|  

Oncode Accelerator van start: patiënt centraal bij innovatieve ontwikkeling kankermedicijnen

Kanker is één van de grootste gezondheidsuitdagingen van onze tijd. Nog altijd lukt het niet om alle kankerpatiënten van de juiste behandeling te voorzien. Oncode Accelerator wil daar verandering in brengen door de manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen te innoveren: binnen Oncode Accelerator wordt de patiënt centraal gesteld. Dankzij financiering van het Nationaal Groeifonds gaan meer dan 30 publieke en private partners hier vanaf vandaag mee aan de slag.

Oncode accelerator

Het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel duurt lang, is erg risicovol en kost veel geld. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een nieuwe behandeling vaak slechts effectief is in een deel van de patiëntenpopulatie waarvoor deze ontwikkeld is. Oncode Accelerator wil dit probleem aanpakken door de preklinische fase van therapieontwikkeling te innoveren. Friso Smit, co-executive director van Oncode Accelerator, vertelt: “In deze vroege fase van ontwikkeling willen we de patiënt centraal stellen. Dat doen we via drie innovatieplatforms: goed gedefinieerde patiëntpopulaties, organoïd modellen afgeleid van patiënten en voorspellende modellen op basis van kunstmatige intelligentie.”

Door meer dan 30 publieke en private partijen te verbinden, brengt Oncode Accelerator bestaande expertise in Nederland bij elkaar op het gebied van vier type kankertherapieën: kleine moleculen, therapeutische antilichamen, cel- en gentherapieën en therapeutische vaccins. “Door de drie innovatieplatforms als het ware te verweven in deze bestaande infrastructuur, denken we veel eerder en beter te kunnen voorspellen welke patiënt baat heeft bij een nieuwe behandeling”, zegt prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht. Zij heeft de leiding over het platform dat zich concentreert op het goed definiëren van patiëntpopulaties. “Dat is hard nodig, het gebeurt ons als behandelaars nog te vaak dat we eigenlijk niet goed weten of een behandeling die we voorschrijven bij een specifieke patiënt wel aan gaat slaan.” Door het preklinische ontwikkelproces in verbinding te brengen met de klinische praktijk, vergroot Oncode Accelerator de kans dat kandidaat-geneesmiddelen in grootschalige klinische studies hun waarde bewijzen. 

Impact op patiënt en economie

De innovaties die Oncode Accelerator gaat inzetten, moeten tot betere resultaten leiden voor patiënten. “Via zogenaamde demonstratieprojecten worden kandidaat geneesmiddelen ontwikkeld op basis van onze innovatieve manier van werken”, licht Friso Smit toe. “Het doel daarvan is tweeledig: aantonen dat we daadwerkelijk in staat zijn om behandelingen efficiënter te ontwikkelen en tegelijk een tastbaar resultaat opleveren voor patiënten”. Daarnaast is de verwachting dat Oncode Accelerator grote economische impact zal hebben. Fred Dom, CEO Saber Bio en voorzitter van de Raad van Toezicht van Oncode Accelerator, concludeert: “We hebben met Oncode Accelerator een unieke kans om innovatieve kankerbehandelingen sneller naar de patiënt te krijgen, en daarmee de ‘time to market’ te verkorten. De middelen die beschikbaar worden gesteld om deze ambitie te realiseren, maakt Nederland zeer aantrekkelijk voor (inter)nationale investeerders en voor het aantrekken van top talent.”

Voortbouwen op de sterke basis van Oncode Instituut

Oncode Instituut heeft samen met andere organisaties het initiatief genomen om Oncode Accelerator op te zetten, daarbij steunend op de reputatie die Oncode Instituut heeft opgebouwd als effectief landelijk samenwerkingsverband in kankeronderzoek en valorisatie. Oncode Instituut verenigt ruim 800 excellente fundamentele kankeronderzoekers van academische en medische instellingen in Nederland om innovaties in de diagnose en behandeling van kanker te stimuleren. Oncode Accelerator bouwt voort op de wetenschappelijke basis die hiermee is gelegd om impact te maken op kankerpatiënten. De twee initiatieven vormen samen de eerste belangrijke stappen naar de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe therapeutische oplossingen voor kanker.

Kwaliteitsdata om het verschil te maken

Maarten van der Wilt, betrokken vanuit Performation vertelt: “De manier van werken binnen Oncode Accelerator zorgt ervoor dat patiënten zo vroeg mogelijk én beter geholpen kunnen worden. Dankzij deze nieuwe manier van geneesmiddelenontwikkeling, is het in de toekomst in een veel eerder stadium van iemands ziekteproces mogelijk om een behandeling op maat te bieden. Daarmee kunnen we het verschil maken. Performation is er trots op een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsdata die dit mede mogelijk maken!”

Over Oncode Accelerator

Oncode Accelerator is een uniek landelijk samenwerking dat wordt gecoördineerd door zes partners: Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Nederlands Kankerinstituut, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Oncode Accelerator. Oncode Accelerator verbetert en versnelt de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën door de patiënt eerder in dit proces te betrekken. Het programma is een gezamenlijke inspanning van meer dan 30 publieke en private partners uit het oncologie-ecosysteem. Oncode Accelerator wordt mede gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en werkt samen met het ministerie van EZK en VWS.  
www.oncodeaccelerator.nl

Terug naar inspiratie-overzicht