een algemene opnameafdeling in een kliniek. Soms optimaliseer je zorg door het anders te doen, zoals het thuis monitoren van patiënten.

Wanneer je zorg verandert moeten ook de kosten voor de ontwikkeling worden betaald zoals onderzoek, het aannemen of scholen van personeel, de aanschaf en het gebruik van nieuwe materialen of technieken en de inrichting van een locatie. Op basis van inzicht in de zorgvraag, verwachte patiënten, behandeling, kosten en baten maak je afspraken met de partijen die je betalen. Want de steun van je financiers is cruciaal.

Vervolgens is het belangrijk te monitoren en bijsturen. Data helpt om een objectief, gedeeld inzicht te geven. Een goede behandelmonitor geeft inzicht in jouw patiënten, de zorg die je levert en de algemene trend. Op basis hiervan kan je waar nodig bijsturen. Zodat je met beperkte mensen en middelen jouw patiënten zo goed mogelijk kunt behandelen.

Deze blog is onderdeel van een serie waarin we inzoomen op verschillende trends binnen de zorg en hoe jij deze kansen kunt verzilveren. Hier kun je de eerste blog lezen.

Meer weten over de behandelmonitor? Neem contact op!

Vertel mij meer
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht