We hebben allemaal ervaren hoe relevant integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis is. Als bestuurder, medisch manager, arts of adviseur capaciteitsmanagement heeft goed capaciteitsmanagement u geholpen om te gaan met de verdeling van schaarse capaciteiten. Maar wat biedt de toekomst en hoe bouwt u verder?

 

Laat u inspireren door zorgprofessionals die u voorgingen en leer in dit webinar hoe u hoe grip krijgt op op-en afschaling van capaciteit én hoe u dit coördineert en bijstuurt. Leer ook hoe u een goede verbinding tussen de OK en kliniek legt om uw electieve zorg te garanderen en de  werkdruk in de kliniek laag te houden.  

 

Kijk op donderdag 29 oktober van 15.00 – 17.00 uur naar het webinar ‘De kracht van integraal capaciteitsmanagement’.

 

Afstemming vraag en aanbod capaciteiten
Capaciteitsmanagement heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen in Nederlandse ziekenhuizen! Mede dankzij de professionele inrichting van capaciteitsmanagement en het vermogen om tijdig te anticiperen op acute COVID-19-zorg, bleef de toegankelijkheid van de ziekenhuizen geborgd.

De druk op ziekenhuizen zal de komende jaren niet afnemen. De impact van COVID-19 wordt wellicht weer minder, maar de verschuivingen ten gevolge van zinnige zorg, arbeidsmarktproblematiek en noodzakelijke kostenbesparingen vragen om een continue afstemming van vraag naar en aanbod van capaciteiten.

Nut en de noodzaak van integraal capaciteitsmanagement
In het webinar gaat presentator Maarten Bouwhuis in gesprek met zorgprofessionals van diverse organisaties over het nut en de noodzaak van inzicht in capaciteiten ziekenhuisbreed en welke veranderkundige uitdaging dit vraagt van ziekenhuizen. Onderwerpen en tafelgasten zijn o.a.:

COVID-19 op- en afschalingsmodel

Tafelgast: Marc Govaert (Dijklander Ziekenhuis)

 
Zo praat Maarten Bouwhuis met Marc Govaert (chirurg Dijklander Ziekenhuis) en Krijn Pepping (capaciteitsadviseur) over het op- en afschaling van zorg.

Diverse media schreven over het Capaciteitsvenster van Dijklander Ziekenhuis. Met behulp van dit venster kon het ziekenhuis zorg leveren aan coronapatiënten én de urgente zorg beschikbaar houden. In een tafelgesprek vertelt Pepping wat er in het ontwikkelproces op het pad kwam.

Hospital control center

Tafelgast: Maurice Beekwilder (St. Antonius Ziekenhuis)

 
Hoe maak je capaciteit ziekenhuisbreed inzichtelijk zodat je recht kunt doen aan een eerlijke verdeling van mensen en middelen?

In veel ziekenhuizen is in het afgelopen jaar in rap tempo een integraal sturingscentrum gerealiseerd. Maarten Bouwhuis gaat met o.a. Maurice Beekwilder (manager Zorglogistiek St. Antonius Ziekenhuis) in gesprek over welke aspecten van belang zijn bij de realisatie van een ‘Hospital control center’.

Optimale afstemming tussen OK en kliniek

Tafelgast: Annemijn Houwers (Slingeland Ziekenhuis)

 
Een goed OK schema staat in directe relatie met de kliniek. Bij het opstellen van een OK-schema spelen diverse aspecten een rol. Niet alleen willen chirurgen inspraak hebben wanneer hun operaties gepland worden, maar ook moet rekening gehouden worden met de doorstroom naar de kliniek. Wat het ziekenhuis absoluut wil voorkomen: knelpunten in de kliniek, hollen of stilstaan voor de verpleegkundigen en teveel pieken en dalen in de bedbezetting.

Maarten Bouwhuis praat hierover o.a. met Annemijn Houwers (Capaciteitsmanager Slingeland Ziekenhuis). Het Slingeland ziekenhuis heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan het reduceren van de pieken en de dalen in de kliniek op basis van een goed OK-schema en een centraal planbureau die zorgdragen voor een goede planning van de OK en de kliniek.

https://performation.com/wp-content/uploads/2020/09/Inter-logo.png
Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door INTER forward solutions.  

Datum

Donderdag 29 oktober 2020

Tijdstip

Van 15.00 – 17.00 uur

Voor

RvB, OK-managers, managers kliniek, capaciteitsadviseurs- en managers

Inschrijving

Is kosteloos

Programma

  • 15.00 uur - Welkom door presentator Maarten Bouwhuis in het HCC van de toekomst
  • 15.10 uur - Tafelgesprek: COVID-19 op- en afschalingsmodel
  • 15.30 uur - Tafelgesprek: Hospital control center
  • 15.50 uur - Tafelgesprek: Optimale afstemming tussen OK en kliniek
  • 16.10 uur - Vijf minuten pauze
  • 16.15 uur - Break-out sessie: Verdieping op plenaire sessies
  • 16.45 uur - Vijf minuten pauze
  • 16.50 uur - Plenaire afsluiting door Maarten Bouwhuis
LOCATIE UITZENDING WEBINAR

INTER forward solutions

Dit webinar wordt uitgezonden vanuit INTER forward solutions zodat u de multifunctionaliteit van een control center van dichtbij ervaart. 
INTER foward solutions