De afgelopen maanden is hard gewerkt om alle COVID-patiënten te voorzien van de zorg die noodzakelijk was. Zorg die zowel fysiek als financieel intensief was. Een groot deel van de reguliere zorg kon door COVID-19 niet doorgaan. Dit betekende minder declarabele zorg, terwijl een groot deel van de kosten doorliep. Met de CB-regeling wordt gezorgd dat de financiële gevolgen van de coronacrisis opgevangen worden, zodat ziekenhuizen 2020 financieel goed kunnen afsluiten. 


Maar wat betekent dit voor de onderhandelingen in 2021?
Kijk op maandag 26 oktober van 16.30 – 18.00 uur naar het webinar ‘Effecten COVID-19 op zorgverkoop 2021‘.

Voor de onderhandelingen en de financiële gezondheid van ziekenhuizen in 2021 geldt een aantal belangrijke vragen:

 • Welke productie is in 2021 te verwachten? En welke invloed hebben onderstaande gevolgen daarop:
  – De 1,5-metermaatregel op uw maximale productiecapaciteit;
  – Vraaguitval door COVID-19 op de versnelling van JZOJP;
  – Extra vraag door uitgestelde zorg in 2020 en (een mogelijk zwaardere) zorgvraag in 2021.
 • Welke veranderingen in het leveringsmodel en kostenstructuur zijn te verwachten doordat zorg steeds meer digitaal geleverd wordt?
 • Wat wordt het kostenniveau van de reguliere zorg?
 • Welke daling van de zorgvraag over 2020 en 2021 zal structureel zijn en wat is het effect daarvan op de opbouw van het eigen vermogen en op de jaarrekening?

Performation en KPMG organiseren samen het het webinar Effecten COVID-19 op zorgverkoop 2021. In dit webinar gaan we in op de effecten van de COVID-zorg voor de zorgverkoop 2021, uw zorgleveringsmodel en de financiële gezondheid van uw ziekenhuis. Specifiek besteden we aandacht aan de visie van de zorgverzekeraar, de accountant en de bank. We gaan erover in gesprek met:

Olivier Gerrits

Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

 
Olivier Gerrits is directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis. Daarvoor vervulde hij diverse directie- en managementfuncties binnen zowel marketing en verkoop als Zorginkoop van Zilveren Kruis.

Olivier is sterk gericht op het samen zoeken naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen in de gezondheidszorg. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Anja van Balen

Sector Banker Healthcare ABN AMRO

 
Anja van Balen is Sector Banker Healthcare bij ABN AMRO en binnen de afdeling public banking van ABN AMRO verantwoordelijk voor de sector zorg. Anja heeft vele jaren ervaring met zorg door haar werkzaamheden bij Fortis en bij ABN. Ze is bedrijfskundige, met als specialisme strategisch en financieel management.

Het hervormen van de zorg is voor Nederland een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, zij draagt daar graag vanuit de financiële sector haar steentje aan bij. Om de consequenties van de wijzigingen van de regelgeving voor de banken voor de zorgsector te verduidelijken geeft Anja presentaties over de financiering van de zorgsector.

Sjoerd Repping

Hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC en programma ZE&GG

 
Sjoerd Repping is hoogleraar zinnige zorg bij het Amsterdam UMC en kwartiermaker en voorzitter van programma zorgevaluatie en gepast gebruik, een programma van het Zorginstituut.

Jan-Iemke van Zwol

Manager Financiën VieCuri Medisch Centrum

 

Jan-Iemke is een ervaren financial in de zorg en actief in het STZ-financieel netwerk als voorzitter. Hij is binnen de NVZ actief betrokken bij de financiële afwikkeling van de COVID-19 crisis in een aantal van de werkgroepen waarin de CB-regeling 2020 in de afgelopen maanden is uitgewerkt in het overleg tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Jan-Iemke studeerde bedrijfseconomie aan de RU Groningen en opleiding tot registercontroller aan de UVA Amsterdam.

 

Programma webinar

 • Welkom
 • Budget 2021 en impact van COVID-19 | David Ikkersheim (KPMG) en Steven Lugard (Peformation)
 • Productie 2021 | Olivier Gerrits
 • Effecten kostenstructuur | Jan-Iemke van Zwol
 • Zinnige zorg in 2020 / 2021 | Sjoerd Repping
 • Opbouw eigen vermogen n.a.v. COVID-19 & impact jaarrekening | Anja van Balen en Redmer Greveling (KPMG)
 • Q&A en afsluiting

Praktische informatie

Datum

Maandag 26 oktober 2020

Tijdstip

Van 16.30 – 18.00 uur

Voor

Medisch specialisten, bestuurders, financials en managers

Inschrijving

Is kosteloos