Performation voor

Kwaliteit van zorg verbeteren

Voor de best mogelijke zorg voor patiënten.

Download de checklist
Business Intelligence in de zorg
Business Intelligence in de zorg

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg is al jaren onderwerp van gesprek. Zorgorganisaties werken hier op verschillende manieren aan, bijvoorbeeld door in het eigen ziekenhuis verbeterthema’s te organiseren, of door aan te sluiten bij landelijke programma’s en initiatieven op het gebied van kwaliteit van zorg. Data zijn hierin een onmisbare schakel. De data op orde hebben betekent immers dat je inzicht krijgt in het eigen presteren en over betrouwbare stuurinformatie beschikt.

Initiatieven om kwaliteit van zorg te verbeteren

Over tijd zijn verschillende projecten en programma’s opgezet om met dit onderwerp aan de slag te gaan, zowel landelijk als binnen zorgorganisaties. Ook binnen Performation hebben we verschillende initiatieven en software ontwikkeld om hierbij te ondersteunen.

 

1. Benchmark

Het inzetten van een benchmark helpt je bij het bepalen van ‘hoe jij het doet’ ten opzichte van andere zorgaanbieders. Ben je duur? Doelmatig? Benchmarks kunnen op verschillende gebieden gebruikt worden: van kosten tot doelmatigheid of FTE’s. Een benchmark geeft meer inzicht dan het analyseren van alleen je eigen cijfers. Door bijvoorbeeld te kijken naar hoe vaak zorgactiviteiten worden ingezet  bij bepaalde diagnoses en deze te vergelijken met andere ziekenhuizen, krijg je inzicht in de meerwaarde van bepaalde onderzoeken en kun je hierover met elkaar in gesprek gaan. Tevens geeft het informatie over hoe efficiënt een zorgproces is ingericht. Je kunt benchmarkcijfers ook goed gebruiken voor het opstellen en onderbouwen van plannen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

2. R(H)ONDA

R(H)ONDA is een samenwerkingsprogramma tussen Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Performation. Performation heeft een Datagateway ontwikkeld voor het geautomatiseerd en gestandaardiseerd tonen van klinische gegevens rechtstreeks uit het EPD. Binnen R(H)ONDA wordt de Datagateway ingezet om de Nederlandse kanker registratie (NKR) te vullen en te verrijken. De NKR is een grote database waarin gegevens staan van alle patiënten in Nederland met kanker, ter bevordering van kankeronderzoek en om de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten te kunnen verbeteren. Deelname aan R(H)ONDA betekent voor behandelaars en ziekenhuizen sneller inzicht krijgen in de inzet en het effect van behandelingen welke bijvoorbeeld worden gepresenteerd in realtime(tot de dag van gisteren) data visualisaties.

3. ZE&GG

ZE&GG is een programma van partijen binnen de medisch specialistische zorg. Hier werken zorgverzekeraars, -verleners en -aanbieders, de overheid en patiënten aan het leveren van de beste zorg en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit betekent volgens ZE&GG: zorg die wetenschappelijk bewezen meerwaarde levert. Maar waar begin je? Met onze software krijg je eenvoudig inzichtelijk met welke ZE&GG initiatieven je het best kunt starten: door middel van spiegelinformatie zie je hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van andere ziekenhuizen én dus waar de meeste winst te behalen valt. Dossieronderzoek is mogelijk door actuele overzichten op patiënt niveau, welke de mogelijkheid bieden om snel te achterhalen waarom jouw ziekenhuis beter of slechter presteert op de specifieke kwaliteitsindicatoren. Actief aan de slag met het programma ZE&GG biedt handvatten om met verzekeraars en zorgprofessionals in gesprek te gaan en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

4. Kwaliteitsindicatoren, op maat gemaakt

Elk jaar moeten zorgorganisaties kwaliteitsindicatoren aanleveren bij onder andere de zorgverzekeraar. Het opstellen hiervan kost tijd. Deze indicatoren kunnen gebruiken voor stuur- of managementinformatie zorgt ervoor dat de zorgorganisatie zelf ook baat heeft bij het opstellen van kwaliteitsindicatoren. Daarom heeft Performation een standaardoplossing ontwikkeld waarmee we de administratieve last bij ziekenhuizen verminderen. Binnen deze standaardoplossing kunnen nog steeds eigen keuzes gemaakt worden over definities. Wanneer je een verandering ziet in de kwaliteitsindicatoren, kun je tijdig ingrijpen.

Aan de slag met de kwaliteit van zorg:

Krijg in zicht in ‘hoe jij het doet’, beschik over betere stuurinformatie en stuur tijdig bij wanneer het nodig is.

Samenwerking COVID-19
Samenwerking COVID-19

5. Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg betekent dat zorg voor de patiënt georganiseerd op basis van de behoeften en voorkeuren van de patiënt zelf en daarom om de individuele patiënt georganiseerd wordt. De patiënt staat zo echt centraal.  Je kunt een aantal dingen doen om de patiënt zo min mogelijk te belasten, bijvoorbeeld: bepaalde behandelingen wel of niet uitvoeren, door gemaakte keuzes ervoor zorgen dat een patiënt minder naar het ziekenhuis hoeft te komen. Santeon ging aan de slag met waardegedreven zorg op verschillende onderwerpen. Een van die items is het programma chronische nierschade. Hiervoor werden verschillende verbeterthema’s geïmplementeerd. Door de inzet van zorg en bijbehorende kosten bij patiënten met chronische nierschade tussen de verschillende Santeon ziekenhuizen te vergelijken wordt duidelijk wat het effect is van deze verbeterthema’s op zowel patiënt niveau als op kostenniveau.

6. Grip op de OK

Optimaal gebruik van de capaciteit op de OK is een must. Enerzijds wil je het niet te vol plannen om uitloop en overbelasting van je personeel te voorkomen, anderzijds leidt te voorzichtige plannen tot onderbenutting van je capaciteit. Met een juiste planning en inzicht in data om goed te kunnen bijsturen neemt de benutting van de OK toe, waarbij zowel nadruk ligt op minder uitloop, meer doorloop en een betere voorspelbaarheid van het programma. Dit komt de werksfeer ten goede, is goed voor de patiënt en geeft een beter financieel rendement.

Door middel van dashboards heb je inzicht in wat er gebeurt op de OK en heb je zowel op dagelijks of wekelijks niveau als op tactisch niveau de middelen in handen om bij te sturen waar nodig. Het voorkomen van uitloop of hoge werkdruk verlaagt het risico op het maken van fouten. Daarnaast is optimale benutting van je capaciteit waardeverhogend voor de patiënt, door het verminderen van de wachttijden en het verlagen van de kans om af te vallen.

Slimme software, gedreven mensen

Bij Performation zetten we een combinatie van software en consultancy in om de kwaliteit van zorg binnen jouw zorgorganisatie onder de loep te nemen én te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onze benchmark of ZEGG software.

 

Aan de slag?

Download dan onze checklist met 7 handvatten om de kwaliteit van jouw zorgregistratie te verbeteren!

Download
Cta plain vormetaal kom