|  

Datagedrevenheid binnen de revalidatiesector

Verbeterde zorg voor de patiënt en efficiënter werken zijn ook in de revalidatiesector belangrijke doelstellingen die terugkomen in jaarplannen en visiedocumenten. Een cruciaal aspect van dit voortdurende proces is het gebruik van real-world data: de gegevens in IT-systemen. Maar hoe staat het met de mate van datagedrevenheid binnen de Nederlandse revalidatie in vergelijking tot de beschikbare mogelijkheden? En hoe verhouden de revalidatiecentra zich tot elkaar?

Header revalidatie datagedreven

Performation doet onderzoek naar datagedreven werken in de zorg. Dit jaar ligt de focus op revalidatiecentra: het begrijpen van de huidige stand van zaken én het identificeren van gebieden voor verbetering binnen de revalidatiesector. Het onderzoek biedt niet alleen inzicht in hoe revalidatiecentra momenteel gebruikmaken van data, maar ook hoe ze zich verhouden tot best practices en de mogelijkheden die datatechnologieën bieden.

Dit onderzoeksinitiatief bouwt voort op een vergelijkbaar onderzoek uit 2023 onder Nederlandse ziekenhuizen. Hoewel revalidatiecentra andere processen en financieringsstromen hebben ten opzichte van ziekenhuizen, zijn er ook veel overeenkomsten in processen en systemen. Zoals het gebruik van een Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) en HRM- en financiële systemen.

Het onderzoek richt zich op de mate waarin revalidatiecentra tijd en aandacht besteden aan het optimaliseren van hun Business Intelligence (BI)-processen op deze systemen, en wat de werkelijke impact van data in de zorg is. Het doel is om zowel de huidige stand van datagedreven werken in de zorg te onderzoeken, als van elkaar te leren en gezamenlijk de grote uitdagingen in de zorg aan te pakken.

Door inzicht te bieden in best practices met betrekking tot het organiseren van BI-processen, stelt Performation de revalidatiecentra in staat te profiteren van elkaars ervaringen en expertise. Dit bevordert niet alleen de efficiëntie en effectiviteit van individuele revalidatiecentra, maar draagt ook bij aan de verbetering van de algehele kwaliteit van zorg binnen de sector.

Datagedreven werken bij ZIS-migraties: Een cruciale rol voor Business Intelligence (BI)

Halverwege het onderzoek komt een belangrijke tussentijdse bevinding naar voren: veel revalidatiecentra zijn momenteel bezig met of gaan starten met een ZIS-migratie, waarbij ze van leverancier wisselen. BI kan hierbij een essentiële rol spelen. Niet alleen bij de migratie van het systeem zelf, maar soms ook bij de herziening van werkprocessen.

Het aansluiten van de BI-omgeving op het nieuwe ZIS tijdens de implementatie brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Inzet van het BI-systeem geeft mogelijkheden om de migratie te valideren en verschillen in definities tussen de ZIS-systemen te signaleren. Bovendien wordt bij livegang direct managementinformatie beschikbaar, waardoor productiedips die bij een ZIS-migratie kunnen optreden snel worden opgemerkt.

Revalidatiecentra die deze aanpak volgen, kunnen trendbreuken signaleren, de migratie grondig testen en beschikken direct na de livegang over cruciale informatie. Het draagt bij aan een betere zorgervaring voor patiënten en een effectievere inzet van zorgmiddelen. Het integreren van BI in ZIS-migraties biedt niet alleen operationele voordelen, maar versterkt ook de capaciteit van revalidatiecentra om datagedreven beslissingen te nemen die de zorgkwaliteit verbeteren.

Datastewards

Binnen revalidatiecentra groeit het besef van het belang van effectief datamanagement. Een cruciale stap waar veel aandacht voor is: het aanstellen van datastewards. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het beheren, beschermen en optimaliseren van de data binnen de organisatie. Vaak bestaat de perceptie dat een datasteward werkzaam is binnen een specifieke functie. Het kan echter ook als een rol worden vervuld. Hoe revalidatiecentra omgaan met deze materie komt aan de orde in het onderzoek.

Het bewaken van de datakwaliteit is essentieel voor ‘real world monitoring’ van ‘real-world data’. Dit omvat het implementeren van processen en procedures om de kwaliteit van data te waarborgen. De taken van een datasteward omvatten onder andere het regelmatig controleren en valideren van de data, het vaststellen van standaarden, definities en richtlijnen voor data-invoeren en het trainen van medewerkers om nauwkeurig en consistent met data om te gaan.

Hoewel er absoluut aandacht is voor datamanagement binnen revalidatiecentra, blijft er ruimte voor verbetering. Zorginstellingen die zich actief richten op datagedreven werken, zien verbeteringen in operationele efficiëntie, zorgkwaliteit en kostenbeheersing. Het is daarom van vitaal belang dat revalidatiecentra blijven investeren in datamanagement en streven naar de hoogst mogelijke datakwaliteit. Alleen zo kunnen ze optimaal profiteren van de voordelen van datagedreven werken.

Wil je deel uitmaken van ons onderzoek en een stem hebben in dit belangrijke onderwerp? Of ben je geïnteresseerd in het lezen van het onderzoek? Neem dan contact met ons op en geef jouw organisatie de kans om te profiteren van de inzichten en best practices die we gezamenlijk ontdekken.

Datagedreven werken bij revalidatiecentra

Neem deel aan het onderzoek!

Contact
Cta plain vormetaal streep
Terug naar inspiratie-overzicht