|  

Hoe maak je goede afspraken met zorgverzekeraars?

Voorkom overschrijding van het zorgbudget

Onlangs maakte een Rotterdams ziekenhuis bekend dat patiënten die bij VGZ verzekerd zijn niet meer behandeld kunnen worden omdat het omzetplafond nu al is overschreden. Hoe zorg je dat je voegtijdig kunt ingrijpen? En wat kan je doen als er toch een overschrijding van het omzetplafond plaatsvindt?

Omzetenmarkt header web blogexpertise 3600x820 1

De situatie bij het Ikazia ziekenhuis is vrij extreem. Vorig jaar bereikte het ziekenhuis ook voortijdig het omzetplafond waardoor drie miljoen euro aan zorg niet door de zorgverzekeraar werd vergoed. Kennelijk had het ziekenhuis ook dit jaar VGZ niet kunnen overtuigen het budget (voldoende) te verhogen. Patiënten die duurdere zorg nodig hebben, worden daarom verzocht naar een ander ziekenhuis te gaan.

Helaas zullen we de komende jaren niet onder de omzetplafonds uitkomen. Het is inmiddels een beproefd concept dat zorgverzekeraars graag inzetten. De verantwoordelijkheid bij de patiënt neerleggen, zoals de NZa adviseert, lijkt mij niet de juiste weg. Goede afspraken met zorgverzekeraars zijn van uiterst belang.

Spreekuren verminderen

Tijdelijk het aantal spreekuren op bepaalde poliklinieken terugbrengen, is een optie om de druk op de kosten te verminderen. Belangrijk daarbij is, dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van de patiëntenzorg. Wat dat betreft is er enige besturingsruimte in de electieve zorg. Dus zorg die niet urgent is en waar patiënten zelf voor kiezen. Jouw ziekenhuis zou bijvoorbeeld de afspraken op de afdeling plastische chirurgie kunnen reduceren. Of knieoperaties die niet urgent zijn, in overleg met de patiënt de mogelijkheid bespreken van inplannen in de maand januari van het volgende jaar.

Het blijft een zeer onwenselijke situatie. Patiënten de deur moeten wijzen of een behandeling ontzeggen vanwege financiële redenen is frustrerend voor patiënt, zorgprofessional en ziekenhuis.

Vooraf goede data-analyse maken

Beter is echter om vooraf een goede inschatting van de kosten te maken, zodat er gedurende het jaar geen problemen ontstaan. Hoe doe je dat? Het maken van een goede inschatting van de zorgkosten staat of valt met het maken van een zo compleet mogelijk data-analyse. Het ziekenhuis moet een blik in de toekomst kunnen werpen. Er zijn heel veel factoren die de zorgkosten kunnen beïnvloeden. Er kunnen nieuwe, duurdere behandelingen op de markt komen. Of er kunnen nieuwe artsen bijkomen die nieuwe specialisaties kunnen uitvoeren. Ook problemen in een naburig ziekenhuis, zoals patiëntenstops of een te klein beddenhuis, kunnen van invloed zijn op de eigen instelling en tot een verhoging van het patiëntenaantal leiden. Zo kan je een ketenreactie in een regio krijgen.

De juiste prikkels

We verwachten met elkaar veel van initiatieven als ‘Zinnige zorg’, ‘Samen beslissen’ en ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plaats’. Ik zie echter vaak dat medisch specialisten weinig belang hebben bij minder intensief behandelen. Meer productie draaien zit in de cultuur  en honoraria worden vaak vooral bepaald op basis van productie. Een nieuw beloningsmodel kan helpen om de druk op de kritische capaciteiten te verminderen.

Een betrouwbare prognose

Om goed te onderbouwen hoe de productie zich binnen het ziekenhuis ontwikkelt, is een solide prognose noodzakelijk. Niet alleen voor interne verantwoording, maar ook voor de onderhandelingen en goede afspraken met zorgverzekeraars. Hoe krijgt een zorgorganisatie een goede prognose? Viecuri Medisch Centrum vond hier een oplossing voor.

Betere relatie zorgverzekeraar

Het maken van een goede data-analyse is gespecialiseerd werk. Dat komt vooral doordat ziekenhuizen over een enorme hoeveelheid gegevens beschikken. Het is de kunst om de juiste data eruit te filteren zodat je de juiste trends kunt voorspellen. Hiervoor bestaan goede technische oplossingen, zoals algoritmes waarmee betrouwbare voorspellingen te doen zijn.

Het maken van een zo correct mogelijke inschatting van de zorgkosten is ook van wezenlijk en maatschappelijk belang. Het gaat immers om de financiële gezondheid  van het ziekenhuis en de kwaliteit van de patiëntenzorg. Bovendien leiden nauwkeurige voorspellingen tot een betere relatie met de zorgverzekeraar.

Meer begrip

Het creëren van wederzijds vertrouwen tussen ziekenhuis, medisch specialist en zorgverzekeraar zou prioriteit moeten hebben. Meer begrip binnen het ziekenhuis voor de positie van de zorgverzekeraar geeft een positievere wending aan de verhoudingen. Ook de zorgverzekeraar ontvangt immers maar een beperkt budget van de overheid  dat onder de ziekenhuizen verdeeld moet worden. Maar creëer ook bij de zorgverzekeraar meer begrip voor de positie van het ziekenhuis en de specialist.

Dus hoe maak je goede afspraken met zorgverzekeraars? Als het ziekenhuis betrouwbaar in voorspellingen blijkt te zijn en er intern maatregelen zijn genomen om minder intensief te behandelen, zal de zorgverzekeraar eerder geneigd zijn om tegenmoet te komen aan jouw voorspellingen en wensen voor het aankomende jaar.

De Prognose maakt zorg bestuurbaar

Het product Prognose laat zien waar de omzetrisico’s van het ziekenhuis zitten en daarmee maak je de zorg in jouw ziekenhuis bestuurbaar. Bekijk de video voor meer informatie over Prognose.

Meer weten over de software Prognose?

Bel mij terug
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht