Performation voor

R(H)ONDA

Real-Time (Haemato-) ONcology Dashboard, om ervoor te zorgen dat oncologische patiënten sneller de juiste behandeling krijgen door de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) geautomatiseerd en versneld te actualiseren.

Ronda header
Ronda header

R(H)ONDA – wat staat voor Real-time (Haemato-)ONcology Dashboard – is een samenwerking tussen Performation en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van oncologische zorg en het bevorderen van kankeronderzoek. Dit wordt gedaan door geautomatiseerd en versneld de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) te vullen en te verrijken vanuit het ziekenhuis.

IKNL speelt een essentiële rol in de integratie van kennis en onderzoek op het gebied van kanker. Als nationaal kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg is de missie van IKNL het reduceren van de impact van kanker. Dit doet IKNL middels de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin real world data van alle kankerpatiënten worden verzameld, geduid en gedeeld ten behoeve van zorgprofessionals, beleidsmakers, publiek, partners en (wetenschappelijk) onderzoek. De gegevens van de itemsets per tumorsoort die verzameld worden door de IKNL-datamanagers worden op dit moment nog deels handmatig overgenomen uit het patiëntendossier in het ziekenhuis. Dit is administratief veel werk en vraagt veel expertise.

Om de data van de itemsets in de NKR sneller beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek, wordt gebruik gemaakt van de Datagateway van Performation, een platform binnen de beveiligde ziekenhuis omgeving, waarmee op gestandaardiseerde wijze data uit verschillende Elektronisch Patiënt Dossiers (EPDs) worden verzameld. Door het gestandaardiseerde en uniforme datamodel van de Datagateway kunnen gegevens vanuit verschillende ziekenhuizen met verschillende (configuraties en versies van) EPDs op een uniforme wijze verstuurd worden direct naar de NKR. IKNL en Performation gebruiken daarbij zoveel mogelijk ZIB2020 en FHIR als standaard. Op deze manier wordt de NKR near-real-time en geautomatiseerd gevuld ter bevordering van databeschikbaarheid voor kankeronderzoek. De datamanager kan met de grote expertise de benodigde complexe interpretaties doen, terwijl de Datagateway alle data die overgenomen kan worden uit het ziekenhuis geautomatiseerd verzamelt en verstuurt.

De afgelopen twee jaar is binnen R(H)ONDA het gebruik van de Datagateway met succes gevalideerd in nauwe samenwerking met IKNL-datamanagers en medisch specialisten en onderzoekers van ziekenhuizen voor verschillende (hematologische) studies. Inmiddels wordt de werkwijze ook uitgebreid naar studies over onder andere mamma-, colorectale-, nier- en longtumoren.

R(H)ONDA maakt daarnaast deel uit van het innovatieve Oncode Accelerator consortium. Lees hier nog meer over R(H)ONDA.

Oncode Accelerator

Oncode Accelerator is een consortium van 30 partners met als doel om de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen kanker te versnellen en te innoveren. Oncode Accelerator ontvangt subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds, dat is opgezet door de Nederlandse overheid om investeringen te stimuleren in projecten die bijdragen aan economische groei en innovatie. Oncode Accelerator richt zich specifiek op de strijd tegen kanker door te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kankerbehandelingen.

Binnen Oncode Accelerator worden grootschalige investeringen gedaan in onderzoek naar nieuwe methoden voor vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling van kanker. De focus ligt op het versnellen van de ontwikkeling van innovatieve therapieën, waaronder immunotherapieën en gepersonaliseerde geneeskunde, om de effectiviteit van kankerbehandelingen te verbeteren.

Dit initiatief heeft tot doel Nederland een vooraanstaande positie te geven in het oncologisch onderzoek en bij te dragen aan de ontwikkeling van baanbrekende therapieën die de levenskwaliteit van patiënten kunnen verbeteren en de overlevingskansen kunnen vergroten.

Veelgestelde vragen over R(H)ONDA en de Datagateway

Meer weten over R(H)ONDA en de Performation Datagateway?

Ik vertel je graag meer.

Beschikt jouw zorgorganisatie nog niet over de Datagateway van Performation? Ik laat je graag de mogelijkheden zien.

Neem contact op
Maarten