|  

Een nieuwe visie op capaciteitsbepaling

Inherent aan de verbouwing of nieuwbouw van een ziekenhuis is de vraag hoeveel capaciteit – in termen van poliklinieken, operatiekamers, bedden en dergelijke – nodig is. Opvallend is dat de meeste ziekenhuizen worden ontworpen langs de meetlat van het gemiddelde. Gemiddeld aantal polibezoeken, gemiddeld aantal ingrepen, gemiddeld aantal opnames. We richten een ziekenhuis in om te voldoen aan het gemiddelde. Heb jij je weleens afgevraagd hoe vaak zo’n gemiddelde situatie zich voordoet? Het antwoord is: nooit!

Blog1

Door ziekenhuizen in te richten op basis van gemiddelden, gaan we voorbij aan de werkelijke dynamiek en complexiteit van een ziekenhuis. De fluctuaties en onzekerheid die er is in de vraag naar zorg. Patiënten die niet altijd netjes in de juiste volgorde stromen van de ene afdeling naar de andere. Er is geen standaardroute of een gemiddeld pad. Er zijn vele verschillende stromen, die allemaal hun eigen dynamiek en samenhang kennen. Ze differentiëren in routing en volume. Willen we een ziekenhuis ontwerpen gebaseerd op standaarden en gemiddelden of kiezen we voor een duurzaam ontwerp dat aansluit bij de dynamiek van de zorg?

Design on edge

Design on edge is een data-driven ontwerpmethodiek, waarbij op basis van patiëntendata en geavanceerde datamining, processmining en simulatietechnieken ziekenhuizen worden ontworpen. Als uitgangspunt hierbij dienen de patiëntenstromen zoals deze werkelijk zijn. Niet op gemiddelden of op basis van een gemiddeld profiel, maar rekening houdend met de dynamiek, integraliteit en complexiteit van het ziekenhuis. Op basis van de afhankelijkheden tussen patiëntenstromen wordt bepaald wat de effecten zijn van toekomstige wijzigingen in de zorgvraag, wat de meest optimale indeling van het ziekenhuis is en hoeveel capaciteit werkelijk benodigd is.

Doelmatige en hoogwaardige zorg

Ziekenhuizen worden immers gebouwd om zorg te leveren. Moderne technieken maken het mogelijk om ziekenhuizen optimaal aan te laten sluiten bij de uniciteit van zorg. We willen geen gemiddeld ziekenhuis. We willen een ziekenhuis dat op maat is toegesneden op de functie waarvoor het bedoeld is. Doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren.

Ban the average. Design on edge!

Hospital control center

Hoe houdt u in de dynamiek van het ziekenhuis grip op patiëntprocessen en de bijbehorende capaciteit? Het Hospital control center bewaakt continu alle patiëntstromen en de beschikbaarheid van capaciteit ziekenhuisbreed. Zo signaleert u tijdig knelpunten en kunt u waarnodig bijsturen.

Ook aan de slag met capaciteitsbepaling in jouw ziekenhuis? Laat jouw gegevens achter en ik vertel je graag meer.

Gegevens achterlaten
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht