|  

Van Business Intelligence naar Patient Intelligence

We staan op de drempel van een nieuwe decennium. Een mooi moment om verder te kijken dan alleen het aankomende jaar. Er is namelijk een kantelpunt zichtbaar. De traditionele manier van informatie vergaren gaat stevig op de schop. Samen met de opkomende AI-technologie zal dit een enorme impact hebben voor alle werkprocessen in de zorg; van Business Intelligence naar Patient Intelligence.

De afgelopen tien jaar stonden in het teken van de Business Intelligence.

Van artificial intelligence naar patience intelligence 3600x820 scaled 1

Van Business Intelligence…

Door toenemende digitalisering kwamen steeds meer data beschikbaar. Een eindeloze stroom van DBC’s, DOT’s, ICD-9/10, zorgactiviteiten en zorgproducten. We maakten dashboards, scorecards en ontwikkelden KPI’s. Kernwoorden: benchmarken, vergelijken en ranken.

Er werden duizenden indicatoren ontwikkeld, bedoeld om processen en structuren en liefst ook uitkomsten te beheersen én te verbeteren. We deden er alles aan om onze business intelligenter te maken. De intelligentie zat daarbij met name in het ophalen, aggregeren, filteren en ordenen van data. Vaak aangevuld met een benchmark over meerdere instellingen.

… naar Patient Intelligence

Zoals gezegd, we staan op een kantelpunt. De hoeveelheid data neemt explosief toe, met name op gebied van realtime data die rondom een patiënt worden verzameld. In combinatie met een zich sterk ontwikkelende AI-technologie zijn we al in staat geweest de eerste stappen te zetten op het gebied van diagnostiek, behandeling en administratie.

Het kantelpunt betreft een verschuiving van focus: waar we eerst met name keken naar hoe we onze organisaties konden optimaliseren verschuift de aandacht komend decennium naar hoe we de zorg rondom een patiënt optimaler kunnen organiseren: Patiënt Intelligence.

Primaire en secundaire preventie

Dit zal verder gaan dan alleen het beter diagnosticeren en behandelen van een zieke patiënt. Doordat we steeds meer gegevens, zelfs tot op DNA-niveau, van een patiënt hebben kunnen veel eerder risico’s op (chronische) ziekte, achteruitgang of ongewenste uitkomsten detecteren waardoor we als persoon of zorgverlener tijdig kunnen ingrijpen. Hierdoor zullen primaire en secundaire preventie een enorme boost krijgen. Dat vereist echter wel dat we over bestaande compartimenten zoals ziekenhuis, huisarts, verpleeghuis, etcetera heen kijken. Integratie van gegevens is essentieel.

Bovenstaande ontwikkelingen maken het mogelijk de zorg heel anders in te richten. De oude schotten tussen de verschillende zorglijnen zullen verdwijnen. De patiënt hoeft niet altijd meer naar het ziekenhuis te komen, diagnostiek en indicatie kan steeds vaker op afstand gebeuren. En na de behandeling zijn er steeds meer mogelijkheden om ook buiten het ziekenhuis de toestand van de patiënt te monitoren en tijdig in te grijpen indien nodig. Een belangrijke rol zal weggelegd zijn voor casemanagers die een coördinerende rol hebben over de verschillende lijnen heen.

Patiëntstromen beter voorspelbaar

Nieuwe technologie maakt ons ook steeds beter in staat te onderscheiden welke behandelingen effectief zijn en welke juist niet. Administratieve en organisatorische processen kunnen we steeds beter automatiseren en nemen steeds minder tijd in beslag. Patiëntstromen zijn steeds beter te voorspellen, inzet van zorgprofessionals kan veel effectiever plaats vinden. Kosten kunnen daardoor omlaag, en verspilling kan uit het systeem worden gehaald.

Waar sta jij in dit keerpunt?

Op dit moment wordt het keerpunt voor zorgorganisaties en zorgprofessionals steeds meer zichtbaar. Niemand kan er omheen dat werkprocessen zullen veranderen. Voor sommigen zal dit een gevoel van ongemak en onzekerheid met zich meebrengen, anderen omarmen juist de vernieuwing. Ik ben daar één van.

Waar sta jij in dit keerpunt? Hoe ga je mee in deze nieuwe ontwikkelingen en hoe omarm je ze, zodat je werk (nog) prettiger en de zorg voor de patiënt steeds beter wordt?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht