|  

Ruimte maken op de OK door verplaatsen van ingrepen naar de POK

Vrijwel elk ziekenhuis heeft te maken met een tekort aan personeel op de OK, wat resulteert in capaciteitsgebrek. Gevolg? Wachtlijsten, morrende artsen en toenemende druk op het personeel, mede omdat ingrepen die overdag niet passen worden verschoven naar de avonden en het weekend. Daar komt bij dat in de recent vernieuwde CAO de regels en vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten zijn aangescherpt. Dit zorgt voor nog verdere druk op de capaciteit.

Blog pok header

Ieder ziekenhuis is op zoek naar oplossingen om de OK-capaciteit op peil te krijgen en te houden. Daarom organiseerde Performation op 2 november een kennissessie waar vertegenwoordigers van meer dan 10 ziekenhuizen hun oplossingen deelden en met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Oplossingen die aan bod kwamen waren onder andere functiedifferentiatie (opleidingen creëren naar operatieassistent), centralisatie van zorg (op één locatie spoedzorg aanbieden), inclusieve OK (verschillende start- en eindtijden hanteren voor het OK personeel) en flexibele inzet eigen medewerkers (op het laatste moment vrijwillig extra werken tegen een extra vergoeding). Een andere oplossing die vaak genoemd werd is het verplaatsen van ingrepen van OK naar de POK (poliklinische operatiekamer). Dit zorgt voor ruimte op de reguliere OK.

Grote verschillen operatieve ingrepen uitgevoerd op POK per vakgroep en ziekenhuis  

Onder de deelnemers aan de kennissessie bleek veel behoefte te zijn aan inzicht in de ingrepen die kunnen worden uitgevoerd op de POK. Daarom hebben we onderzoek gedaan bij 22 ziekenhuizen. Het onderzoek wijst uit dat de verschillen per vakgroep en per ziekenhuis groot zijn. Hierbij is de kanttekening dat niet iedere ingreep uitgevoerd kan worden op de POK. Onderstaand is een overzicht per vakgroep van het gemiddeld aandeel ingrepen dat wordt uitgevoerd op de POK.

Pok1

Opvallend zijn de grote verschillen per ziekenhuis. Het aandeel ingrepen op de POK varieert tussen 17% en 68%. Voor veel ziekenhuizen is hier dus nog veel winst te halen.

Pok2

Lijst met POK verrichtingen

Ons onderzoek heeft een lijst opgeleverd van 230 ingrepen die door ziekenhuizen in meer of mindere mate worden uitgevoerd op de POK. De lijst bevat op het niveau van zorgactiviteit het aandeel POK van het totaal aantal ingrepen over alle ziekenhuizen maar ook de ‘best in class’ en de ‘worst in class’ waarbij het ziekenhuis met het hoogste aandeel ingrepen op de POK wordt gezien als ‘best in class’. De lijst met POK ingrepen kun je hier lezen.

OK-capaciteit maximaliseren | Kennisplatform
Lees op ons kennisplatform meer pragmatische initiatieven, tips en andere informatie om de OK-capaciteit te maximaliseren!
Naar het platform
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht