Performation voor

Value-based healthcare

Optimale balans tussen financiën en waarde voor de patiënt of cliënt.

Download de checklist
value-based healthcare
value-based healthcare

Wat is value-based healthcare?

Value-based healthcare is gebaseerd op het idee van ‘waardevolle zorg’. Concreet betekent dit: zo veel mogelijk waarde creëren voor de patiënt, oftewel de best mogelijke behandeling, met een zo optimaal mogelijk kostenplaatje voor de zorgorganisatie.

Voorbeelden

Er zijn verschillende (landelijke) initiatieven om value-based healthcare in te bedden in de Nederlands gezondheidszorg. Denk aan Juiste Zorg op de Juiste Plek, Zinnige Zorg en ZE&GG. Zij streven allemaal naar de best passende  behandeling voor patiënten.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het eerste voorbeeld van value-based healthcare initiatieven in Nederland is Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief richt zich op het toekomstbestendig maken van de zorg. Hierbij richt het initiatief zich op samenwerking en kennisdeling, met een focus op het dagelijks functioneren van patiënten.

Zinnige Zorg

Het tweede voorbeeld is Zinnige Zorg. Dit initiatief heeft als uitgangspunt dat iedereen die is verzekerd erop moet kunnen vertrouwen dat hij of zij goede, efficiënte zorg krijgt. Hierbij wordt gekeken naar de mate patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruikt (ZE&GG)

Het laatste voorbeeld is Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Dit is een programma van partijen binnen de medisch specialistische zorg. Hier werken zorgverleners, -aanbieders, -verzekeraars, patiënten en de overheid aan het leveren van de beste zorg. Dit betekent volgens ZE&GG: zorg die wetenschappelijk bewezen meerwaarde levert. Ter ondersteuning van ZE&GG hebben we software ontwikkeld waarmee je inzicht krijgt hoe jouw zorgorganisatie presteert op de kwaliteitsindicatoren ten opzichte van andere zorginstellingen en helpt gedetailleerde analyses te maken.

O.a. deze zorgorganisaties werken met ons

Tandartstoday logo
Karakter logo
Logo rn 1
St antonius ziekenhuis nieuwegein kleur
Zuyderland kleur
Tandartstoday logo
Karakter logo
Logo rn 1
St antonius ziekenhuis nieuwegein kleur
Zuyderland kleur
Tandartstoday logo
Karakter logo
Logo rn 1
St antonius ziekenhuis nieuwegein kleur
Zuyderland kleur
Tandartstoday logo
Karakter logo
Logo rn 1
St antonius ziekenhuis nieuwegein kleur
Zuyderland kleur
Aan de slag met value-based healthcare?

Download dan onze checklist met 7 handvatten om de kwaliteit van jouw zorgregistratie te verbeteren!

Download
Cta plain vormetaal kom