|  

SEIN kiest voor Notiz om zorgregistratie te controleren

Het zo rechtmatig en volledig mogelijk registreren van geleverde zorg is voor elke zorgorganisatie van groot belang. Dus ook voor expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde SEIN. Om de zorgregistratieprocessen binnen de organisatie te optimaliseren, is SEIN op 15 februari jl. gestart met Notiz. Dit softwareproduct helpt SEIN met het dagelijks controleren van geregistreerde zorg binnen het specialisme Neurologie.

Sein kiest voor notiz om zorgregistratie te controleren


Het juist registreren van zorg is en blijft binnen veel zorgorganisaties een grote uitdaging. Het vereist aandacht, tijd en inspanning. Ook moet Zorgregistratie aan bepaalde wet- en regelgeving voldoen en dat maakt het goed registreren van geleverde zorg extra complex.

Door de complexiteit worden veel zorgorganisaties geconfronteerd met missende of foutieve registraties en dat leidt tot negatieve financiële impact. Notiz is een softwareapplicatie die controles over de Zorgregistratie uitvoert.

SEIN stapte in 2022 over op EPD-systeem HIX voor het registreren van geleverde zorg binnen het specialisme Neurologie, waarbinnen de subspecialismen Slaapgeneeskunde en Epilepsie vallen. De zorgorganisatie miste echter een applicatie om deze ingevoerde registraties te controleren op volledigheid en juistheid en koos voor Notiz als zorgregistratiecontroletool.

Specifieke controles ingebouwd

Notiz wordt door veel ziekenhuizen gebruikt en omdat binnen deze zorgorganisaties veelal dezelfde zorgregistratieprocessen zijn, maken ziekenhuizen voor een groot deel gebruik van standaard controleregels.

Bij SEIN ligt de focus slaapgeneeskunde en epilepsie en daarbij horen diagnoses en verrichtingen die alleen bij SEIN worden uitgevoerd. Hierdoor wijkt de zorgregistratie binnen het expertisecentrum af van de standaard. Om binnen deze specialismen de controle op geregistreerde zorg zo nauwkeurig mogelijk te doen, zijn door de Notiz-consultants voor SEIN specifieke controles ingebouwd.

Volledig in zorgcontrol

Omdat SEIN volledig in control wil zijn en registratierisico’s af wil dekken, is Notiz een logische keuze. Het is een de perfecte oplossing voor zorgorganisaties die streven naar efficiëntie, nauwkeurigheid en kwaliteit.

Benieuwd naar Notiz?

We vertellen je er graag over.

Laat je gegevens achter
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht