|  

SEIN optimaliseert de registratie met Notiz

SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde startte in februari 2024 met de Notiz-software om zorgregistratieprocessen binnen de organisatie te optimaliseren. Notiz helpt SEIN met het dagelijks controleren van geregistreerde zorg binnen het specialisme Neurologie. Dat betekent ook dat het bijhouden van de controlelijsten in HiX straks niet meer nodig is omdat dit allemaal in Notiz kan. In deze productblog vertel ik je graag hoe dat werkt.

Blog sein

Voldoen aan wet- en regelgeving

Steekproeven en controles zijn essentieel voor het waarborgen van de nauwkeurigheid en rechtmatigheid van registraties. Zorgregistratiecontrole-software Notiz helpt SEIN om te voldoen aan de regelgeving en richtlijnen op het gebied van Zorgregistratie, waardoor de instelling kan voldoen aan de vereisten van toezichthoudende instanties. Zo maakt SEIN gebruik van de uitgebreide ISAE 3402 gecertificeerde standaard set controleregels.

Foutieve registratie opsporen

Notiz maakt het voor SEIN gemakkelijker om gegevens te analyseren en foutieve registraties op te sporen. Neem bijvoorbeeld missende verpleegdagen bij opnames die per abuis niet geregistreerd zijn. Of wanneer een patiënt die lang bij SEIN verblijft een weekend naar huis gaat, dan moeten de afwezigheidsdagen wel goed geregistreerd worden. Een ander voorbeeld waarbij registratiefouten kunnen ontstaan, is wanneer een patiënt voor epilepsie én slaapstoornissen onder behandeling is. Deze zorg valt onder Parallelliteit en dat moet goed geregistreerd worden voor de juiste financiële afhandeling.

Screenshot notiz sein

Zorgregistratie aan de bron verbeteren

Gaat de Zorgregistratie goed, dan kan SEIN trends beter identificeren en hierop anticiperen. Een trend kan zijn: de gemiddelde duur voor het vaststellen van een diagnose of een periode waarin er regelmatig een wisseling van artsen is. Ook een voordeel van een goed ingericht zorgregistratieproces, is dat het registeren van zorg en de positieve effecten ervan breed door de organisatie omarmd worden. Zo heeft SEIN zich als doel gesteld om in de toekomst Zorgregistratie aan de bron (dus in Notiz zelf) te laten corrigeren. Momenteel voorziet de afdeling Zorgcontrol van SEIN de diverse afdelingen van registratiecontrolelijsten. Aan de hand van die lijsten wordt aan zorgprofessionals gevraagd correcties op foutief geregistreerde zorg te doen. Wanneer dit in de toekomst in Notiz zelf gebeurt, scheelt dat veel administratieve handelingen. Bovendien gaat het gemak én effect van het direct juist registreren van zorg, dan veel meer leven in de organisatie. En zo ontstaat een nieuwe, efficiëntere manier van Zorgregistratie.

Ervaring helpt andere zorgorganisaties

SEIN biedt gespecialiseerde zorg. Dat maakt het voor mij als Notiz-consultant een extra mooie uitdaging om Notiz goed aan te laten sluiten op de behoeften van SEIN. We doen dit ook bij andere zorginstellingen met gespecialiseerde zorg, zoals Oogziekenhuis Rotterdam en de Sint Maartenskliniek. Die ervaring helpt mij en mijn collega’s weer om andere zorgorganisaties te ondersteunen.

Ben je benieuwd of wij jouw zorgorganisatie kunnen helpen met de Zorgregistratie?

Laat je gegevens achter en we bellen je voor een afspraak.

Mijn contactgegevens
Cta plain vormetaal streep
Terug naar inspiratie-overzicht