|  

Krijg inzicht in kosten en behandelkeuzes

Een van de continue uitdagingen voor het ziekenhuis is efficiënt en doelmatig functioneren. Maar hoe weet je of de zorgprocessen van jouw ziekenhuis efficiënt zijn en of het doelmatige zorg levert? Dit kun je niet op basis van alleen je eigen cijfers zien. De oplossing die Performation biedt, is de Benchmarktool waarmee je inzicht krijgt in het handelen van je eigen ziekenhuis, maar ook in de kosten en behandelkeuzes van andere ziekenhuizen.

Benchmark tool

Deze vragen zou elk ziekenhuis zichzelf moeten stellen:

  • Hoe doet mijn zorgorganisatie het ten opzichte van andere?
  • Hoe krijg ik onderbouwd inzicht in verschillen met andere zorginstellingen?
  • Hoe kan het dat patiënten in andere ziekenhuizen minder lang zijn opgenomen?
  • Is dat te verklaren door de patiëntenpopulatie of patiëntenmix?
  • Kunnen we leren van de innovatieve behandelmethodes van andere ziekenhuizen?

Met de antwoorden op deze vragen kun je aan de slag met verbeteringen. Ter onderbouwing van gerichte verbeterplannen maakt Performation benchmarks op het gebied van productie, kwaliteit, tarieven, kosten en doelmatigheid, capaciteit en FTE’s. Door gebruik te maken van gelijke maatstaven en criteria bij de verschillende ziekenhuizen, is een goede vergelijking tussen processen, producten, programma’s en prestaties mogelijk. Dit biedt inzicht in behandelmix, profielverschil en kostprijsverschil.

Op detailniveau

De benchmarks geven inzicht in de belangrijkste verschillen en maken het mogelijk deze af te pellen op detailniveau. Denk aan gemaakte kosten en behandelkeuzes, de inzet van personeel, ligduur, prijsstelling en patiëntzwaarte. Er zijn waterval- en spreidingsgrafieken beschikbaar voor heldere analyses. Zo ontstaat een onderbouwd inzicht om verder mee te optimaliseren. Specialisten en managers raken gemotiveerd en kunnen direct aan de slag met de uitkomsten.

De prestaties van jouw ziekenhuis kunnen in de diverse benchmarks worden vergeleken met de prestaties van andere ziekenhuizen. Zo kunnen we bijvoorbeeld van de patiënten met een afwijkende ligduur zien of uw ziekenhuis oudere patiënten behandelt, of dat er meer patiënten geopereerd worden met een hogere ASA-score.

In beeld: de watervalgrafiek

Een ziekenhuis doet een doelmatigheidsanalyse van de kliniek. Eerdere vergelijkingen hebben uitgewezen dat de gemiddelde ligduur relatief lang is. Dit wordt bevestigd in de watervalgrafiek; de zorgprofielen zijn 2,7 miljoen euro ‘dikker’ en er zijn ook nog eens voor 1,7 miljoen duurdere DBC’s (meer “klinisch middel” en “klinisch lang” en minder “klinisch kort”). Wat echter ook blijkt, is dat de kostprijzen heel laag zijn. Zo laag, dat per saldo de kliniek juist 3 miljoen goedkoper is dan de benchmark! Dit totaaloverzicht helpt om een vollediger analyse te doen voordat maatregelen vastgesteld worden.

kosten en behandelkeuzes

Om iets in de praktijk te kunnen met deze cijfers, moet verder geanalyseerd worden. De Performation kosten en doelmatigheidsbenchmark maakt dit vanuit verschillende perspectieven mogelijk. Om welke patiëntgroep of DBC gaat het vooral? Ga met je muis over de bollengrafieken en je krijgt hierop antwoord.

kosten en behandelkeuzes

Écht van elkaar leren en verbeteren

Omdat alle definities hetzelfde zijn, kunnen we ons met de Benchmark richten op het écht van elkaar leren en verbeteren. We beschikken altijd over actuele informatie. Van de patiënt die gisteren ontslagen is, weten we vandaag de ligduur. Ook binnen het thema ZE&GG is de Benchmark waardevol. Er wordt spiegelinformatie geboden voor het landelijke programma voor zorgevaluatie en gepast gebruik waarmee duidelijk wordt hoe jouw ziekenhuis op bepaalde richtlijnen presteert en waar het kan verbeteren.

Gerichte verbeterplannen

Voor onderbouwing voor gerichte verbeterplannen maakt Performation benchmarks. Er zijn benchmarks beschikbaar op het gebied van productie, kwaliteit, tarieven, kosten en doelmatigheid, capaciteit en FTE’s.

Doel: zorg nóg beter maken

Door de eigen prestaties te vergelijken met die van andere ziekenhuizen– aan de hand van informatie uit onze benchmarktools – krijgt jouw ziekenhuis meer inzicht in het eigen handelen. Hiermee kun je gemaakte behandelkeuzes aanscherpen. Met als doel de zorg nóg beter te maken en de kosten in de hand te houden.

Voordelen benchmark

  • Inzicht in behandelmix, profielverschil en kostprijsverschil
  • Analyse naar kostentype, zorgproduct en zorgactiviteit
  • Spreiding van individuele ziekenhuizen
  • Intuïtieve grafieken zorgen voor snelle analyses
Meer weten over benchmarking?

Laat jouw gegevens achter en we nemen contact met jou op!

Gegevens achterlaten
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht