|  

De rol van productie, capaciteit en financiën in het begrotingsproces

Willen we echt grip krijgen op de toegankelijkheid van de zorg, de kosten en de inkomsten, dan moeten we integraal begroten. Dat vraagt het loslaten van een aantal van de bestaande uitgangspunten en werkwijzen. 

De rol van productie capaciteit en financien in het begrotingsproces

Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om productie, capaciteit, formatie en financiën niet los van elkaar te zien, maar juist met elkaar te verbinden. De verwachte zorgproductie en daaraan gerelateerde omzet van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit en de kosten. Door integraal te begroten krijgt het ziekenhuis meer grip op zorgprocessen en financiën.

Integraal begroten

De meeste ziekenhuizen stellen de productie-, capaciteit- en financiële begroting grotendeels onafhankelijk van elkaar op. De verkoopafdeling maakt nieuwe productieafspraken met zorgverzekeraars, finance stelt budgetten op.

De lijnorganisatie werkt met man en macht om de formatie enigszins op niveau te houden. Zonder dat men weet of én waar disbalans is tussen afgesproken productie, toegekende budgetten en benodigde capaciteiten en formatie. Het gevolg kent vele vormen. Onderproductie en lange toegangstijden ten gevolg van tekorten aan personeel. Bovenmatige inzet van personeel dat niet in loondienst is (PNIL) en onnodige inzet van personeel.

Het gevolg: onrendabele zorg waar het ziekenhuis de rekening voor betaalt.

Het nieuwe begrotingsproces

Om toekomstbestendig te blijven, moeten ziekenhuizen de vraag beantwoorden welke productie past bij de toekomstige zorgvraag en koers van het ziekenhuis, om vervolgens vast te stellen welke capaciteit hiervoor nodig is. Dit geldt zowel voor groei- als krimpdoelstellingen, verschuivingen binnen zorgpaden of verplaatsing van zorg buiten het ziekenhuis.

Afgelopen jaren hielpen we diverse ziekenhuizen bij het opstellen van integrale begrotingen. Dit doen we enerzijds met standaard software die de verschillende elementen van een integrale begroting verbindt:

  • Productiedoelstellingen welke ten grondslag liggen aan de omzet;
  • De benodigde capaciteit die daaruit volgt;
  • De formatie die je voor die capaciteit nodig hebt;
  • En de kosten die met de productie, capaciteitsinzet en formatie samenhangen.

Gezamelijk proces

En anderzijds door de samenwerking te verstevigen in bijvoorbeeld de inrichting van het begrotingsproces. Hierin richten de afdelingen finance, verkoop, lijnmanagement, medisch management en capaciteitsmanagement gezamenlijk een proces in. Een proces waarin doorvertaling van én afstemming tussen de verschillende onderdelen van de integrale begroting tot uiting komen. En dat helpt bij duurzaam begroten ten sturen.

Graag aan de slag met duurzaam begroten? 

We kijken graag met jou naar de beste aanpak voor jouw zorgorganisatie.

Laat jouw gegevens achter
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht