Performation voor

Kwaliteit van zorg verbeteren

Voor de best mogelijke zorg voor patiënten.

Download de checklist
value-based healthcare
value-based healthcare

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg is al jaren onderwerp van gesprek. Zorgorganisaties werken hier op verschillende manieren aan, bijvoorbeeld over de as van financiën of juist zorgregistratie. De data op orde hebben betekent immers dat je ook over betrouwbare stuurinformatie beschikt. Daarnaast kan incorrecte of onvolledige informatie leiden tot een (grote) financiële impact. Lees snel verder!

Initiatieven om kwaliteit van zorg te verbeteren

Over tijd zijn verschillende initiatieven en programma’s opgezet om met dit onderwerp aan de slag te gaan. We hebben drie van de bekendste onder elkaar gezet:

Zinnige zorg

Zinnige zorg heeft als doel dat elke verzekerde ervan verzekerd moet zijn dat hij of zij efficiënte, goede zorg krijgt. De mate van doelmatigheid, effectiviteit en patiëntgerichtheid spelen hierbij een grote rol.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruikt (ZE&GG)

ZE&GG is een programma van partijen binnen de medisch specialistische zorg. Hier werken zorgverzekeraards- verleners en -aanbieders, de overheid en patiënten aan het leveren van de beste zorg en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit betekent volgens ZE&GG: zorg die wetenschappelijk bewezen meerwaarde levert. Ter ondersteuning van ZE&GG hebben we software ontwikkeld waarmee je inzicht krijgt hoe jouw zorgorganisatie presteert op de kwaliteitsindicatoren ten opzichte van andere zorginstellingen en helpt gedetailleerde analyses te maken.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het laatste voorbeeld van initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren is Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit programma richt zich op het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Hierbij richt het initiatief zich op kennisdeling en samenwerking, met een focus op het dagelijks functioneren van patiënten.

Slimme software, gedreven mensen

Bij Performation zetten we een combinatie van software en consultancy in om de kwaliteit van zorg binnen jouw zorgorganisatie onder de loep te nemen én te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onze benchmark of ZEGG software.

 

Aan de slag?

Download dan onze checklist met 7 handvatten om de kwaliteit van jouw zorgregistratie te verbeteren!

Download
Cta plain vormetaal kom