|  

De verbinding tussen financiën en capaciteit deel 1: eerste stap naar integrale bedrijfsvoering

Een optimale samenwerking binnen ziekenhuizen is cruciaal om strategisch uitvoerbare jaarplannen te realiseren. In een serie van twee blogs helpen we financials, managers en capaciteitsadviseurs bij de uitdaging om financiën, capaciteit en productie niet los van elkaar te zien, maar juist met elkaar te verbinden. Waardoor het mogelijk is om de strategische doelen op de vier resultaatgebieden service en toegankelijkheid, kwaliteit van zorg, werkklimaat en financieel te realiseren.

In dit eerste blog vertelt Maarten van der Wilt van Performation waarom die verbinding zo noodzakelijk is en hoe ziekenhuizen die werelden bij elkaar kunnen brengen.

Blog verbinding productie en capaciteit

Betere prestaties op alle fronten

De verwachte zorgproductie en daaraan gerelateerde omzet van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit heeft vervolgens weer direct invloed op de financiële middelen. Die onderlinge samenhang vereist een optimale samenwerking de vakgebieden financieel, capaciteitsmanagement en het medisch specialistisch bedrijf (MSB). Werken vanuit eilanden maakt het immers lastig een goede productiebegroting op te stellen.

Behoefte aan breed perspectief

De realiteit is echter dat die afdelingen zich in veel ziekenhuizen los van elkaar ontwikkelen. Die situatie komt voor een groot deel voort uit het feit dat die vakgebieden zich bewegen binnen grote en complexe organisaties, die van oudsher georganiseerd zijn naar specialistische kennis. We signaleren wel dat managers en adviseurs steeds meer behoefte hebben om vanuit een breed perspectief te kijken naar de mogelijkheden om hun prestaties te verbeteren. Dat vraagt van die adviserende diensten een integrale aanpak bij de productiebegroting.

Het voordeel daarbij is dat elk ziekenhuis in Nederland al probeert te sturen op vier resultaatgebieden: de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en service van de zorg, het werkklimaat voor medewerkers en de financiële prestaties. En alle vier die resultaatgebieden worden sterk beïnvloed door het optimaal inzetten van capaciteit. Om die prestaties dan ook echt te kunnen verbeteren, is het van groot belang dat ziekenhuizen die relatie tussen capaciteitsmanagement en financiën versterken. Voor die meer integrale – ofwel holistische – benadering is een belangrijk rol weggelegd voor de aansturing in de organisatie van het ziekenhuis. Een medewerker finance, kwaliteit of HR kan de gewenste verbinding niet in zijn eentje tot stand brengen. Om alle processen met elkaar af stemmen, is een goed proces met duidelijke rollen en verantwoordelijkhedennodig, in combinatie met de juiste informatie en ondersteunende ‘tooling’ voor de aangewezen (zorg)professionals.

Voortdurend in control

We beseffen dat het creëren van een optimale verbinding tussen de vakgebieden financieel, capaciteitsmanagement en MSB klinkt als een flinke opgave. Maar ziekenhuizen kunnen klein beginnen en dat zien we op een aantal plekken ook gebeuren. In de zin dat verschillende adviserende diensten – van planning & control tot kwaliteit en HR – elkaar nadrukkelijk opzoeken en hun begrotingen meer gezamenlijk voorbereiden. In die ziekenhuizen zien we ook de behoefte ontstaan aan meer kennis van die verschillende deelgebieden en aan opleidingen die de adviseurs in het ziekenhuis beter in staat te stellen de zorgvragen integraal te benaderen.

Ziekenhuizen die slagen in deze integrale benadering, zullen merken dat ze voortdurend in control zijn over die vier resultaatgebieden. In plaats van dat het lijkt of ze op een deelgebied de controle hebben, maar in werkelijkheid altijd zonder zicht op de effecten op de andere resultaatgebieden. De stap die elk ziekenhuis vandaag kan zetten, is met elkaar in gesprek te gaan hoe vanuit een gezamenlijke dialoog tussen medisch specialisten, managers, financials en adviseurs de zorg in te richten en bij te sturen.  

De belangrijkste conclusie kunnen we alvast verklappen, namelijk dat een integrale aanpak van financiën en capaciteit een bijdrage levert aan betere prestaties op alle fronten.

Verder praten over dit onderwerp?

Maarten maakt graag een afspraak met je. Laat daarom je contactgevens achter.

Mijn gegevens
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht