|  

R(H)ONDA maakt via de Performation Datagateway Realtime Real-world data beschikbaar: een geslaagde pilot

De aanleiding voor de pilot was een vraag vanuit NKR4trials, naar de mogelijkheid om labwaarden met R(H)ONDA via de Performation Datagateway rechtstreeks uit te lezen. R(H)ONDA is een samenwerkingsprogramma tussen IKNL en Performation, om de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) versneld te actualiseren en verrijken.

Oncode pilot

De Datagateway fungeert als een Realtime Real-world dataplatform en is in deze pilot uitgebouwd om ook labwaarden op te halen. In het kader van klinische trials, waarin verschillende (nieuwe) behandelingen bij een groep patiënten worden vergeleken, worden vaak labwaarden verzameld om de conditie van de patiënt tijdens de behandeling te monitoren. Het doel: eerder inzicht in het effect van nieuwe behandelingen, om zo te zorgen dat elke patiënt op tijd de voor hem of haar juiste behandeling ontvangt. Inzicht in onderzoeksuitslagen, zoals labwaarden, is van groot belang.

Labwaarden beschikbaar in 5 ziekenhuizen

In vijf ziekenhuizen (Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht, St. Antonius Nieuwegein en Catharina Ziekenhuis) is het op dit moment mogelijk om, naast ziekenhuisopnames, diagnoses, verrichtingen en medicijnen, via de Datagateway ook labwaarden uit te lezen. R(H)ONDA heeft deze methode de afgelopen twee jaar in meerdere pilots bij de hematologie en solide oncologie zorgvuldig gevalideerd in samenwerking medisch specialisten uit genoemde ziekenhuizen, datamanagers van IKNL en data-scientists van Performation. Sinds begin 2023 is het R(H)ONDA-team hard aan de slag met het opschalingsplan om zo steeds meer ziekenhuizen via een Datagateway aan te haken.

Eén op één overtypen

Labwaarden zijn bij uitstek gegevens die zich lenen voor geautomatiseerd ophalen en inlezen. Deze gegevens worden namelijk één op één overgetypt vanuit het ene systeem (EPD) in het andere (CASTOR, registratiesysteem trialbureau). De door ons ontwikkelde Datagateway zorgt voor het geautomatiseerd ophalen van klinische gegevens rechtstreeks uit het EPD. R(H)ONDA heeft deze Datagateway inmiddels uitgebreid getest, op vlakken als diagnose, medicatie voorschrift en verschillende uitslagen, voor verschillende (met name hematologische) studies.

De pilot

In de pilot hebben we handmatig verzamelde labwaarden vergeleken met de door R(H)ONDA via de Performation Datagateway automatisch verzamelde labwaarden. Via de Datagateway hebben we 1689 labwaarden van 16 trialdeelnemers uit het EPD geëxtraheerd. Deze zijn vervolgens vergeleken met handmatig ingevoerde gegeven door het trialbureau. We vonden slechts 7 verschillen die terug te voeren waren op typefouten door de datamanager (een foutmarge van 0,41%, wat een zeer goede kwaliteit van data-entry is).

Wat ook interessant bleek, was dat er naast de gevraagde labwaarden nog meer labwaarden via de Datagateway beschikbaar waren. Het betrof extra labwaarden buiten de reguliere wekelijkse prikschema’s om. Ook bleken er hele recente labwaarden via de Datagateway beschikbaar te zijn, die de datamanager nog niet had verzameld. Hiermee maakt R(H)ONDA via de Performation Datagateway Real-time data beschikbaar voor NKR trials!

Interessante feiten en conclusies
  • Circa 90% van de studies van het trialbureau betreft medicatiesstudies.
  • Het aandeel labwaarden op het totaal aantal items dat wordt verzameld per medicatietrial kan wel oplopen tot 25%.
  • De potentiële tijdsbesparing van het automatisch verwerken van labwaarden (niet alleen wat betreft het registreren, maar ook de controle van de data) is enorm.

De winst in tijd werkt door op verschillende vlakken:

  • Onderzoeksdata zijn eerder beschikbaar, wat het trekken van conclusies over bijvoorbeeld de effectiviteit van behandelingen versneld.
  • De datamanager is in staat efficiënter te werken en werk van hogere kwaliteit te realiseren. Dit bespaart kosten én laat meer tijd over voor de interpretatie van lastige dossiers.

Met deze uitbreiding van de Real-world Dataset van de Datagateway wordt Real-World-Evidence een stap verder doorontwikkeld en zijn we nog beter in staat om de impact van behandelingen en medicatie in de praktijk te volgen. Zo maken we positieve impact op medisch wetenschappelijk en epidemiologisch kankeronderzoek in Nederland.

Meer weten over R(H)ONDA en de inzet van de Datagateway? Neem contact met mij op!

Ik wil meer weten
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht