Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Juiste zorg leveren door inzicht in de kwaliteit van de zorg

Demo aanvragen Ontdek de voordelen
ZE&GG header

Een toenemende zorgvraag en een toenemend aanbod in diagnostiek- en behandelopties maakt dat de druk op de zorg toeneemt. Hiermee staan zorgorganisaties voor de uitdaging om de zorg efficiënt en betaalbaar te houden, zonder in te leveren op kwaliteit.

De tool ZEGG sluit aan op het landelijk programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), een gezamenlijk initiatief van landelijke branche- en beroepsverenigingen medisch specialistische zorg. Dit programma heeft als doel om gangbare zorg te evalueren op effectiviteit en doelmatigheid en inzichten daarvan te implementeren in de dagelijkse praktijk.

Hoe werkt ZEGG?

Als zorgorganisatie heb je een aantal kwaliteitsindicatoren geselecteerd waarop je wilt verbeteren. Performation helpt op twee manieren hier inzicht in te krijgen:

  1. De benchmarkanalyse geeft inzicht in hoe jouw zorginstelling presteert op de gekozen kwaliteitsindicatoren ten opzichte van andere zorginstellingen.
  2. Een actueel detailoverzicht geeft op patiëntniveau informatie over de gekozen kwaliteitsindicatoren. Op deze manier is snel te achterhalen waarom jouw zorgorganisatie uitstekend of juist minder goed presteert op een indicator.

Ook is het mogelijk om eigen kwaliteitsindicatoren in te richten en toe te voegen aan de benchmark en het detailoverzicht. Met ZEGG heb je inzicht in de kwaliteit van zorg van jouw zorginstelling!

Demo aanvragen 

Voordelen van ZEGG

  • UUitgebreide bibliotheek met kwaliteitsindicatoren (ZEGG-spiegels);
  • Leren van de benchmark met andere zorginstellingen;
  • Actueel inzicht in de ontwikkeling van de eigen prestaties door de tijd heen;
  • Actuele detailinformatie beschikbaar op patiëntniveau.
Zegg 1000x570 1 scaled

Demo aanvragen

VieCuri werkt met spiegelinformatie

Topklinisch ziekenhuis VieCuri werkt hard aan verbeteren van de kwaliteit van zorg en om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen garanderen. Het ziekenhuis gebruikt spiegelinformatie. Nicole Kessels, programmaregisseur ZE&GG en cardioloog Joan Meeder lichten toe hoe dit werkt.

Meer weten over ZEGG?
Of een demo aanvragen? Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op.
Demo aanvragen
Cta plain vormetaal kom