|  

Vroeg in het jaar een betrouwbare prognose

Veel ziekenhuizen hebben inmiddels een eerste prognose van de schadelast 2018. Gelukkig maar, want het is waardevol om zo vroeg mogelijk in het jaar grip te krijgen op de productie. Dan is het nog mogelijk om in gesprek te gaan met de verzekeraar of om interne productieplannen bij te stellen. Echter, het gevaar van een vroege prognose is de hoge mate van onzekerheid die dit met zich mee brengt.

Is de prognose wel stabiel genoeg om op te sturen? Ziet de wereld er over drie maanden niet heel anders uit? Hoe betrouwbaar is de prognose eigenlijk?

Vroeg in het jaar een betrouwbare prognose

Inschatting totale schadelast

De Prognose van Performation geeft vroeg in het lopende jaar een betrouwbaar beeld. In april is de gemiddelde afwijking 1,5% en in juli al 0,9% (exclusief registratie-effecten). Bovendien zien we een stabiel beeld van de over- en ondervulling per verzekeraar. We keken naar de eerste 10 ziekenhuizen voor wie we sinds september 2017 onze vernieuwde prognose draaiden. Per maand kregen zij van ons een inschatting van de totale schadelast in het lopende jaar. In juli was dit gemiddeld 0,9% afwijkend ten opzichte van de eindwaarde. Afgezien van twee afwijkende huizen waarvan we wisten dat productie in 2017 niet vergelijkbaar was met de vorige historische jaren, door bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw ZIS (de stippellijnen in onderstaand figuur tonen deze twee huizen). Door de prognose handmatig bij te stellen voor dergelijke situaties zijn we nu alsnog in staat om voor dergelijke ziekenhuizen vroegtijdig een betrouwbare prognose af te geven.

Vroeg-in-het-jaar-een-betrouwbare-prognose_1-1024x472

Winstgevendheid van een ziekenhuis

Je zult vast denken; is 1% wel betrouwbaar genoeg? Immers, de gemiddelde winstgevendheid van een ziekenhuis is dezelfde orde van grootte. Daarom hebben we niet alleen gekeken of we de eindwaarde goed voorspellen, maar ook de onderliggende trends, zoals de over- en ondervulling per verzekeraar. En dat gaat ook goed! Bij verzekeraars met meer dan 10 mln euro omzet liggen alle prognoses in juli al binnen de 4% en gemiddeld 1,4% (zie onderstaand figuur). Dat betekent een gemiddelde nauwkeurigheid van 1,4 ton bij een verzekeraar van 10 mln en 1,4 mln bij een verzekeraar van 100 mln. Dat is vaak voldoende nauwkeurig om met zekerheid het gesprek aan te gaan met de verzekeraar bij veel overvulling. We zien namelijk dat als er veel overvulling wordt verwacht rond de zomer, vanaf ongeveer 5%, dit beeld niet meer zoveel verandert tot einde van het jaar.

Vroeg-in-het-jaar-een-betrouwbare-prognose_2-1024x534

Ook aan de slag met betrouwbare prognoses? We denken graag met je mee.

Neem contact op
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht