Productiecapaciteit: verbindt productie, capaciteit en financiën

De verwachte zorgproductie en daaraan gerelateerde omzet van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit. De softwaremodule Productiecapaciteit verbindt de productie, capaciteit en financiën aan elkaar.

Meer weten over de software
Productiecapaciteit?

Lees meer
Cta plain vormetaal kom
Terug naar inspiratie-overzicht