Aan de slag met ZE&GG: zo pak je dat aan

De zorg staat onder druk. Een nijpend personeelsgebrek aan de ene kant, een toenemende zorgvraag aan de andere. Daarnaast is sprake van een snel veranderend zorglandschap: de zorg wordt duurder, het zorgaanbod breder en de kwaliteitseisen hoger. Vanuit diverse hoeken zijn de afgelopen jaren programma’s en methoden ontwikkeld om de urgentie van zorgkwaliteit onder de aandacht te brengen en zorgverbetering in gang te zetten, waaronder Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

Mockup wp ze&gg

Wat lees je in deze whitepaper?

  1. Hoe je van kwaliteitsverbetering een agendapunt maakt.
  2. Wat een verbetering van kwaliteit oplevert.
  3. Op welke manier de inzet van data verbetertrajecten identificeert en ondersteunt.

ZE&GG

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een landelijk initiatief, wat voorkomt uit de branche- en beroepsverenigingen in de medisch specialistische zorg. Het doel van ZE&GG: het stimuleren van ziekenhuizen om zorg te leveren die bewezen effectief en doelmatig is.

Data en ZE&GG

De wil om de kwaliteit van zorg te verbeteren is er en het doel is duidelijk: het leveren van zinnige zorg leidt tot een betere benutting van capaciteit en een lagere werkdruk. ZE&GG komt niet alleen het welzijn van jouw patiënten en medewerkers ten goede, het biedt ook financiële voordelen. Data vormt hierbij een onmisbare schakel. Het identificeert, zorgt voor verdieping én ondersteunt bij het monitoren van verbetertrajecten. Maar hoe ga je hier gestructureerd mee aan de slag?

Terug naar inspiratie-overzicht