|  

Samenwerking Performation en KPMG

KPMG en Performation gaan nieuwe modellen ontwikkelen voor het bestuur van ziekenhuizen. De modellen moeten ertoe bijdragen dat Nederlandse ziekenhuizen beter in staat zullen zijn om te gaan met de huidige uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Centraal binnen het omgaan met deze uitdagingen staat de vraag hoe de onderlinge relatie tussen ziekenhuis en specialist dusdanig in het bestuursmodel kan worden verankerd dat continue verbetering van de patiëntenzorg wordt gestimuleerd. “En niet onbelangrijk, hoe zo goed mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de gelegitimeerde belangen van zowel specialist en ziekenhuis”, zegt David Ikkersheim van KPMG Health.

Steven en david 5

Ikkersheim: “Het is voor ziekenhuizen essentieel dat zij goed kijken of de wijze waarop het ziekenhuis en de medisch specialisten zich tot elkaar verhouden voldoende toekomstbestendig is om de vele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het Hoofdlijnenakkoord, dat de groei van de ziekenhuizen beperkt, stelt hen voor stevige uitdagingen. De meeste samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuis en specialist zijn nog gericht zijn op groei en gaan op de langere termijn voor de nodige frictie zorgen. Daar komt bij dat ziekenhuizen het aantal patiënten door de vergrijzing aanzienlijk zien groeien en geconfronteerd worden met toenemende uitgaven als gevolg van nieuwe kostbare technieken.”

Nieuw verdeelmodel voor medisch specialisten

Het leveren van de juiste zorg op de juiste plek vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. “Dat betekent het helpen van patiënten waar mogelijk in een minder intensieve setting”, constateert Steven Lugard van Performation.

Lugard: “Dit vraagt om gedragsverandering in de ziekenhuizen. De informatievoorziening moet daarvoor op orde zijn. Ook wil je andere prikkels in het ziekenhuis. Gelijkgerichtheid van belangen van ziekenhuizen en medisch specialisten vormt een belangrijk criterium voor de bepaling van het bestuursmodel. Hoe zorg je ervoor dat ziekenhuizen en medisch specialisten zo veel mogelijk dezelfde belangen nastreven? Die gelijkgerichtheid speelt niet alleen tussen ziekenhuis en medisch specialisten, maar ook tussen de verschillende geledingen van de medisch specialisten onderling, tussen vrijgevestigden en loondiensters.

Een ander ontwerpcriterium betreft de tijdigheid van informatie. Als je zaken anders gaat inrichten wil je direct zien wat de effecten zijn. Samen met KPMG hebben we een nieuw verdeelmodel voor medisch specialisten ontwikkeld dat voldoet aan bovenstaande criteria.”

Duidelijke informatievoorsprong

Ikkersheim is ervan overtuigd dat ziekenhuizen aanzienlijk gaan profiteren van de strategische samenwerking tussen KPMG en Performation.

Ikkersheim: “Wij ontwikkelen samen niet alleen nieuwe opmaat gesneden besturings- en samenwerkingconcepten voor ziekenhuizen, maar zorgen er ook voor dat zij in de praktijk werkend zijn. Hierbij maken wij in Nederland gebruik van waardevolle concepten die eerder in het internationale netwerk van KPMG zijn gebruikt en hun waarde hebben bewezen. In de praktijk zien wij bovendien dat ziekenhuizen die over de Performation tools beschikken een duidelijke informatievoorsprong hebben, zien wat de resultaten binnen andere internationale zorgstelsels zijn en tot hele nieuwe inzichten komen. Bijvoorbeeld als het gaat om het zorggebruik. Recent hebben wij in dat kader samen met Performation in vijf ziekenhuizen een analyse gedaan naar het zorggebruik van de top duizend patiënten. Ook deze methodiek is ontwikkeld door KPMG in de Verenigde Staten en gaan wij nu ook in Nederland in de praktijk brengen.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de mediavoorlichter van KPMG, Andy Bellm, (020) 656 7039.

Terug naar inspiratie-overzicht