Alle ziekenhuisdata samenbrengen op één plek

Vliegtuigen, passagiers, personeel… In de luchtvaart wordt de hele operationele bedrijfsvoering gecoördineerd vanuit een control center. Simpelweg omdat er behoefte is aan regie en niemand in staat is om het geheel te overzien. Dat geldt ook voor de zorg. Grip houden op alle patiëntprocessen en de bijbehorende capaciteit in het ziekenhuis en in de keten is voor elk ziekenhuis een uitdaging. Hoe bewaak je de integraliteit, zorg je voor een goede in-, door- en uitstroom en blijf je kwalitatief hoogwaardige zorg leveren?

Door alle databronnen te ontsluiten en relevanteinformatie samen te brengen op één plek, ontstaat totaaloverzicht en vindt een effectieve sturing plaats aan de bedrijfsvoering. Het Hospital control center bewaakt continu alle patiëntstromen en de beschikbaarheid van capaciteit ziekenhuisbreed.

Hoe werkt het?

Onderliggende intelligentie signaleert knelpunten om tijdig bij te sturen. Slimme modellen ondersteunen bij het nemen van juiste beslissingen. Zo is er dagelijks actueel inzicht in alles wat speelt rondom de patiëntenzorg, capaciteit, personeel en artsen op tactisch en operationeel niveau. Performation ondersteunt in het creëren van de juiste ruimte en de inrichting en professionalisering van de processen, overlegstructuur en het opleiden van medewerkers.

Tactische sturing

Heb ik de komende maanden voldoende capaciteit? Hoe staat het met de productie, de prestaties en hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Dreigen er knelpunten in patiëntenstromen en capaciteit en is er de noodzaak capaciteit anders te verdelen?
Dit zijn vragen die een ziekenhuis zich op tactisch niveau stelt. Het is van het grootste belang goed geïnformeerd tactisch de juiste keuzes te maken om operationeel de zorg ongestoord te laten plaatsvinden en tot een optimale inzet van capaciteit te komen.
Het Tactical control center biedt ziekenhuizen alle informatie en intelligentie om tactisch te sturen. Inzicht in hoe er gepresteerd wordt, welke trends en ontwikkelingen er spelen en hoe de komende tijd eruit gaat zien. Is er een noodzaak bij te sturen en zo ja, wat zijn dan de juiste keuzes? Het Tactical control center biedt je tactische vergezichten en een omgeving waarin je volledig in control bent.
 
De voordelen 
 • Alle informatie en intelligentie om tactisch te sturen.
 • Inzicht in prestaties, trends en ontwikkelingen.
 • Een omgeving waarin je altijd in control bent.

Operationele sturing

Het Operations control center is volledig ontworpen voor operationele sturing van het ziekenhuis. Vanuit het control center hou je realtime zicht op de patiëntenstromen in en rondom het ziekenhuis, bewaak je de beschikbaarheid en signaleer je knelpunten in de capaciteit of het personeel. Het Operations control center monitort continu de status en geeft actief een waarschuwing wanneer een knelpunt dreigt.
Het Operations control center biedt niet uitsluitend zicht op de actualiteit. Onderliggende forecastingsintelligentie beoordeelt ook hoe de situatie in jouw ziekenhuis de komende uren of dagen zal zijn. Eventuele knelpunten worden dus al geconstateerd voordat ze zich voordoen.
Het Operations control center vormt de ‘verkeerstoren’ voor het ziekenhuis. Het is de plek van waaruit ziekenhuisbreed de complexiteit en dynamiek in patiëntenstromen gemanaged wordt. 
 
De voordelen
 • Houdt realtime zicht op patiëntenstromen.
 • Waarschuwt wanneer een knelpunt dreigt.
 • Forcastings-intelligentie beoordeelt de situatie in komende uren of dagen, tot wel 14 dagen vooruit.
 • Creëer gemakkelijk jouw eigen capaciteitsdashboard.

Planning

Planning is in het ziekenhuis een bedrijfskritisch proces dat direct invloed heeft op toegangstijden, wachttijden en de benutting van capaciteit. En hiermee ook op het productie-, service- en doelmatigheidsniveau. De kwaliteit van de planning is onlosmakelijk verbonden met de prestaties van elk ziekenhuis.
Om planners in staat te stellen tot een optimale planning te komen en de kwaliteit van de planning in het ziekenhuis op hoog niveau te borgen, is het Planning control center ontwikkeld. Dit control center biedt planners alle relevante informatie die nodig is bij de opname- of personele planning. Het ondersteunt planners bij het maken van de planning en het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten.
Het Planning control center vervangt niet de planningsfuncties van het EPD of het roosterplanningspakket. Het vormt juist een krachtige en intelligente aanvulling en zorgt ervoor dat de planning van patiënten, capaciteit en personeel altijd op elkaar afgestemd is.
Het Planning control center is onmisbaar voor ziekenhuizen die een professionele inrichting van de patiënten- en personele planning voorwaardelijk achten.
 
De voordelen
 • Biedt alle relevante informatie voor opname- en personele planning.
 • Ondersteunt bij het maken van de planning en tijdig signaleren en oplossen van knelpunten.
 • Stemt planning van patiënten, capaciteit en personeel op elkaar af.

Grip op capaciteit

Hoe hou je in de dynamiek van het ziekenhuis grip op patiëntprocessen en de bijbehorende capaciteit? Het Hospital control center bewaakt continu alle patiëntstromen en de beschikbaarheid van capaciteit ziekenhuisbreed. Zo signaleer je tijdig knelpunten en kun je waar nodig bijsturen.
Bekijk de video

De voordelen

 • Brengt data en professionals samen
 • Monitoren, inzicht in prestaties, vergroot het vermogen om te anticiperen en voorkomt capaciteitsproblemen
 • Grip op de capaciteitsinzet en prestaties op tactisch en operationeel niveau
 • Tactisch sturen o.b.v. operationele realisatie om capaciteitsbegroting en prestatie parameters te behalen
 • Operationeel plannen en sturen o.b.v. actueel en realtime inzicht in personeel, patiëntaanwezigheid, planningen en de voorspelling van acute én electieve patiënten
ICM IN HET ZIEKENHUIS EN DE KRACHT VAN EEN HCC

Download de whitepaper

De whitepaper Integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis en de kracht van een Hospital control center geeft inzicht in de toegevoegde waarde van een HCC en hoe het ziekenhuis komt tot een succesvolle implementatie. Ook lees je ervaringen van ziekenhuizen en krijg je een blik in de toekomst.

Meer weten over het Hospital control center?

Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download Document

Folder | Hospital control center

Met het Hospital control center zetten ziekenhuizen een grote stap voorwaarts naar integrale sturing en een efficiënter gebruik van capaciteit. In deze folder lees je alles over het doel en de mogelijkheden van het Hospital control center.

Download de folder
Bekijk de video
CASEVIDEO ZIEKENHUIS AMPHIA

Volledig in control

Live overzicht van het pre-hospitale proces en de ambulances die onderweg zijn tot de actuele situatie op de SEH, radiologie, OK en het beddenhuis. Van zicht op de actuele beschikbaarheid van personeel en artsen tot en met de uitstroom van de patiënt en de beschikbaarheid van bedden in de regio. Pim Sas, manager Process Improvement en Innovation vertelt wat het Hospital control center ziekenhuis Amphia oplevert. 
CASE

Treant Zorggroep in control over capaciteit

Om patiëntprocessen in het ziekenhuis beter te stroomlijnen, besloot Treant Zorggroep gebruik te maken van een Hospital control center. “Het mooie is dat hiermee de capaciteit ziekenhuisbreed inzichtelijk wordt en zo kun je recht doen aan een eerlijke verdeling van mensen en middelen. Daardoor ontstaan er minder knelpunten en kun je meer patiënten behandelen”.

Hospital control center