Onze visie en missie

Nederlandse ziekenhuizen opereren in een dynamische omgeving. Door een toenemende vraag en een groeiend ‘duurder’ zorgaanbod stijgen zorgkosten en dat brengt spanning in de financiering met zich mee. Ziekenhuizen richten zich hierdoor, mede vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, op een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering, de mogelijkheid tot zorgverplaatsing en het stimuleren van preventie.

Met gezonde financiën als randvoorwaarde, is daarom de belangrijkste uitdaging voor een ziekenhuis het realiseren van een optimale verbinding tussen maximale kwaliteit van zorg, een goed werkklimaat en een patiëntgericht serviceniveau.

Door de dagelijkse dynamiek van een wisselende zorgvraag en beschikbare capaciteit hebben ziekenhuizen sterk behoefte aan een slimme inrichting van zorgprocessen en een integrale, datagedreven aanpak van de bedrijfsvoering.

Het optimaliseren van patiëntenzorg door een geïntegreerde bedrijfsplanning en een effectieve capaciteitsinzet, ziet Performation als de belangrijkste uitdaging, die we als team met overtuiging aangaan.

Performation is dé trusted advisor die met slimme software elk Nederlands ziekenhuis effectief ondersteunt in de dagelijkse besturing.

Wij helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren met behulp van integrale strategische planvorming in combinatie met tactische monitoring en operationele sturing. Wij doen dit door het bieden van onze krachtige tools samen met topkwaliteit advisering. Hierdoor maken we objectieve, datagedreven besluitvorming mogelijk en optimaliseren we capaciteitssturing, opdat tevreden zorgprofessionals de best mogelijke zorg kunnen leveren.

Verbindend


Gepassioneerd

Met hart voor de zorg en met trots op ons werk in de zorg

Betrokken & betrouwbaar
Met aandacht voor (zorg)professionals en patiënten

Samenwerkend & belangen-verbindend
Beste resultaat door samenwerking. Binnen en buiten het ziekenhuis

Inspirerend


Innovatief
& creatief
In advies en  productontwikkeling. 


Vormend

Kennis-delend, opleidend, maatschappelijke relevantie voorop stellend

Energiek
Stimulerend, anticiperend, enthousiasmerend

Scherpzinnig


Gedreven door data
Besluitvorming op basis van een fact-based bedrijfsvoering; oog voor details

Toegewijd
Wij voelen de uitdaging van het ziekenhuis als onze uitdaging

Slim
Wij vervullen de rol van expert door middel van slimme mensen, inzichten en producten

ONS TEAM

'Samen werken we aan een betere toekomst voor de patiënt'

VIDEO

De juiste vergoeding voor COVID-19-kosten

COVID-19 heeft een grote impact op de zorg én de financiën van zorginstellingen. Kosten liggen hoger door de arbeidsintensievere zorg voor COVID-patiënten, terwijl opbrengsten lager zijn doordat reguliere zorg grotendeels is weggevallen. Om zorginstellingen goed te compenseren maakt Performation  meerkosten inzichtelijk. Onze consultants vertellen hoe. 

VIDEO

Het ziekenhuis optimaal besturen met data

Het ziekenhuis optimaal besturen met behulp van data. Dat is waar Performation in ondersteunt. Met name op het gebied van capaciteitsmanagement, financiën, zorgregistratie en managementinformatie. Ruud Hopster en Auke Speet geven uitleg.

VOOR ELKE UITDAGING EEN OPLOSSING

Op alle vlakken is verbetering mogelijk

Wij geloven in de kracht van integrale informatievoorziening. Met een datagedreven aanpak bieden we ondersteuning bij het verbeteren van uw zorgverlening. We hebben voor elke afdeling in uw ziekenhuis een oplossing, gebaseerd op één databron als stabiele kracht achter deze oplossing.