Capaciteitsmanagement   |   LUMC   |   26 januari 2021

De mogelijkheid om processen op het laatste moment bij te sturen

Case header :case:hospital control center lumc:

Het LUMC is al vijf jaar met capaciteitsmanagement bezig. Begin 2020 implementeerde het LUMC, nog voor de coronacrisis, een Hospital control center (HCC). Adviseur capaciteitsmanagement Fieke Snijders vertelt over het waarom, hoe en wat. “Wij hebben er bewust voor gekozen capaciteitsmanagement breed in te zetten.”

 

“Ons capaciteitscentrum omvat daarom drie takken: 1) integraal capaciteitsmanagement wat de besluitvorming omvat rondom de capaciteit, 2) de daadwerkelijke strategische, tactische en operationele planning en 3) het HCC dat overzicht creëert en de mogelijkheid biedt processen op het laatste moment nog bij te sturen. De basis van dit alles vormt een nieuwe jaarlijkse begrotingscyclus waarin onder andere staat wat we het komende jaar willen produceren, welke patiëntenzorg we gaan doen en hoeveel capaciteit daarvoor nodig is. Daarmee stellen we ons een duidelijk doel en dat vereenvoudigt onze planning. Want als je weet wat je in een jaar moet produceren, weet je ook wat je in een week moet doen. Voorheen was dit alles diffuus en ontbrak het overzicht. Je zag toen vaak dat op basis van individuele voorkeuren of specifieke casuïstiek beslissingen werden genomen die niet altijd in het algemeen belang waren.

Fieke Snijders | Adviseur capaciteitsmanagement

“Als je operationeel wilt sturen, moet je kennis hebben van en ervaring hebben met het operationele proces”

Fieke snijders

Bij de introductie van het HCC zijn we met een heel nieuw team gestart. Daarin zit ook een verpleegkundige die vijftig procent in het capaciteitscentrum werkt en vijftig procent op de verpleegafdeling. Wij hebben de sterke overtuiging dat je capaciteitscentra mét zorgprofessionals moet vormgeven. Zij hebben feeling met het proces en weten waar de behoeften echt liggen. Daardoor interpreteren ze de cijfers vaak net even anders en weten ze beter aan welke knoppen er gedraaid moet worden om afwijkingen of vertragingen in processen bij te sturen. Die kennis heb je nodig om je als centrum door te kunnen ontwikkelen.

Regionaal coördinatiecentrum patiëntenspreiding

Door corona is de ingebruikname van het HCC versneld en heeft het zijn toegevoegde waarde al ruimschoots bewezen. Ons ziekenhuis fungeerde als regionaal coördinatiecentrum patiëntenspreiding voor de regio west. Dit betekent dat we de overplaatsingen van COVID-19-patiënten coördineerde om de druk op de ziekenhuizen zo goed mogelijk te verdelen. We gebruikten ons HCC om overzicht te houden en voorspelmodellen te maken voor de hele regio. Hiervoor leverden alle ziekenhuizen data bij ons aan. Zo zie je dat door omstandigheden processen zich door evolueren.”

Capaciteit en personeel
Hoe verbetert u ondanks beperkte middelen de productiviteit en efficiëntie van de zorgverlening?
Lees meer
Cta plain vormetaal punt