Check

Capaciteitsmanagers en -adviseurs, operationeel managers en planners

Check

Integraal grip op bedrijfsvoering

Check

Sturing geven aan processen en capaciteit

HOTflo HOSPITAL CONTROL CENTER

Alle ziekenhuisdata samenbrengen op één plek

Vliegtuigen, passagiers, personeel… In de luchtvaart wordt de hele operationele bedrijfsvoering gecoördineerd vanuit een control center. Waarom? Simpelweg omdat er behoefte is aan regie en niemand in staat is om het geheel te overzien. Dat is precies wat een control center doet: alle databronnen ontsluiten en de relevante informatie samenbrengen op één plek, zodat er totaaloverzicht is en sturing kan worden gegeven aan de bedrijfsvoering.

Het HOTflo Hospital control center biedt ziekenhuizen alle informatie om integraal grip te houden op de bedrijfsvoering en sturing te geven aan de patiëntenzorg en de capaciteit. Actueel inzicht in alles wat speelt rondom de patiëntenzorg, capaciteit, personeel en artsen op tactisch en operationeel niveau. Onderliggende intelligentie bewaakt continue alle processen in het ziekenhuis en signaleert tijdig knelpunten. Slimme modellen ondersteunen u bij het nemen van de juiste beslissingen.

Tactische sturing

Heb ik de komende maanden voldoende capaciteit? Hoe staat het met de productie, de prestaties en hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Dreigen er knelpunten in patiëntenstromen en capaciteit en is er de noodzaak capaciteit anders te verdelen?
Dit zijn vragen die een ziekenhuis zich op tactisch niveau stelt. Het is van het grootste belang goed geïnformeerd tactisch de juiste keuzes te maken om operationeel de zorg ongestoord te laten plaatsvinden en tot een optimale inzet van capaciteit te komen.
Het Tactical control center biedt ziekenhuizen alle informatie en intelligentie om tactisch te sturen. Inzicht in hoe er gepresteerd wordt, welke trends en ontwikkelingen er spelen en hoe de komende tijd eruit gaat zien. Is er een noodzaak bij te sturen en zo ja, wat zijn dan de juiste keuzes? Het Tactical control center biedt u tactische vergezichten en een omgeving waarin u volledig in control bent.
 
De voordelen 
 • Alle informatie en intelligentie om tactisch te sturen.
 • Inzicht in prestaties, trends en ontwikkelingen.
 • Een omgeving waarin u altijd in control bent.

Operationele sturing

Het Operations control center is volledig ontworpen voor operationele sturing van het ziekenhuis. Vanuit het control center houdt u realtime zicht op de patiëntenstromen in en rondom het ziekenhuis, bewaakt u de beschikbaarheid en signaleert u knelpunten in de capaciteit of het personeel. Het Operations control center monitort continu de status en geeft actief een waarschuwing wanneer een knelpunt dreigt.
Het Operations control center biedt niet uitsluitend zicht op de actualiteit. Onderliggende forecastingsintelligentie beoordeelt ook hoe de situatie in uw ziekenhuis de komende uren of dagen zal zijn. Eventuele knelpunten worden dus al geconstateerd voordat ze zich voordoen.
Het Operations control center vormt de ‘verkeerstoren’ voor uw ziekenhuis. Het is de plek van waaruit ziekenhuisbreed de complexiteit en dynamiek in patiëntenstromen gemanaged wordt. 
 
De voordelen
 • Houdt realtime zicht op patiëntenstromen.
 • Waarschuwt wanneer een knelpunt dreigt.
 • Forcastings-intelligentie beoordeelt de situatie in komende uren of dagen, tot wel 14 dagen vooruit.
 • Creëer gemakkelijk uw eigen capaciteitsdashboard.

Planning

Planning is in het ziekenhuis een bedrijfskritisch proces dat direct invloed heeft op toegangstijden, wachttijden en de benutting van capaciteit. En hiermee ook op het productie-, service- en doelmatigheidsniveau. De kwaliteit van de planning is onlosmakelijk verbonden met de prestaties van elk ziekenhuis.
Om planners in staat te stellen tot een optimale planning te komen en de kwaliteit van de planning in uw ziekenhuis op hoog niveau te borgen, is het Planning control center ontwikkeld. Dit control center biedt planners alle relevante informatie die nodig is bij de opname- of personele planning. Het ondersteunt planners bij het maken van de planning en het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten.
Het Planning control center vervangt niet de planningsfuncties van het EPD of het roosterplanningspakket. Het vormt juist een krachtige en intelligente aanvulling en zorgt ervoor dat de planning van patiënten, capaciteit en personeel altijd op elkaar afgestemd is.
Het Planning control center is onmisbaar voor ziekenhuizen die een professionele inrichting van de patiënten- en personele planning voorwaardelijk achten.
 
De voordelen
 • Biedt alle relevante informatie voor opname- en personele planning.
 • Ondersteunt bij het maken van de planning en tijdig signaleren en oplossen van knelpunten.
 • Stemt planning van patiënten, capaciteit en personeel op elkaar af.
VIDEO HOSPITAL CONTROL CENTER

Grip op capaciteit

Hoe houdt u in de dynamiek van het ziekenhuis grip op patiëntprocessen en de bijbehorende capaciteit? Het Hospital control center bewaakt continu alle patiëntstromen en de beschikbaarheid van capaciteit ziekenhuisbreed. Zo signaleert u tijdig knelpunten en kunt u waarnodig bijsturen.
Bekijk de video

De voordelen

 • Real-time inzicht en overzicht
 • Betrouwbare prognoses
 • Tijdig signaleren van knelpunten
 • Optimalisatie van capaciteit
 • Stroomlijnen van patiëntprocessen
ICM IN HET ZIEKENHUIS EN DE KRACHT VAN EEN HCC

Download de whitepaper

De whitepaper Integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis en de kracht van een Hospital control center geeft inzicht in de toegevoegde waarde van een HCC en hoe het ziekenhuis komt tot een succesvolle implementatie. Ook lees je ervaringen van ziekenhuizen en krijg je een blik in de toekomst.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Auke-Speet-IMG_4730-BEW.jpg
Auke Speet Business owner

Patiëntenstromen kunnen sturen

‘Afhankelijk van uw behoefte richten wij op maat voor uw Hospital control center in. Wilt u meer weten? Ik geef u graag aanvullende informatie.’

Meer weten over het Hospital control center?

Laat uw bericht achter en wij nemen contact met u op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download Document

Folder | Hospital control center

Met het Hospital control center zetten ziekenhuizen een grote stap voorwaarts naar integrale sturing en een efficiënter gebruik van capaciteit. In deze folder leest u alles over het doel en de mogelijkheden van het Hospital control center.

Download de folder
Bekijk de video
CASEVIDEO ZIEKENHUIS AMPHIA

Volledig in control

Live overzicht van het pre-hospitale proces en de ambulances die onderweg zijn tot de actuele situatie op de SEH, radiologie, OK en het beddenhuis. Van zicht op de actuele beschikbaarheid van personeel en artsen tot en met de uitstroom van de patiënt en de beschikbaarheid van bedden in de regio. Pim Sas, manager Process Improvement en Innovation vertelt wat het Hospital control center ziekenhuis Amphia oplevert. 
CASE

Treant Zorggroep in control over capaciteit

Om patiëntprocessen in het ziekenhuis beter te stroomlijnen, besloot Treant Zorggroep gebruik te maken van een Hospital control center. “Het mooie is dat hiermee de capaciteit ziekenhuisbreed inzichtelijk wordt en zo kun je recht doen aan een eerlijke verdeling van mensen en middelen. Daardoor ontstaan er minder knelpunten en kun je meer patiënten behandelen”.

Hospital control center